zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ODSTARTOVALA PILOTNÍ VÝZVA NA INOVATIVNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE

31.10.2017
Obecné
ODSTARTOVALA PILOTNÍ VÝZVA NA INOVATIVNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE

 Životní prostředí pomohou nově zlepšit také výhodné půjčky z EU fondů

Rezort životního prostředí nabízí zcela nový typ finanční podpory. Jde o výhodné půjčky dotované z EU fondů. Ministerstvo životního prostředí poskytuje tuto alternativní formu podpory ke standardním dotacím, zprostředkovává je Státní fond životního prostředí ČR. V pilotní výzvě je na zvýhodněné půjčky určené na projekty snižující environmentální rizika vyhrazeno 480 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, dalších 343 milionů k tomu nabízí ze svých zdrojů ve formě dotací SFŽP ČR.

Zvýhodněné půjčky patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají po roce 2020, tedy v dalším programovém období, postupně nahrazovat dosavadní čistě dotační podporu z evropských zdrojů. Jako pilotní projekt je MŽP zavádí ale již nyní. V nově vyhlašované výzvě jsou finance ve formě půjčky určeny ke snížení průmyslového znečištění a na rekonstrukci provozů představujících pro životní prostředí ekologické riziko.

Půjčky lze využít pouze na konkrétní projekty (ze specifického cíle 3.5 Operačního programu Životní prostředí) zaměřené na nejlepší technologie k omezení emisí znečišťujících životní prostředí. Financované mohou být například projekty jako průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení u zimních stadionů nebo provozy, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Jde o projekty zvláště v těch oblastech, v nichž nejsou dostupné úvěry na výměnu a modernizaci zařízení či technologií pro větší bezpečnost průmyslových provozů, a zejména v případech, pokud jde o návratné investice.

Půjčka může tvořit z celkových způsobilých výdajů (CZV) minimálně 35 % a maximálně 100 %, takže žadatel může pokrýt půjčkou i všechny způsobilé výdaje svého projektu. Tím mu odpadne náročné shánění financí na nepokrytou část výdajů. Možností a kombinací je ale více. Žadatelé mohou například spojit půjčku a dotaci ze SFŽP ČR, ta ale může činit maximálně 25 % z CZV a zároveň o ni nelze požádat samostatně, bez kombinace s půjčkou z OPŽP. Žadatelé navíc mohou namixovat výši půjčky a výši dotace podle vlastních potřeb až do stanovených stropů pro každou z nich. Kombinace půjčky a dotace ale nikdy nemůže překročit 100 procent celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž se zde zohledňují i limity veřejné podpory. Doba splatnosti půjčky je plánována až na 10 let. Tento způsob financování jistě využijí zejména obce, města či průmyslové podniky s nedostatkem vlastních investičních prostředků na projekty, které jdou obtížně financovat tradičními bankovními produkty a nejsou a ani nebudou pro ně k dispozici přímé dotace z EU.

,,Je více než jasné, že nastává postupný odklon od evropských dotací v tom smyslu, v jakém je dosud známe. Evropská komise klade stále větší důraz na zavádění jiných, oproti standardním dotacím efektivnějších a dlouhodobě udržitelných forem finanční podpory. Zatímco klasické dotace představují jednorázové, nevratné finanční injekce omezenému okruhu příjemců, inovativní finanční nástroje umožňují využívat evropské prostředky opakovaně i pro další subjekty, které by na prostředky z EU jinak nedosáhly," vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. IFN předpokládají navíc kombinaci různých forem podpory z veřejných a soukromých zdrojů, konkrétně v případě aktuální pilotní výzvy č. 1/2017 IFN výhodnou kombinaci půjčky a dotace.

,,Nespornou výhodou nového finančního nástroje je pak nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Nabízíme ale i možnost odkladu splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení, přičemž předčasné splacení půjčky, nebo naopak odložení splátek, není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi," doplňuje Petr Valdman.

Ve stávajícím programovém období měly možnost čerpat evropské dotace na snižování environmentálních rizik pouze města, obce a veřejnoprávní subjekty. Zájem předčil více než šestinásobně alokovanou finanční částku 60 milionů korun. ,,Státní fond životního prostředí ČR zaevidoval celkem 25 projektů s požadavkem na téměř 400 milionů korun. S Evropskou komisí jsme vyjednali navýšení alokace na 140 milionů, přesto řada potřebných projektů zůstala bez podpory," informuje Petr Valdman. Nyní mají poprvé příležitost využít prostředky z evropských fondů i soukromé společnosti a škála podporovaných projektů se ještě rozrůstá.

Státní fond životního prostředí ČR má také bohaté a dlouholeté zkušenosti s poskytováním zvýhodněných půjček ze svých vlastních rozpočtových zdrojů. Dosud poskytl půjčky na realizaci ekologických projektů v celkovém objemu 17,4 miliardy korun.

Žádosti do pilotní výzvy č. 1/2017 IFN je možné podávat od 16. října 2017 do 29. června 2018, nebo do vyčerpání alokované částky. Žádosti o IFN půjčku i doplňkovou dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové stránky www.opzp.cz a www.sfzp.cz. K dispozici je zde také kalkulačka, na které se dá spočítat možná výše celkové veřejné podpory (kombinace půjčky a dotace). Žádosti se vyřizují průběžně, v pořadí, v jakém byly na Fond doručeny.

Závazné dokumenty k výzvě č. 1/2017 IFN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí