zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

FSC certifikace části státních lesů: posun k řešení, které pomůže českým zpracovatelům?

18.09.2017
Les
FSC certifikace části státních lesů: posun k řešení, které pomůže českým zpracovatelům?
Minulý týden se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil kulatý stůl na téma ,,Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářsky průmysl." Účastníci semináře z řad dřevozpracovatelů a nábytkářů apelovali na přítomné státní vlastníky lesů s cílem najít rychlé řešení, které by jim pomohlo vyřešit hrozící ztrátu konkurenceschopnosti, pokud nebudou moci dodávat odběratelům produkty s certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council). To by mohlo znamenat i ztrátu až 4000 pracovních míst, v případě, že jejich odběratelé přesunou svoji produkci do okolních zemí. FSC ČR vítá konstruktivní přístup zástupců státních lesů, kteří nábytkářům potvrdili, že již mají vytipované lesní majetky, na kterých přírodě blízký způsob hospodaření dovoluje rychle přejít na hospodaření dle standardu FSC a nabídnout tak zpracovatelům českou FSC surovinu, kterou nutně potřebují.

Semináře pořádaného pod záštitou předsedy hospodářského výboru poslancem Martinem Kolovratníkem (ANO, předsedy hospodářského výboru PS ČR), ve spolupráci s poslancem Karlem Turečkem (ANO, předsedy podvýboru lesního a vodního hospodářství), Robinem Böhnischem (ČSSD, předsedy výboru pro životní prostředí), Herbertem Paverou (TOP09, místopředsedy výboru pro zemědělství) a Olgou Havlovou (Úsvit, místopředsedkyně výboru pro zemědělství) se zúčastnili zástupci českých zpracovatelů a nábytkářů (např. Asociace českých nábytkářů, Svaz průmyslu a obchodu ČR, Klastr českých nábytkářů, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Dřevozpracujícího družstvo Lukavec, IKEA, BJS Czech, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí, Wood & Paper ad.), akademické (Akademie Věd ČR, Platforma pro krajinu ad.) a lesnické obce (Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Nestátní lesy Svitavsko, ALDP, Česká asociace podnikatelů v LH ad.), včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Přítomni byli také zástupci certifikačního systému FSC a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Důvodem ke kulatému stolu byla aktuální situace spojená s nedostatkem české FSC suroviny, kterou po českých dřevozpracovatelích požadují někteří z velkých odběratelů, jako např. švédská IKEA. Ta od konce roku 2019 chce vyrábět výrobky pouze z recyklovaných či FSC zdrojů. Čeští zpracovatelé ale nemají dostatek českého FSC dřeva, certifikováno je v ČR pouze asi 2 % lesů. Objem poptávky (cca 380 000 m3) je tak velký, že ho efektivně mohou vyřešit zejména největší čeští tedy státní vlastníci lesů (jde asi o 400 000 ha). Pokud tito odběratelé přesunou svoji poptávku do okolních zemí, které disponují FSC surovinou, hrozí také ztráta 4000 pracovních míst. Proto Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazem českých a moravských výrobních družstev apelovaly postupně na státní lesy, Ministerstvo zemědělství, pak i na premiéra. Problém má však i svůj environmentální aspekt. Nedávno Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR potvrdila, že ,,FSC tak může garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu..."

,,Je to o podpoře českých firem, ne o konfliktu certifikačních systémů," uvedl hlavní smysl semináře poslanec Martin Kolovratník (ANO). Zástupci nábytkářského, papírenského či dřevozpracujícího průmyslu následně deklarovali ve svých vystoupeních potřebu a nedostatek české FSC suroviny, který se u některých z nich, především dodavatelů IKEA, bude v následujících letech strmě zvyšovat. ,,Certifikace se stává nejen nástrojem trvale udržitelného lesního hospodaření, ale i nástrojem tržním a je potřeba strukturovat v Česku podíl jednotlivých certifikací také s ohledem na poptávku trhu," dodal Pavel Kříž, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec, jedné z největších dřevozpracovatelských firem s českým kapitálem. Že v České republice existuje signifikantní poptávka po FSC dřevu i v papírenském průmyslu potvrdil Tomáš Pařík z firmy Wood & Paper. ,,Myslíme si, že je vhodné, aby část českých lesů byla certifikována jedním systémem a část druhým," dodal.

Oproti tomu ředitel Lesů ČR Daniel Szorád argumentoval předběžnou teoretickou studií, kterou si státní podnik vypracoval a ukazuje vysoké náklady na certifikát FSC při plošné certifikaci státních lesů. ,,Podobné plošné kalkulace však nezohledňují konkrétní stav lesních porostů na vybraných lesních správách či majetcích a jejich výsledky se mohou velmi lišit, často také záleží na postoji zpracovatele analýzy. Kde je vůle, je i cesta. Zkušenosti lesních hospodářů, kteří dlouhá léta pracují se standardem FSC, ukazují daleko menší celkové náklady či pozitivní finanční bilanci," uvedl ředitel FSC ČR, Tomáš Duda. Rozdílné výsledky teoretické předběžné analýzy lze ukázat např. na kritériu standardu FSC týkajícího se bezzásahových částí referenčních ploch. Ty lze kalkulovat tak, že je možné zahrnout již existující území lesního majetku s omezenou těžbou z různých důvodů (nedostupnost, ochranné a ekologické funkce), pak je finanční ztráta malá. Pokud se plošně zahrnou místa perspektivní pro těžbu, jsou náklady vyšší. Většina velkých lesních majetků však má části lesů, kde je těžba omezena. Proto je pro kalkulaci nákladů více vypovídající konkrétní analýza dané lesní správy či lesního majetku. ,,Především ale v případě zavedení FSC ve státních lesích nejde o plošnou kalkulaci certifikace celého státního podniku, nýbrž o výběr konkrétních lesních správ vhodných k přechodu na přírodě blízké lesní hospodaření tak, aby byla zároveň zohledněna poptávka zpracovatelů. Pak hovoříme zcela o jiných částkách a jiné situaci," dodal Duda.

Josef Vojáček z Vojenských lesů a statků ČR však potvrdil, že státní lesy mají zájem pomoci českým zpracovatelským firmám a je potřeba se více soustředit na principy dohody v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi lesními vlastníky a zpracovateli tak, aby certifikace FSC přinášela benefity všem. Daniel Szorád následně uvedl, že vhodné lesní majetky, kde lze snadno přejít na FSC hospodaření, mají LČR již identifikovány.

FSC ČR velmi vítá toto prohlášení zástupců státních lesů a velmi oceňuje konstruktivní přístup, kdy se diskuze posunuje k výběru vhodných lesních majetků, které nyní vyhovují požadavků standardu FSC, proto přechod na FSC přírodě blízké lesní hospodaření nebude nákladný a je možné je v krátké době certifikovat. ,,Víme, že mnoho českých lesníků ze státních lesů hospodaří příkladně a jsme rádi, že diskuze o certifikaci státních lesů se posunula od zatížení ideologickými bariérami k praktickému a racionálnímu řešení, které může pomoci ohroženým českým firmám", dodal Tomáš Duda z FSC ČR. Surovina s FSC certifikací je navíc bonusem a přidanou hodnotou i v případech, kdy je jako nyní díky kalamitním stavům problém s odbytem dřeva.

Účastníci semináře následně potvrdili zájem na dalších jednáních, které povedou k nalezení řešení problému nedostatku FSC suroviny pro část českých zpracovatelů a posunou diskuzi mezi lesnickým a zpracovatelským sektorem směrem k dohodě a diskuzi nad vybranými místy pro možnou FSC certifikaci.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí