zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Brabec: Předposlední vládní prioritní stavba získala EIA

08.02.2017
Doprava
EIA
Ministr Brabec: Předposlední vládní prioritní stavba získala EIA

Přinese bezpečnější silniční a pěší dopravu i úlevu od hluku a exhalací

Již osm z devíti prioritních dopravních staveb má od včerejška závazné stanovisko EIA. Jak slíbil ministr Brabec loni v červnu, MŽP ve lhůtě dvou měsíců od převzetí kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty vydává závazná stanoviska k prioritním dopravním stavbám. Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992.

MŽP vydalo další, v pořadí 8. závazné stanovisko k vlivům prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu tzv. prioritních staveb [2]. Ministr Brabec tak plní slib svého rezortu, že stanoviska k jednotlivým 9 stavbám budou vydávána ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. Správy železniční dopravní cesty. Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška tak i stavba D48 Frýdek-Místek, konkrétně téměř devíti kilometrový obchvat v úseku mezi místní částí Frýdku-Místku Lysůvky a obcí Dobrá. Úsek je součástí transevropské dopravní sítě v trase Brno - Olomouc - Český Těšín - Krakov. Na začátku i na konci stavba navazuje na již dokončené úseky dálnice D48 a kromě toho stavba zajišťuje napojení dálnice D56 z Ostravy.

"Propojení již zprovozněných úseků dálnice D48 a napojení na dálnici D56 přinese Frýdku-Místku velkou úlevu v podobě odklonění tranzitní dopravy z centra. Kromě významného zrychlení dopravy se zvýší plynulosti a bezpečnost místní dopravy, dojde ke snížení imisní a hlukové zátěže pro tisíce obyvatel centra Frýdku - Místku. Jde tedy i o významný příspěvek ke zlepšení ovzduší v oblasti, ve které podle posledních studií zpracovaných pro Program zlepšování kvality ovzduší je hlavním zdrojem znečištění právě doprava spolu s lokálním vytápěním. Imisní limit pro denní koncentrace jemných prachových částic tu bývá překročen až 50x ročně. Nový obchvat by měl ke zlepšení životní prostředí místních určitě pomoci," dodává ministr Brabec.

Vydané závazné stanovisko obsahuje 24 závazných opatření, která přispějí ke snížení vlivů předmětného úseku dálnice D48 na životní prostředí a veřejné zdraví. Mají např. zajistit náležitou ochranu přírodních památek Profil Morávky a Kamenec, stejně jako evropsky významných lokalit Niva Morávky a Řeka Ostravice během výstavby i následného provozu obchvatu. Na obchvatu bude vybudováno více než 8 kilometrů protihlukových stěn. V oblasti znečišťování ovzduší budou stavebníci důsledně eliminovat prašnost během výstavby a navíc budou navržena kompenzační opatření k dalšímu snížení znečištění ovzduší. Pro zvýšení ochrany vod a vodních ekosystémů bude vyžadováno pravidelné čištění a údržba komunikací včetně odvodňovacích zařízení. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v roce 2015. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého více než 20 let. Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 prioritních projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku. Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Text závazného stanoviska k záměru D48, http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WOTAwMVhfemF2YXpuZVN0YW5vdmlza29ET0NfODM2ODA5MTUwMjYyODcyNjgwMy5wZGY/OV9001X_zavazneStanovisko.pdf

[1] Více informací zde http://mzp.cz/cz/news_160629_EIA
[2] Více na http://mzp.cz/cz/news_250816_vlada_narizeni_EIA

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí