zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Moldavská delegace se v ČR seznámila se způsoby čištění odpadních vod

29.12.2017
Čištění odpadních vod
Moldavská delegace se v ČR seznámila se způsoby čištění odpadních vod

Koncem listopadu proběhla na několika místech v ČR návštěva moldavské delegace v souvislosti s projektem Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod financovaného Českou rozvojovou agenturou.

Práce v rámci projektu jsou zaměřeny na pomoc Moldavsku, a to s přijetím a aplikací evropské směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a variant návrhu vymezení citlivých oblastí. Zástupci moldavských institucí se zároveň seznamují s českým způsobem naplnění požadavků směrnice.

,,V rámci projektu bude zmapováno nakládání s odpadními vodami ve všech městech v Moldavsku nad 10 000 obyvatel jako podklad pro vymezení aglomerací a vytvoření investičního plánu. Průzkum současného stavu v jednotlivých městech a obcích již úspěšně probíhá, a to ve spolupráci moldavského projektového týmu s českými experty z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka," říká Jana Kačírková z České rozvojové agentury, která má projekty v Moldavsku na starosti.

Pracovníci moldavského Ministerstva zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí, moldavské Státní ekologické inspekce a státní agentury Moldavské vody se během týdenního pobytu v České republice, který navazoval na úvodní návštěvu před rokem, seznámili s několika příklady čištění odpadních vod. Představeny byly čistírny odpadních vod v Kladně, v pivovaru Krušovice a v Ústí nad Labem. Dotazy hostů směřovaly především ke způsobu, jakým provozovatelé státní správě vykazují údaje o provozu, a ke vztahům mezi vlastníky a provozovateli kanalizací a významnými producenty odpadních vod. Právě nastavení podmínek pro odvádění odpadních vod od významných průmyslových znečišťovatelů je v Moldavsku aktuálním tématem.

www.czechaid.cz 300w, www.czechaid.cz 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: inherit; border-style: none; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 12px;" />

Další část návštěvy tvořila setkání s různými orgány státní správy v oblasti ochrany vod. Svou činnost představil odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav, Krajský úřad Středočeského kraje i Oblastní inspektorát Praha České inspekce životního prostředí. S procesem plánování a s rolí státních podniků Povodí při povolování vypouštění odpadních vod se účastníci seznámili na Povodí Vltavy, s. p.

Na rozdíl od České republiky v Moldavsku Státní ekologická inspekce vypouštění odpadních vod nejen kontroluje, ale také povoluje. V současnosti se připravuje rozdělení těchto úloh podobně, jako je tomu v České republice.

V Moldavsku je zaveden jednotný systém podávání žádostí o povolení k vypouštění. Vlastník nebo provozovatel (nejčastěji podnik zřízený městem) podá žádost elektronicky pouze s některými přílohami a průběh jejího projednávání může sledovat krok za krokem na internetu. Inspekce musí získat vyjádření dalších stanovených institucí, bez nichž nemůže vydat povolení, a musí rozhodnout do stanovené lhůty, jinak se žádost automaticky považuje za kladně vyřízenou. Státní ekologickou inspekci tvoří ústředí se třemi pracovníky pro vodu a ovzduší a 28 okresních inspektorátů, na nichž pracuje obvykle jeden až pět inspektorů pro všechny složky životního prostředí. Personální zajištění státní správy je tak nesrovnatelné s českými podmínkami.

Informace o celém projektu najdete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí