zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nenechme si vzít právo chránit okolí svého domova a možnost mluvit do toho, jak bude vypadat!

13.05.2017
Obecné
Příroda
Ekologické stavění, bydlení
Šlendryján
Nenechme si vzít právo chránit okolí svého domova a možnost mluvit do toho, jak bude vypadat!

Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích. To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit...

Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí.

Poslanecká sněmovna bohužel podpořila novelu ve špatném znění.Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva vrátit. Přidejte i Vy svůj podpis pod výzvu a dejte jim vědět, že i nadále chceme práva se vyjadřovat k podobě svého domova.

Jaké má novelizace negativní dopady?

Nebudete mít možnost ovlivnit to, co se děje ve vašem okolí.

Do Senátu vstupuje vládní novela stavebního zákona, ve které poslanci schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní ,,jen" byt ve společném bytovém domě.

Veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků

Jestli navrhované znění projde po Poslanecké sněmovně i Senátem, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

Jak změny zastavit?

Ještě máme naději. Senátoři o osudu novely budou rozhodovat na přelomu dubna a května.

Dejte jim spolu s námi vědět, že naše práva nesmějí omezovat. Ještě to můžeme změnit -- hlas ze strany veřejnosti sílí. Nyní potřebujeme přesvědčit senátory a poté poslance při finálním schvalování novely. Přidejte se k tisícům lidí, podpořte tuto výzvu a vyzvěte svého senátora nebo senátorku k tomu, aby škodlivý návrh zamítli.

Schválením novely útočí poslanecká sněmovna na základní lidská práva a princip občanské společnosti.

Právo účastnit se správy věcí veřejných je jako jedno ze základních lidských práv zakotveno v Listině základních lidských práv a svobod.

Jeho zrušením směřuje vláda proti svému programovému prohlášení a koaliční smlouvě, kde se jasně zavázala prosazovat ,,rozvoj občanské společnosti a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu." a zachovat ,,současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních."

Právo občanů rozhodovat ve věcech životního prostředí je zakotveno také v Preambuli mezinárodní Aarhurské úmluvy, k níž se Česká republika připojila na podzim roku 2004.

,,Strany této úmluvy uznávajíce, že lepší přístup k informacím o životním prostředí a účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí zvyšuje kvalitu rozhodnutí a jejich prosazování, přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, poskytuje veřejnosti příležitost vyjádřit své obavy a zájmy a umožňuje orgánům veřejné správy brát tyto obavy a zájmy náležitě v úvahu,..." -- Preambule, Aarhurská úmluva

Vyzýváme proto vládu, poslance a senátory, aby dodrželi své sliby a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a nedovolili oslabení občanské společnosti.

Připojte se k dalším lidem, kterým není lhostejné omezování občanských práv.

Více zde: https://www.vrattelidemprava.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí