zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

05.02.2017
Příroda
Legislativa
Nové chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Evropská Komise doplnila nové druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na seznam ohrožených druhů, kterého se týká regulovaný dovoz a vývoz do EU a z EU.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Nařízení Komise (EU) 2017/128 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Vydáno dne: 1. 2. 2017
Účinné od: 4. 2. 2017

S ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

 1. Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy uvedené v příloze zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen ,,úmluva"), jakož i druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.
 2. Na sedmnáctém zasedání konference stran úmluvy (COP 17), které se konalo od 24. září do 4. října 2016 v jihoafrickém Johannesburgu, byly provedeny některé změny příloh úmluvy. Tyto změny by měly být zohledněny v přílohách nařízení (ES) č. 338/97.
 3. Do přílohy I úmluvy byly zařazeny následující rody nebo druhy, které by měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.
 4. Z přílohy II do přílohy I úmluvy byly přesunuty následující druhy, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy B a zařazeny do jeho přílohy A: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.
 5. Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty následující taxony, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy A a zařazeny do jeho přílohy B: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (populace zátoky Cispata v Kolumbii, s vysvětlivkou), Crocodylus porosus (populace v Malajsii, s vysvětlivkou), Dyscophus antongilii.
 6. Do přílohy II úmluvy byly zařazeny následující čeledě, rody nebo druhy, které by měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (s vysvětlivkou pro Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis a Abronia vasconcelosii a s výjimkou druhů uvedených na seznamu v příloze I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Lanthanotidae spp. (s vysvětlivkou), Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (s vysvětlivkou), Alopias spp. (s vysvětlivkou), Mobula spp. (s vysvětlivkou), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (s vysvětlivkou), Guibourtia demeusei (s vysvětlivkou), Guibourtia pellegriniana (s vysvětlivkou), Guibourtia tessmannii (s vysvětlivkou), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (s vysvětlivkou), Siphonochilus aethiopicus (s vysvětlivkou).
 7. Z přílohy II úmluvy byly vyňaty následující druhy, které by měly vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.
 8. Druhy, které byly dosud uvedeny na seznamu v příloze III, byly z uvedené přílohy vyňaty poté, co byly zařazeny do přílohy II, a měly by být vyňaty z přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
 9. Abronia graminea a Salamandra algira, které byly dosud uvedeny na seznamu v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy vyňaty, poté co byly na konferenci COP 17 zařazeny na seznam v příloze II a III úmluvy.
 10. Na konferenci COP 17 byla přijata řada vysvětlivek, které se vztahují ke druhům nebo rodům zahrnutým do příloh úmluvy, a uvedené vysvětlivky je třeba zohlednit i v přílohách nařízení (ES) č. 338/97 (vysvětlivky ke druhům Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, rodům Aquilaria spp. a Gyrinops spp, rodu Dalbergia spp., druhům Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana a Guibourtia tessmannii a druhu Adansonia grandidieri).
 11. K žádné z uvedených změn Unie nevznesla výhradu.
 12. Na konferenci COP 17 byly pro živočichy a rostliny přijaty nové názvoslovné příručky.
 13. Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: Salamandra algira na žádost Alžírska; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica a Apalone spinifera na žádost Spojených států amerických; Potamotrygon spp. (s vysvětlivkou) a Hypancistrus zebra na žádost Brazílie; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi a Paratrygon aiereba na žádost Kolumbie. Uvedené druhy by proto měly být zařazeny do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
 14. S ohledem na rozsah změn je z důvodu přehlednosti vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.
 15. Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
 16. V ustanovení čl. XV odst. 1 písm. c) úmluvy se uvádí, že ,,změny přijaté na zasedání [konference stran úmluvy] vstupují v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny strany (...)". Aby se dosáhlo dodržení uvedené lhůty a zajistil včasný vstup změn přílohy tohoto nařízení v platnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.
 17. Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

EK PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí