zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategické cíle rybářství do roku 2030

15.02.2017
Voda
Zemědělství
Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století..

Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

 • Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

 • Zajištění stabilního, druhově rozmanitého rybího společenstva v rybářských revírech

 • Zajištění vhodných podmínek pro výskyt ryb v rybářských revírech

 • Zvýšení zájmu a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání dotačních titulů EU

 • Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale udržitelného hospodaření

 • Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny, atd.)

 • Zajistit koordinovanost zemědělské politiky a politiky životní prostředí s rybářskou politikou

 • Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití vědeckých výsledků v praxi

 • Zajistit koordinovanost boje proti rybožravým predátorům

 • Omezit přísun živin a erozního materiálu do vodotečí, vodních nádrží, rybníků

 • Zajistit dostatečné budování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s účinným terciálním čištěním (především odstraňování fosforu) a zajistit zásady správného zemědělského hospodaření s cílem zamezení erozních smyvů, končících ve vodotečích a vodních útvarech (vodní nádrže, rybníky)

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 9.I. - Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
 • 15. - Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
 • 17. - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

Operační program rybářství 2014-2020:

 • 2. - Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje (Produktivní investice do akvakultury, Podpora nových chovatelů, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním)
 • 5. - Podpora uvádění na trh a zpracování (Uvádění produktů na trh)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí