zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení Komise (EU) 2018/35 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

25.01.2018
Chemické látky
Nařízení Komise (EU) 2018/35 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5).

Vydáno: 10. 1. 2018
Účinné od: 31. 1. 2018

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 70, která se týká látek oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5). Obě látky se po 31. lednu 2020 nesmí uvádět na trh ve smývatelných kosmetických přípravcích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší. Smývatelnými kosmetickými přípravky se rozumí kosmetické přípravky, které se za obvyklých podmínek používání po aplikaci smývají vodou [ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1223/2009].

PŘÍLOHA

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka, která zní:

,,70.

Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4)

č. CAS 556-67-2

č. ES 209-136-7

Dekamethylcyklopentasiloxan (D5)

č. CAS 541-02-6

č. ES 208-764-9

1.

Nesmí se uvádět na trh ve smývatelných kosmetických přípravcích v koncentraci jedné či druhé látky 0,1 % hmotnostních nebo vyšší po 31. lednu 2020.

2.

Pro účely této položky se ,,smývatelnými kosmetickými přípravky" rozumí kosmetické přípravky vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1223/2009, které se za obvyklých podmínek používání po aplikaci smývají vodou."

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí