zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna přílohy XVII k nařízení REACH - obsah Bisfenolu A v termografickém papíru

26.01.2017
Chemické látky
Změna přílohy XVII k nařízení REACH - obsah Bisfenolu A v termografickém papíru

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XVII k nařízení REACH. Změna se týká obsahu Bisfenolu A v termografickém papíru.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bisfenol A (Text s významem pro EHP )

Vydáno: 12/12/2016; Datum přijetí
Účinné od:: 02/01/2017; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 2

Změna v příloze:

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 66, která zní:

,,66.

Bisfenol A

č. CAS 80-05-7

č. ES 201-245-8

Nesmí být uváděn na trh v termografickém papíru v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,02 % hmotnostních po 2. lednu 2020."

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí