zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášena veřejná zakázka na dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2)

09.07.2018
Geologie
GIS - mapy
Sanace, staré zátěže
Vyhlášena veřejná zakázka na dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2)

Projekt NIKM 2 byl zahájen úvodní fází realizace (2018) dne 2. 1. 2018. V rámci této fáze byla nyní vyhlášena veřejná zakázka na "Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst", které se uskuteční v hlavní fázi realizace projektu (1. 1.2019 - 30. 6. 2021).

Informace k veřejné zakázce jsou uveřejněny v databázi TED (Tenders Electronic Daily) v Dodatku Úředního věstníku Evropské unie od 28. 6. 2016 (odkaz 282306-2018) a na profilu zadavatele https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html

Lhůta pro doručení nabídek je 31. 8. 2018, 10:00 hod. místního času. Zadávací řízení je otevřené a probíhá v režimu nadlimitní veřejné zakázky.

Zakázka je rozdělena na tři části:

1. část: Zajištění dodávky realizačních inventarizačních prací podle závazné metodiky NIKM zahrnující fáze a kroky úvodní analýzy, sběru údajů, hodnocení údajů, syntézy inventarizace, vyhodnocení průběhu projektu, vypracování zpráv a publikace výsledků.

2. část: Zajištění dodávky služeb funkce administrátora SEKM pro inventarizaci v rámci projektu NIKM podle pokynů a metodiky OEREŠ MŽP, včetně verifikace a validace záznamů a uživatelské podpory SEKM pro inventarizační týmy.

3. část: Zajištění dodávky služby externí kontroly - za pomocí stanovených nástrojů a postupů prověřit, zda dodavatelské práce projektu NIKM 2. etapa jsou prováděny v souladu se smlouvou a se smluvně závaznou metodikou inventarizačních prací a kontrola správnosti věcných a finančních plnění inventarizačních prací.

Projekt inventarizace a základního posouzení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky je spolufinancovaný z Fondu soudržnosti EU. V prosinci 2017 byl zaregistrován v programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 pod registračním číslem CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853.

Výstupem celého projektu bude zkompletovaná celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí. Projekt bude ukončen odevzdáním naplněné databáze a hodnotících zpráv k 31. 12. 2021.

Projektový manažer NIKM 2:

RNDr. Zdeněk Suchánek

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

www.cenia.cz, zdenek.suchanek@cenia.cz, +420 267 125 288,+420 604 206 757

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí