zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České firmy dokážou nabídnout do Peru technologie pro reakci na přírodní katastrofy

15.08.2017
Havárie
České firmy dokážou nabídnout do Peru technologie pro reakci na přírodní katastrofy

V důsledku letošních březnových povodní a sesuvů půdy, které byly nejhoršími za posledních 20 let, je stále více než 6 tisíc obyvatel na severu země bez přístřeší a bez základního materiálu. V červenci byla upřesněna výše škod, která činí přes 6 mld. USD.

Pro dohled nad rekonstrukcí, která má na základě nového plánu probíhat v letech 2018-2020, byla zřízena nová speciální instituce. Průkopníkem při reakci na změnu národohospodářských priorit se stalo české výrobní družstvo Kovobel, které věnovalo civilní ochraně Peru 11 skladovacích kontejnerů, s perspektivami další obchodní spolupráce.

I když rekonstrukční program bude teprve zahájen a velké investiční projekty budou nastartovány až po vyhotovení technické dokumentace v příštím roce, peruánská vláda již zahájila výstavbu sociálních bytů mimo záplavové oblasti, opravu poškozených a výstavbu nových škol a základních zdravotnických zařízení. Místní i nadnárodní soukromé firmy se ucházejí o investice do poškozené dopravní infrastruktury.

To by mělo stimulovat poptávku po stavebním materiálu i strojích. Šance pro české firmy v tomto sektoru je reálná vzhledem k současné dobré pozici na peruánském trhu, kdy 7 z 10 největších položek českého exportu v prvním pololetí 2017 připadalo na stavební a elektroinstalační materiál a stroje.

Do konce roku 2017, tedy začátku dalšího období dešťů, je potřeba stihnout vyčistit koryta řek a na kritických místech postavit zábrany proti povodním a sesuvům půdy. Ani období sucha zhruba mezi květnem a říjnem nepřináší pro obyvatelstvo v horských oblastech komfort. Některé regiony (např. Puno) jsou zasaženy ranními mrazy, na které nejsou domácnosti připraveny. Na to mají reagovat projekty plynofikace a instalace topení, kde by se čeští výrobci daných technologií a zařízení mohli uplatnit.

Příliš dlouhé období sucha také vede k vysychání pramenů a k nedostatku pitné vody, i vody pro zemědělství, které je v řadě regionů hlavním zdrojem ekonomické aktivity.

Zemětřesení v regionu Arequipa 18. 7. o síle 6,4 stupňů Richterovy stupnice sice velké škody nezpůsobilo, nicméně sesuv kamenů na páteřní pozemní komunikaci izoloval na několik dnů některé odlehlé vesnice, a poukázal na to, že Peru i jeho ekonomika je vůči nepředvídatelné seismické aktivitě velmi zranitelná, zvlášť v současném období, než se země plně vyrovná s důsledky nedávné přírodní katastrofy.

Vyvstává tak nutnost vybavovat ohrožené obce moderními technologiemi pro prevenci, systémy včasného varování, bariérami proti povodním a sesuvům, i technologiemi na bázi radiokomunikací pro průzkum trosek. Jedná se přitom o silné stránky českého průmyslu.

Cílem vlády je, v řadě sektorů dosáhnout lepšího stavu než před povodněmi na základě principu build back better. Proběhlé povodně i rizika dalších katastrof, mj. v důsledku klimatických změn, mění pro nadcházející období vládní priority. Formují se tak nové příležitosti pro české firmy, ač některé dřívější příležitosti mohou v situaci nežádoucího zvyšování rozpočtového deficitu naopak ustupovat do pozadí či mohou být ve zvýšení míře upřednostňovány modely založené na soukromém kapitálu.

Peruánské firmy již avizují zájem o řadu projektů, některé z nich disponují kapitálem, nicméně v mnohých případech chybí progresivní technologie a know-how, na jejichž předání z ČR se mohou dohodnout s českými firmami.

I přes ekonomické zpomalení vzrostl sektor dopravy, logistiky a skladování, přičemž lze očekávat, že jeho růst bude pokračovat, mj. díky tomu, že se daří peruánskému agrárnímu exportu. Vypěstované a zpracované komodity je potřeba adekvátně skladovat, přepravovat a zachovat přitom chladový řetězec.

Na uvedené příležitosti efektivně zareagovalo české výrobní družstvo Kovobel, které darovalo peruánské instituci pro civilní ochranu (INDECI) 11 skládacích kontejnerů. Ty budou rozmístěny v regionech a budou sloužit jako sklady humanitárního materiálu. Ačkoliv se jednalo o dar, ČR získává pozitivní referenci, o kterou je možné se opřít při jednání o dalších dodávkách, již na komerční bázi.

,,Přejeme si, aby se Peru v brzké budoucnosti stalo jednou z hlavních destinací pro naše kontejnery, které mohou přispět k posílení výrobních a logistických kapacit a uplatnit se v různých sektorech, kromě civilní ochrany také například v agrárním průmyslu, stavebnictví a těžbě kovů", uvedl v této souvislosti předseda představenstva výrobního družstva Kovobel, Ing. Emil Beber.

Slavnostního předání českých kontejnerů firmy Kovobel peruánským úřadům dne 21. července 2017 se zúčastnili zástupci vedení INDECI, MZV Peru a velvyslanec ČR v Peru Pavel Bechný. Ten v této souvislosti uvedl, že zájem o české skladovací kontejnery do Peru dokazuje, že tržní mezery mohou české firmy najít i mimo definované tradiční sektory. Dodávka kontejnerů diverzifikuje český export a vytváří pozitivní předpoklady pro uplatnění dalších českých výrobků v Peru. Zároveň dochází ke konkrétnímu naplňování záměru užší spolupráce mezi INDECI a Generálním ředitelstvím českého Hasičského záchranného sboru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí