zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koncepce města velí zasakovat vodu, ale na místní úrovni se děje přesný opak

29.08.2017
Obec, město
Sucho
Koncepce města velí zasakovat vodu, ale na místní úrovni se děje přesný opak

Předzahrádky stejně jako uliční stromořadí a trávníky v mnoha ulicích Brna - Králova Pole jsou součástí předválečného uspořádání území a dotvářejí celkovou architekturu Králova Pole jako velmi pěkné residenční čtvrti, kde je radost žít. Bohužel v poslední době se množí negativní jev. Je jím téměř masová likvidace soukromých, často cenných předzahrádek a travnatých pásův ulicích ve prospěch úplně zpevněných parkovacích míst pro neustále přibývající vozidla.

Zkusme trochu analyzovat, čím je tento jev negativní:

- úbytek veřejných parkovacích míst ve prospěch soukromého parkování. Každý takový ,,vjezd" zpravidla zlikviduje cca 2- 3 veřejná parkovací místa

- devastace předválečného harmonického architektonického charakteru oblasti a narušení pohody prostředí v ulicích

- další omezení vsakování vod do půdy a naopak zvýšení odtoku do veřejné kanalizace

- nedostatek vláhy pro stromy, mimo jiné v důsledku dalšího poklesu hladiny podzemní vody a půdní vlhkosti

- nedostatek vsakující vody likviduje místy i vzdálené podzemní prameny

- místy, v závislosti na geologických podmínkách, může dojít k jevu častému v městě Brně, tj. vysušení jílovitých základových zemin a praskání domů, příp. i sítí, komunikací apod.

- zhoršení mikroklimatu (zeleň město ochlazuje, udržuje vlhkost, zadržuje prach, produkuje kyslík a je také často domovem pestré fauny)

- parkování resp. startování vozidla přímo pod okny není nic extra ani pro ovzduší v domě

- na veřejném prostranství bývalého trávníku často parkují ještě další auta patřící majiteli objektu (s již zničenou předzahrádkou), který tak teoreticky získává další 2-3 parkovací místa od obce zadarmo


Čím je snad pozitivní:

- vozidla ,,v předzahrádce" jsou snad lépe chráněna před poškozením

Jak z toho ven:

- ctít historické architektonické uspořádání území vč. podlažnosti objektů apod., prověřovat in situ každý záměr výstavby a nikoliv

od stolu

- daleko více reflektovat veřejný zájem, kterým je bezesporu zasakování vod a udržitelné klima ve městě

- omezit vydávání povolení zpevněného vjezdu na veřejném trávníku na pozemek/předzahrádku na velmi odůvodněné případy

a v minimální šířce, šířka pro 3 a více vozidel často není vjezd, ale do jisté míry už další soukromé parkoviště na veřejném prostrantsví

- zamysleme se, zda všichni potřebujeme vozidlo a také přemýšlejme o jeho rozměrech.

- zavést finanční kompenzaci za zábor veřejných parkovacích místa a devastaci životního prostředí

- když už je nevyhnutelné takovou stavbu realizovat, potom využít zasakovacích tvárnic s výsevem trávníku nebo ještě lépe pouze dvou stop dlaždic a zpevněnou plochou pouze v oblasti motoru a převodovky, kde hrozí únik provozních kapalin.

- v okolí parkovacího stání realizovat dostatečnou náhradní zeleň


Mimochodem ,,Jedno celé Lucembursko čili více než 2,5 tisíce km2 - tak velká je ,,zabetonovaná" plocha České republiky. Upozorňují na to Lidové noviny s tím, že ČR se v míře zastavěnosti suverénně dostala mezi evropské velmoci." (Zdroj Lidové noviny, 23. 10. 2013(!)

Mgr. Aristid Franc KŽP RMB, občan Králova Pole

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí