zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNU PROJEKTU

19.06.2018
Obecné
 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNU PROJEKTU

Upozorňujeme žadatele a příjemce v OPŽP 2014-2020, že je nutné správně nastavit Finančníh plánu projektu (FP).

V následujících bodech uvádíme několik podmínek, kterými je třeba se při sestavování FP řídit:

  • Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný, a to jak z pohledu termínů podání jednotlivých ŽoP a ZoR, tak i z pohledu předpokládaných částek v plánovaných ŽoP. Pokud skutečné datum podání ŽoP nekoresponduje s předpokládaným datem podání ŽoP o více jak 30 kalendářních dnů, je třeba FP upravit pomocí Žádosti o změnu. Tuto Žádost o změnu je nutné předložit ještě před vypršením předpokládaného data podání ŽoP ve FP. Dodatečná úprava FP po podání ŽoP a ZoR není možná.
  • Na datum podání jednotlivých ŽoP a ZoR ve FP je navázaná podmínka právního aktu o poskytnutí podpory, část II. bod 4.2 - ,,Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsaným v PrŽaP". Blíže viz kapitola D.6 PrŽaP.
  • Vzhledem k nastaveným automatikám na FP doporučujeme před podáním ŽoP a ZoR aktualizovat částky ve FP. Pokud byla částka k proplacení po kontrole Fondu pokrácena, je třeba po proplacení ŽoP překontrolovat stav FP a případně jej znovu aktualizovat s ohledem na předpokládané podání dalších ŽoP a ZoR.
  • Poslední řádek FP určený pro závěrečnou ŽoP a ZoR (ZŽoP a ZZoR) je vždy nulový a slouží pro doložení podkladů k ZVA. Termín předložení ZŽoP a ZZoR musí korespondovat s termínem ZVA uvedeným v právním aktu. Vzhledem termínům vztahujícím se k administraci ŽoP a ZoR a administraci ZVA upozorňujeme příjemce dotace, že poslední financovatelná ŽoP a ZoR musí být podána
    nejpozději 40 dní před termínem podání ZVA.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí