zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017

02.02.2017
Odpady
Firemní ekologie
Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017

Termín 15. 2. 2017 se nezadržitelně blíží a proto Vám přinášíme shrnutí ohlašovacích povinností k tomuto datu...

 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.
 • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.
 • Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence dle vyhlášky č. 641/2004 Sb.

Hlášení o odpadech

Všechna výše uvedená hlášení se zasílají v elektronické podobě v datovém standardu do systému ISPOP. Způsob vyplnění ročního hlášení je různý a záleží na nástroji, který k tomu použijete. Nejsnadnějším řešením je použití programu EVI 8, který automaticky převede průběžnou evidenci do podoby ročního hlášení. Zároveň EVI 8 umožňuje ze stejných dat připravit i výkaz ODP 5-01 pro Český statistický úřad. Ať už použijete jakýkoliv nástroj, je důležité vědět, že systém ISPOP obsahuje řadu kontrol, které odhalují případné chyby ještě před samotným přijetím hlášení v tomto systému. Každé hlášení o odpadech prochází následně dalšími kontrolami a ověřením na místně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a úřadech správních obvodů hl. m. Prahy (ORP a SOP). Tyto kontroly se realizují v programu EVI 8 Obec a vycházejí ze zadání MŽP resp. CENIA (České informační agentury životního prostředí). Cílem všech kontrol je nalezení nejen formálních nesrovnalostí, ale i obsahových chyb. Na některé z důležitých kontrol Vás níže upozorníme. Výhodou programu EVI 8 určeného pro firmy je, že tyto kontroly v sobě také obsahuje a to včetně podrobného popisu a doporučení jak zjištěné problémy vyřešit.

Pozn.: Společně s nápovědou k programu EVI 8 je uživatelům k dispozici v případě uzavření servisní smlouvy i technická podpora každý pracovní den od 8:00 do 16:00, pravidelné aktualizace i helpdesk.

Přehled nejdůležitějších obsahových kontrol:

 • Kontrola množství - v případě vyplnění podezřele vysokého množství kontrola upozorňuje, zda není hmotnost uvedena v kusech, litrech či jiných jednotkách (u této validace záleží na druhu odpadu a kategorii)
 • Meziroční porovnání zůstatků - pokud v ročním hlášení uvedete kód nakládání xN5, pak v hlášení za další rok musí být uveden záznam s kódem nakládání C00 u stejného druhu odpadu a ve stejném množství
 • Kontrola vyrovnané bilance, ABC bilance - jedna z podmínek správně vyplněného hlášení je, aby množství vyprodukovaného (písmeno A v kódu nakládání) a převzatého odpadu (písmeno B), případně množství převedené z loňského roku (písmeno C) odpovídalo množství stejného druhu odpadu předaného, zpracovaného nebo uskladněného ke konci roku
 • Kontrola duplicitního hlášení - pokud podáte více hlášení se stejným celkovým množstvím a nejedná se o doplněná hlášení, pak se tato hlášení v rámci jednotlivých ORP prověřují
 • Kontrola na zrcadlové položky - pokud u odpadu uvedete kategorii O/N, kontrola zjišťuje, zda v Katalogu odpadů neexistuje jiné katalogové číslo stejného druhu odpadu s kategorií N
 • Kontrola kódu BN30 - tento kód nakládání lze použít pouze u vybraných partnerů a druhů odpadů
 • Kontrola úplnosti adres partnerských subjektů - provádí se podle databáze RES Plus
 • Kontrola kódu BN40 (odpad po úpravě) bez předchozího odpovídajícího nakládání - tento kód nakládání můžete použít pouze v případě, že odpad předtím upravujete
 • Kontrola na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů - pokud uvedete v hlášení nepoměrné množství vzniklých odpadů z úpravy oproti množství upravených odpadů, je možné, že tento stav bude pracovník ORP prověřovat
 • Kontrola použití kódu XN50 a XN53 (inventurní rozdíl) - tento kód nakládání slouží pouze pro vyrovnání drobných rozdílů v množství vzniklých např. nepřesnostmi ve vážení. Použití tohoto kódu je vždy vhodné okomentovat v poznámce hlášení
 • Kontrola vyplněného údaje IČZ - pokud je partnerem oprávněná osoba, musíte uvést kód IČZ identifikující dané zařízení, do kterého jste odpad předali
 • Kontrola na velké meziroční nárůsty produkce odpadů - Vaše hlášení se meziročně porovnává a dojde-li k velkému poklesu či nárůstu v množství, pak budete pravděpodobně osloveni pracovníkem ORP otázkou, co bylo příčinou
 • Kontrola na číslo provozovny - Identifikační číslo provozovny nesmí být 0 a musí odpovídat metodice stanovené ve sdělení MŽP: http://mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Kontroly na celostátní úrovni

Údaje z jednotlivých hlášení o odpadech se každoročně sehrávají do centrální databáze ISOH. Agregované informace jsou veřejně dostupné v internetové aplikaci VISOH. Pro účely státní správy jsou k dispozici v internetové aplikaci ALLISOH. Inspektoři ČIŽP i pracovníci krajských úřadů a ORP tak mají přístup do centrální databáze a mohou provést např. křížové porovnání dat z hlášení konkrétního původce a oprávněné osoby. Zároveň se z centrální databáze každoročně zjišťují subjekty, které měly podat hlášení a neučinily tak.

Upozornění: Chcete-li vědět více, využijte naše služby v oblasti poradenství a školení.

Hlášení o obalech

Tato hlášení se z ISPOP zpracovávají rovněž v systému ISOH. Ověřovatelem je přímo MŽP resp. CENIA. Pro ohlašovatele jsme již před několika lety vytvořili snadno ovladatelný program OBAL 8, který umožňuje z průběžné evidence obalů hlásit jak na MŽP přes systém ISPOP, tak čtvrtletně autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.
Zdroj: https://www.inisoft.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí