zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny

09.02.2017
Odpady
Zemědělství
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny

Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, mají nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin.

Na seznamu je nyní 56 neziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit.

,,Snažíme se dlouhodobě snižovat plýtvání potravinami.Díky novele zákona o potravinách mohou výrobci a prodejci charitám věnovat potraviny, které mají napříkladdeformované obaly nebo špatnou velikost písma na obale, ale pro konzumaci jsou stále bezpečné,"řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Seznam organizací, kterým mohou obchodníci potraviny darovat, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Mimo potravinových bank jsou to především oblastní charity, ale například i jeden hospic. Další neziskové organizace, které chtějí potraviny přerozdělovat potřebným, se mohou přihlásit (viz. Příloha).

Omezit plýtvání potravinami se MZe snaží již několik let. V loňském roce poprvé spustilo dotační program na podporu činnosti potravinových bank a dalších charitativních organizací. Celkem 30 milionů korun bylo určených na rekonstrukci a výstavbu skladů, jejich provoz nebo na mzdy zaměstnanců. Letosplánuje MZe na tyto účely stejnou částku.

Na základě Rozhodnutí Ministerstva zemědělství sp. zn. 10PV21082/2016-18123 ze dne 9. 1. 2017 jsou oprávněnými příjemci darovaných potravin ve smyslu § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 110/2007 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené neziskové organizace.


1. Potravinová banka Karlovarského kraje z. s., IČ: 04121538; Merklínská 15, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary; www.potravinovabanka.cz
2. Potravinová banka Pardubice z. s. ; IČ: 04037839; Chotovice 31, 570 01; www.potravinovabanka.cz
3. Potravinová banka Plzeň, z. s. ; IČ: 03191893, Sladkovského 16, Plzeň, 326 00; www.potravinovabanka.cz
4. Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s. ; IČ: 04463528, Wurmova 5, Olomouc, 772 00; www.potravinovabanka.cz
5. NADĚJE; IČ: 00570931; K Brance 11/19e, Praha 5, 155 00; www.nadeje.cz
6. Potravinová banka v Ústeckém kraji, z. s. ; IČ: 22820701; Pražská 992/14, Litoměřice 412 01; www.potravinovabanka.cz
7. Potravinová banka Jihočeského kraje z. s. ; IČ: 04828691; Riegerova 51, České Budějovice, 370 01; www.pbjk.cz
8. Potravinová banka Liberec z. s. ; IČ: 22714154, Pionýrů 976/15, Liberec 6 - Rochlice; www.potravinovabanka.cz
9. Potravinová banka Hradec Králové z. s.; IČ: 03642640; Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové, 500 03; www.potravinovabankahk.cz
10. Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.; IČ: 03010376; Mlýnská 316/25, Brno, 602 00; www.foodbankbrno.cz
11. Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s. ; IČ: 04024915; Horní Jasenka 119, Vsetín, 755 01; www.pbzk.cz
12. Potravinová banka Praha, z. s. ; IČ: 26558491; Ke Kablu 971, Praha 10, 110 00; www.potravinovabanka.cz
13. Potravinová banka v Ostravě z. s. ; IČ: 26559951; Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka, 700 30; www.potravinovabanka.cz
14. Džbánsko, o.p.s.; IČ: 27268152; Liběšice 1, Liběšice u Žatce, 439 63; www.dzbansko.cz
15. Arcidiecézní charita Praha; IČ: 43873499; Londýnská 44, Praha 2, 120 00; www.charita.praha.cz
16. Diecézní charita Brno; IČ: 44990260; třída Kpt. Jaroše 9, Brno, 602 00; www.dchb.charita.cz
17. Diecézní charita České Budějovice; IČ: 45018316; Kanovnická 16, České Budějovice, 370 01; www.dchcb.cz
18. Charita Česká republika; IČ: 70100969; Vladislavova 12, Praha 1, 110 00; www.charita.cz
19. Diecézní charita Litoměřice; IČ: 40229939; Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01; www.dchltm.cz
20. Charita Hrabyně; IČ: 73634000; Hrabyně 212, Hrabyně 3, 747 67; www.charita.hrabyne.cz
21. Diecézní charita ostravsko-opavská; IČ: 66181127; Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00; www.dchoo.caritas.cz
22. Arcidiecézní charita Olomouc; IČ: 43962726; Křížkovského 6, Olomouc, 779 00; www.olomouc.charita.cz
23. Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem; IČ: 47930560; 6. května 1612, Bystřice pod Hostýnem, 768 01; www.bystriceph.charita.cz
24. Charita Holešov; IČ: 47930063; Tovární 1407/28, Holešov, 769 01; www.holesov.charita.cz
25. Charita Hranice; IČ: 45180326; Purgešova 1399, Hranice, 753 01; www.hranice.charita.cz
26. Charita Kojetín; IČ: 70236445; Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01; www.kojetin.charita.cz
27. Charita Konice; IČ: 47921218; Zahradní 690, Konice, 798 52; www.charita.konice.cz
28. Oblastní charita Kroměříž; IČ: 18189750; Ztracená 63, Kroměříž, 767 01; www.kromeriz.charita.cz
29. Charita Kyjov; IČ: 44164114; Palackého 194, Kyjov, 697 01; www.kyjov.charita.cz
30. Charita Svaté rodiny Luhačovice; IČ: 73633071; Hradisko 100, Luhačovice, 763 26; www.luhacovice.charita.cz
31. Oblastní charita Moravská Třebová; IČ: 65189418; Kostelní 24/3, Moravská Třebová, 571 01; www.mtrebova.charita.cz
32. Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov; IČ: 48773514; Nový Hrozenkov 124, Nový Hrozenkov, 756 04; www.nhrozenkov.charita.cz
33. Charita Olomouc; IČ: 44936427; Wurmova 5, Olomouc, 779 00; www.olomouc.charita.cz
34. Hospic na Svatém Kopečku; IČ: 73634671; Nám. Sadové 4/24, Olomouc - Svatý Kopeček, 779 00; www.hospickopecek.charita.cz
35. Charita svaté Anežky Otrokovice; IČ: 46276262;Na Uličce 1617,Otrokovice, 765 02; www.otrokovice.charita.cz
36. Charita Prostějov; IČ: 44159854; Martinákova 9, Prostějov, 750 02; www.prostejov.charita.cz
37. Oblastní charita Přerov; IČ: 45180270; 9. května 1925/82, Přerov, 750 02; www.prerov.charita.cz
38. Charita Svatého Vojtěcha Slavičín; IČ: 70435618; Komenského 115, Slavičín, 763 21; www.slavicin.charita.cz
39. Charita Strážnice; IČ: 44164335; Kovářská 396, Strážnice, 696 62; www.straznice.charita.cz
40. Charita Svitavy; IČ: 47490462; Hřbitovní 2257/1, Svitavy, 568 02; www.svitavy.charita.cz
41. Charita Šternberk; IČ: 45238642; Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01; www.sternberk.charita.cz
42. Charita Šumperk; IČ: 48005894; Jeremenkova 7, Šumperk, 787 01; www.sumperk.charita.cz
43. Oblastní charita Uherské Hradiště; IČ: 44018886; Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01; www.uhradiste.charita.cz
44. Oblastní charita Uherský Brod; IČ: 48489336; Mariánské nám. 13, Uherský Brod, 688 01; www.uhbrod.charita.cz
45. Charita Valašské Klobouky; IČ: 73633607; Školní 944, Valašské Klobouky, 766 01; www.valklobouky.charita.cz
46. Charita Valašské Meziříčí; IČ: 47997885; Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01; www.valmez.charita.cz
47. Charita Veselí nad Moravou; IČ: 44163967; Masarykova 130, Veselí nad Moravou, 698 0; www.veselinm.charita.cz
48. Charita Vsetín; IČ: 44740778; Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01; www.vsetin.charita.cz
49. Oblastní charita Vyškov; IČ: 65841875; Morávkova 745/1a, Vyškov, 682 01; www.vyskov.charita.cz
50. Charita Zábřeh; IČ: 42766796; Žižkova 15, Zábřeh, 789 01; www.zabreh.caritas.cz
51. Charita Zlín; IČ: 44117434; Burešov 4886, Zlín, 760 01; www.zlin.charita.cz
52. Charita Český Těšín; IČ: 60337842; Mírová 8, Český Těšín, 737 01; www.ceskytesin.caritas.cz
53. Charita Frýdek-Místek; IČ:45235201; F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01; www.charitafm.cz
54. Charita Nový Jičín; IČ:73635677; Dolní brána 2075/57, Nový Jičín, 741 01; www.charita.nj.cz
55. Charita Javorník; IČ:60339241; Lidická 89, Javorník, 790 70; www.javornik,charita.cz
56. Charita Studénka; IČ:44937377; Malá strana 216, Studénka, 742 13; www.studenka.charita.cz

V Praze dne 3. února 2017

Pozn. Neziskové organizace, které doposud neprojevily zájem stát se zmíněnými organizacemi, mohou tak dodatečně učinit, a to písemně na adresu: Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářský, Úřad pro potraviny, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1;

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí