zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MARS SLAVÍ 25. VÝROČÍ A ZAMĚŘUJE SE NA TRVALE UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

27.11.2017
Firma
MARS SLAVÍ 25. VÝROČÍ A ZAMĚŘUJE SE NA TRVALE UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

Mars slaví své 25. výročí na českém a slovenském trhu a představuje svůj koncept trvale udržitelného rozvoje ,,Sustainable in a Generation Plan".

Společnost Mars u příležitosti 25. výročí působení na českém a slovenském trhu představila svůj nový koncept ,,Sustainable in a Generation Plan", a symbolicky tak zahájila další čtvrtstoletí své aktivní přítomnosti v České republice a na Slovensku. Během několika příštích let Mars hodlá investovat téměř jednu miliardu dolarů do překonávání akutních výzev, které stojí před byznysem a celou společností v zemích, kde Mars podniká, výzev jako klimatické změny, chudoba v dodavatelských řetězcích a nedostatek zdrojů. V souvislosti s tím Mars oslovil výrazné osobnosti různých oborů a také Pamelu Mars-Wright, která představuje čtvrtou generaci rodiny Mars, aby se podělily o svůj pohled na udržitelnost a mezigenerační změnu.

Od svých skromných začátků v kuchyni Franka C. Marse před více než sto lety je společnost Mars stále rodinnou firmou, která nabízí široký sortiment produktů a služeb pro spotřebitele i jejich zvířecí mazlíčky. Ve společnosti Mars po celém světě v současnosti pracuje 100 tisíc zaměstnanců, které Mars nazývá spolupracovníky. Společnost vlastní mnoho oblíbených globální značek, hodnota deseti z nich přesahuje miliardu dolarů. Mnohé, například Pedigree(R), Whiskas(R), Royal Canin(R), M&M's(R), Snickers(R) a Orbit(R), jsou oblíbené u spotřebitelů také v České republice a na Slovensku.

Společnost Mars vstoupila na český i slovenský trh v roce 1992. Se svými současnými 150 spolupracovníky dnes působí ve třech kategoriích: segment cukrovinek (čokoláda, žvýkačky a cukrovinky), krmiva pro zvířata a potraviny. Od roku 2016 jsou její aktivity na českém a slovenském trhu zastřešeny organizací Mars Multisales Central Europe, která propojuje český, slovenský, rumunský a maďarský trh. Místní i regionální centrála sídlí v Praze. Kromě toho od roku 1998 v Poříčí nad Sázavou funguje jeden z největších výrobních závodů na výrobu nečokoládových cukrovinek v rámci celé společnosti Mars. V roce 2001 bylo otevřeno také středisko vývoje cukrovinkových produktů. Celková kapacita všech výrobních linek činí 55 000 tun ročně a celé zařízení zaměstnává přes 500 spolupracovníků. Vedle dalších oblíbených cukrovinek se každý rok vyrobí až 29 000 tun žvýkacích bonbónů Skittles(R), které jsou distribuovány nejen v České republice a na Slovensku, ale i na dalších více než 52 trhů převážně v Evropě i mimo ni, v oblasti Středního východu a Afriky.

Připravit se na budoucnost: Mars ,,Sustainable in a Generation Plan"

Společnost Mars na celosvětové i na lokální úrovni věří, že růst a odolnost jejího byznysu po celé generace záleží na prosperitě a rozvoji lidí, kteří se společností Mars spolupracují - od zemědělců, jež pěstují suroviny, až po spolupracovníky, zákazníky a spotřebitele. A bez zdravé planety se z prosperity nebude moct těšit nikdo.

Ambice ,,Sustainable in a Generation Plan" obsahuje soubor komplexních cílů a plánů, jež vycházejí z vědeckého poznání a snahy řídit dopady činností v rámci celého dodavatelského řetězce. Zaměřuje se na oblasti, kde může Mars přispět ke zlepšení některých z největších globálních problémů, které definují Cíle udržitelného rozovje OSN. Program ,,Sustainable in a Generation Plan" se skládá ze tří vzájemně propojených aktivit:

- Healthy Planet (Zdravá planeta) - Tato aktivita si dává za cíl snížit dopady na životní prostředí ve světle toho, co věda říká, že je nutné udělat, aby planeta zůstala zdravá - orientace na boj proti klimatickým změnám, odpovědné řízení vodních a půdních zdrojů. Společnost Mars například oznámila svůj cíl snížit emise skleníkových plynů napříč celým svým hodnotovým řetězcem o 67 % do roku 2050 - což představuje výrazné zvýšení dřívějších závazků společnosti v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

- Thriving People (Prosperita jednotlivců) - Mars chce smysluplně zlepšit kvalitu života jednoho milionů lidí ve svém hodnotovém řetězci, nabídnout jim prosperitu v podobě vyššího příjmu, lepšího zajištění jejich lidských práv a více příležitostí pro ženy. Mars například založil ,,Livelihoods Fund for Family Farming", fond pro trvalou udržitelnost a boj proti chudobě v rozšířených dodavatelských řetězcích, a ,,Farmer Income Lab", kolaborativní ,,think-do tank", který aktivně hledá řešení, jak snížit chudobu malozemědělců.

- Nourishing Wellbeing (Podpora spokojeného života) - Pomocí poznatků moderní vědy, inovací a marketingu chce Mars pomáhat miliardám lidí a jejich mazlíčkům žít zdravější a spokojenější životy. Tato aktivita navazuje na aktuální programy společnosti Mars v oblasti bezpečnosti potravin, inovací produktů a ingrediencí i odpovědného marketingu.

,,Program ,Sustainable in a Generation Plan' nám pomůže růst takovým způsobem, na který můžeme být všichni hrdí. Před více než 70 lety můj dědeček Forrest Mars, Senior definoval náš cíl - cíl přinášet prospěch pro všechny strany zapojené do výroby a distribuce našich produktů," shrnuje Pamela Mars-Wright přístup společnosti Mars, který od jejího založení dodnes vychází z jednoho z Mars Principů - vzájemnosti. ,,Máme povinnost odvést svůj díl práce, udělat to, co věda považuje za nutné." Společnost Mars investuje do budoucnosti, vše vnímá v dlouhodobém horizontu s cílem zanechat lepší svět pro další generace.

Mezigenerační změna potřebuje vzájemnost a spolupráci všech subjektů

Společnost Mars u příležitosti oslav oslovila význačné osobnosti z různých oblastí jako nezávislé odborníky, aby přispěly svým pohledem na vztah mezi podnikáním, udržitelností a růstem napříč generacemi: ,,Obchodní modely, které nejsou v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje, nejsou dostatečně adaptabilní a v budoucnosti neobstojí," potvrzuje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky v České republice.

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka projektu MINERVA21, CEO PeopleIMPACT a také špičková konzultantka v oblasti strategického řízení lidských zdrojů, diverzity, rovných příležitostí i leadershipu s mezinárodním polem působnosti, dodává k tématu současného pracovního prostředí: ,,Společnosti jsou v prvé řadě sociální instituce. Mladá generace vytváří velký talk na humanizaci pracovního prostředí i skrze větší zapojení v oblasti společenské odpovědnosti."

Petra Průšová, CEO výzkumné agentury Kantar Insight pro CEE, se připojuje z pozice pohledu spotřebitele: ,,Pro značku je nutné mít určitý ,účel' a autenticitu. Spotřebitel ví, že značky se na trhu snaží vydělat peníze, ale také očekává, že budou jasně komunikovat svůj účel. Ten může mít podobu deklarace, jakým způsobem daná značka mění svět; ale především musí jasně popisovat, jak značka konkrétně zlepšuje život spotřebitele."

Péče o ostatní jako klíčová hodnota

,,Program ,Sustainable in a Generation Plan' je pro nás velmi důležitý i v České republice a na Slovensku. Mars chce zlepšovat životy lidí a jejich mazlíčků všude, kde působí," uvádí Bill Heague, Market Director pro Českou republiku a Slovensko. ,,Například v roce 2018 v České republice uspořádáme ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat již desátý ročník kampaně ,Pomozte naplnit misky v útulcích'." Díky této iniciativě společnost Mars předala již více než 350 tun krmiv Whiskas(R) a Pedigree(R) vybraným zvířecím útulkům. V rámci kampaně ,,Oplať úsměv" značky Orbit(R), do níž jsou zapojeny neziskové organizace SOS Dětské vesničky (v České republice) a Úsmev ako dar (na Slovensku), darovala společnost Mars celkem přes 3 miliony korun ohroženým dětem, čímž přispěla k jejich zdravému úsměvu. V budoucích letech chce Mars, v souladu se ,,Sustainable in a Generation Plan", ještě více rozšířit tento typ aktivit.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí