zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

09.01.2018
Ovzduší
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Citace: 472/2017 Sb. Částka: 170/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5667-5676 Rozeslána dne: 28. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 21. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 73/2012 Sb.
Předpis mění: 257/2012 Sb.472

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek,
které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech:


Čl. I

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________
"2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.".

2. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

3. V příloze č. 4 bodu 2.1.2.1 se věta poslední zrušuje.

4. V příloze č. 4 bodu 2.2.2 části "Úprava - stupeň I" bod č. 7 zní:

"7. Odsáté regulované látky a fluorované skleníkové plyny zachytávat podle bodu 2.2.2, čísla 3, klasifikovat a evidovat podle bodu 2.2.2., čísla 4 a uchovávat je v nádobách způsobem vhodným pro další využití nebo zneškodnění.".

5. V příloze č. 4 bodu 2.2.3 se za slovo "provozovatel" vkládají slova "této technologie".

6. V přílohách č. 4 a 5 bod 3.1.1 zní:

"3.1.1 Dokumentace vydaných povolení

Veškeré certifikáty, povolení, schválení, souhlasy a úřední rozhodnutí, na jejichž základě je technologie provozována, musí být vedeny v aktuálním stavu a být volně přístupné příslušným kontrolním orgánům.".

7. V příloze č. 4 bodu 4 se za slovo "Provozovatel" vkládají slova "technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů z chladicích zařízení" a slova "závazné technologie" se nahrazují slovy "postupu uvedeného v této příloze".

8. V příloze č. 5 bodu 4.1 se za slovo "Provozovatel" vkládají slova "technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků" a slovo "opatřeních" se nahrazuje slovem "opatření".

9. V příloze č. 5 bodu 4.2 se za slovo "Provozovatel" vkládají slova "technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí