zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

06.04.2017
Energie
Legislativa
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

103

ZÁKON

ze dne 8. března 2017,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 11 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V případě splnění podmínek stanovených v § 11 odst. 10 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, operátor trhu výrobci uhradí

a)
za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2016 podporu ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace ukončena, odpovídající zelenému bonusu na elektřinu v režimu zvoleném výrobcem za množství elektřiny vyrobené v tomto období; pokud výrobce zvolil podporu ve formě výkupní ceny, uhradí operátor trhu výrobci podporu ve výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a

b)
za období od 1. října 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozdíl mezi výší podpory stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace ukončena, a výší podpory poskytnuté podle cenového rozhodnutí účinného v tomto období.

2. Operátor trhu uhradí výrobci podporu podle bodu 1 do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do 30 dnů ode dne, kdy obdržel hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, je-li tento okamžik pozdější.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí