zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

21.06.2017
Legislativa
Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2017)0621_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 21. června 2017, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Čtvrtek 22. června 2017, 9:00-12:30 a 14:00-16:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

21. června 2017, 9:00-11:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

?3.-4. května 2017 PV - PE604.552v01-00

4. Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracování)

ENVI/8/08690

***I 2016/0380(COD) COM(2016)0864 - C8-0495/2016

Zpravodaj:

Pavel Poc (S&D)

PA - PE604.859v02-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Krišj?nis Kari?š (PPE)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. června 2017, 11:00

5. Dohoda o změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kigali

ENVI/8/09204

*** 2017/0016(NLE) 07725/2017 - C8-0157/2017

Zpravodajka:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR - PE604.618v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. června 2017, 17:00

6. Dálkové znečišťování ovzduší přecházející hranice států o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu

ENVI/8/00318

*** 2013/0448(NLE) 07524/2017 - C8-0143/2017

Zpravodajka:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PR - PE551.879v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. června 2017, 17:00

* * *

Společná rozprava

7. Námitka podle článku 106: účinná látka thiamethoxam

ENVI/8/10030

Spoluzpravodajka:

Julie Girling (ECR)

?projednání návrhu usnesení

8. Námitka podle článku 106: účinná látka imidakloprid

ENVI/8/10029

Spoluzpravodajka:

Julie Girling (ECR)

?projednání návrhu usnesení

9. Námitka podle článku 106: účinná látka klothianidin

ENVI/8/10026

Spoluzpravodajka:

Julie Girling (ECR)

?projednání návrhu usnesení

* * *

21. června 2017, 11:00-12:30

10. Společná schůze výborů ENVI a ITRE ve středu 21. června 2017

CJ10/8/10181

OJ - PE606.128v01-00

* viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

21. června 2017, 15:00-16:00

Neveřejná schůze

11. Schůze koordinátorů

* * *

21. června 2017, 16:00-18:30

12. Konference OSN o změně klimatu v roce 2017 - COP 23 v Bonnu, Německo (13.-17. listopadu 2017)

ENVI/8/09541

2017/2620(RSP)

Spoluzpravodajové:

Peter Liese (PPE)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)
Ian Duncan (ECR)

RE - PE604.637v01-00
QO - PE604.651v01-00
QO - PE604.652v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. června 2017, 11:00

13. Výměna názorů s Komisí o propojení systému EU pro obchodování s emisemi se Švýcarskem

14. Výměna názorů s Komisí o provádění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností za období 2008-2011 a 2011-2014 (COM(2017)0098)

* * *

22. června 2017, 9:00-12:30

*** Elektronické hlasování ***

15. Konference OSN o změně klimatu v roce 2017 - COP 23 v Bonnu, Německo (13.-17. listopadu 2017)

ENVI/8/09541

2017/2620(RSP)

Spoluzpravodajové:

Peter Liese (PPE)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)
Ian Duncan (ECR)

RE - PE604.637v01-00
QO - PE604.651v01-00
QO - PE604.652v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?schválení otázek k ústnímu zodpovězení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. června 2017, 11:00

16. Dohoda o změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kigali

ENVI/8/09204

*** 2017/0016(NLE) 07725/2017 - C8-0157/2017

Zpravodajka:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR - PE604.618v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. června 2017, 17:00

17. Dálkové znečišťování ovzduší přecházející hranice států o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu

ENVI/8/00318

*** 2013/0448(NLE) 07524/2017 - C8-0143/2017

Zpravodajka:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PR - PE551.879v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. června 2017, 17:00

18. Námitka podle článku 106: účinná látka thiamethoxam

ENVI/8/10030

Spoluzpravodajka:

Julie Girling (ECR)

?přijetí návrhu usnesení

19. Námitka podle článku 106: účinná látka imidakloprid

ENVI/8/10029

Spoluzpravodajka:

Julie Girling (ECR)

?přijetí návrhu usnesení

20. Námitka podle článku 106: účinná látka klothianidin

ENVI/8/10026

Spoluzpravodajka:

Julie Girling (ECR)

?přijetí návrhu usnesení

21. Lov velryb v Norsku

ENVI/8/09893

2017/2712(RSP)

Spoluzpravodajové:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Renata Briano (S&D)
Mark Demesmaeker (ECR)
Catherine Bearder (ALDE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Keith Taylor (Verts/ALE)
Eleonora Evi (EFDD)
Mireille D'Ornano (ENF)

QO - PE604.853v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení

22. Úsilí EU v oblasti udržitelnosti

ENVI/8/09016

2017/2009(INI) COM(2016)0739

Zpravodaj:

Seb Dance (S&D)

PR - PE601.046v01-00
AM - PE603.114v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

DEVE -

Elly Schlein (S&D)

AD - PE602.902v02-00
AM - PE604.551v01-00

AGRI -

Ulrike Müller (ALDE)

AD - PE600.908v02-00
AM - PE602.775v01-00

CULT -

Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

AD - PE601.004v02-00
AM - PE602.816v01-00

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. dubna 2017, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

23. Výměna názorů s Komisí o programu REFIT v souvislosti se směrnicí o jakosti paliv

24. Výměna názorů s Komisí o účincích izoglukózy na zdraví

25. Různé

26. Příští schůze

?29. června 2017, 9:00-12:30 (Brusel)

* * *

22. června 2017, 14:00-16:00

Neveřejná schůze

27. Schůze koordinátorů (přístupná všem zájemcům z řad členů výboru ENVI) - výměna názorů s Účetním dvorem, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, Evropskou agenturou pro chemické látky a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin o nezávislosti a střetu zájmů (viz samostatný návrh pořadu jednání)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí