zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

05.04.2017
Obecné
Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí přikročil ke změně v povinných dokladech předkládaných k žádosti o podporu napříč programem. Jedná se o zrušení povinnosti předložit potvrzení, že žadatel nesplňuje podmínky pro to, aby byl považován za podnik v obtížích. Toto potvrzení dosud zpracovával pro žadatele pověřený nezávislý účetní auditor Komory auditorů ČR, daňový poradce Komory daňových poradců ČR, popřípadě financující banka. Vzhledem k interpretačním obtížím aplikovatelnosti jednotlivých kritérií a k tomu, že není možné ze strany poskytovatele dotace pro takové prohlášení zpracovat a poskytnout žadatelům jednotný vzorový dokument, který by plně pokryl hodnocení všech typů subjektů, bylo rozhodnuto, že nadále bude tuto skutečnost prověřovat zprostředkující subjekt SFŽP ČR, a to na základě veřejně dostupných údajů a podkladů poskytnutých žadatelem jako součást příloh k žádosti případně dalších vyžádaných podkladů. Postup hodnocení je popsán v aktualizované příloze 4 Pravidel.

Nicméně u podniků, které jsou součástí skupiny na národní nebo nadnárodní úrovni, se kritéria podniku v obtížích musejí sledovat nikoliv na úrovni jednotlivého žadatele, ale na úrovni konsolidovaných finančních výkazů celé skupiny, do které žadatel náleží.Pro podniky - členy skupiny zůstává potvrzení zpracované nezávislým účetním auditorem Komory auditorů ČR povinnou přílohou k žádosti. K potvrzení auditora bude podnik - člen skupiny rovněž přikládat konsolidovanou účetní uzávěrku a výroční zprávu za skupinu.

Uvedená změna Pravidel se týká výzev vyhlášených od 3. 4. 2017. Pro žadatele žádající o podporu ve dříve vyhlášených výzvách platí dosavadní postup.

Aktuálně platnou verzi č. 9 Pravidel společně s přílohami naleznete v sekci Obecně závazné dokumenty na našich webových stránkách.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí