zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ENVIRO 2017 - Československá ENVIROnmentální konference

02.10.2017
Obec, město
Firma
Technologie
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
EIA
Ekologické vzdělání a výchova
IPPC
Legislativa
ENVIRO 2017 - Československá ENVIROnmentální konference

Druhý ročník česko-slovenského mezioborového setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí...

Jeho cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií (BAT).

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Nad konferencí převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí České republiky.

V jednotlivých blocích se bude diskutovat o problémových otázkách uplatňování českých i slovenských národních legislativních norem a implementaci evropských směrnic, včetně návrhu revizí konkrétních předpisů.

Nepůjde jen o přednášky. Vytvoříme vám příjemné prostředí pro formální i neformální konzultace se zástupci státní správy i kolegy z oboru.

Program konference:

Středa 25. 10. 2017

WORKSHOP: Postavení veřejnosti v procesech EIA a IPPC

14:00 - 14:20 Katarína Hobzová, Európska komisia

Právna úprava postavenia verejnosti v predpisoch EK, príklady právnych úprav procesov EIA a IPPC z iných krajín

14:20 - 14:40 Daniela Medžová, gen. riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR

EIA, postavenie verejnosti a ako ďalej...

14:40 - 15:00 Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

IPPC, postavenie verejnosti a ako ďalej...

15:00 - 15:20 Imrich Vozár, Via Iuris

Pohľad 3.sektoru na postavenie verejnosti v EIA a IPPC

15:20 - 15:40 Barbora Herberková, MŽP ČR

Novela stavebního zákona ve vazbě k integrované prevenci

16:00 - 18:30 Panelová diskuze

19:00 Večeře

Čtvrtek 26. 10. 2017

9:00 - 9:10 Oficiální zahájení konference

BLOK 1: Odpady

9:10 - 9:40 Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

Aplikačná novela zákona o odpadoch

9:40 - 10:10 Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP ČR

Aktuální situace - zákon o odpadech v ČR

10:10 - 10:40 Lubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

Aktuálne výzvy OPŽP v OH

10:40 - 11:10 Jan Kolář, CENIA

Závěry o nejlepších dostupných technikách

11:10 - 11:40 Coffe break

BLOK 2: Ovzduší - Kvalita ovzduší v městských sídlech

11:40 - 12:10 Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia,
MŽP SR

Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v SR

12:10 - 12:40 Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR

Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší

12:40 - 13:10 Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava

Vývoj kvality ovzduší na území města Ostravy

13:10 - 14:15 Oběd

BLOK 3: Adaptace na změnu klimatu

14:15 - 14:45 Zástupca sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR

Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti skleníkových plynov

14:45 - 15:15 Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava

CO2 - Praktické zkušenosti velkého průmyslového podniku

15:15 - 15:45 Tereza Líbová, odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. města Prahy

Strategie adaptace na změnu klimatu v Praze

15:45 - 16:15 Eva Streberová, útvar hlavnej architekty Magistrátu hl. mesta Bratislava

Stratégia adaptácie na zmenu klímy v Bratislave

16:15 - 16:30 Coffe break + neformální konzultace

16:30 - 19:30 Exkurze - Mondi SCP Ružomberok

20:00 Společenský večer

Pátek 27. 10. 2017

BLOK 4: BREF/BAT

9:00 - 9:30 Katarína Jankovičová, Riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR

Určovanie odchýlnych limitov od požiadaviek BREF/BAT
- metodika a skúsenosti z uplatňovania v SR

9:30 - 10:00 Tereza Myšková, CENIA

Indikátory zranitelnosti - citlivost vůči změně klimatu
v podmínkách ČR

10:00 - 10:30 Cyril Burda, SIŽP

Proces revízie dokumentov BREF z pohľadu malej členskej krajiny

10:30 - 11:00 Coffe break

11:00 - 11:30 Zástupca TWG pre revíziu BREF LCP

Veľké spaľovacie zariadenia - finálna podoba revízie BREF LCP

11:30 - 12:00 Elena Bodíková, člen TWG pre revíziu BREF WT

Nakladanie s odpami - aktuálny stav revízie BREF WT

12:00 - 12:30 Zástupce průmyslu z ČR/SR

Praktické zkušenosti z implementace revidovaného BREFu

12:30 - 12:45 Zhodnocení konference

13:00 - 14:00 Oběd

14:00 Neformální konzultace

Organizační pokyny, registrace:

Termín: 25. - 27. 10. 2017

Místo konání: Hotel Sorea MÁJ, 032 03 Liptovský Ján

Přihlásit se můžete prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz

Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz a www.ekonferencia.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí