zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Produkce emisí z osobní automobilové dopravy v ČR

29.09.2018
Doprava
Ovzduší
Zdraví
Produkce emisí z osobní automobilové dopravy v ČR

 Emisně nejnáročnějším druhem dopravy k zajištění mobility osob ve městech je individuální automobilová doprava...

Naproti tomu elektrické druhy veřejné dopravy je možné vzhledem k nulovým přímým emisím považovat za zcela čisté, a to i přesto, že při výrobě elektřiny v závislosti na skladbě energetického mixu k znečišťování ovzduší dochází.

Množství emisí z automobilové dopravy (i z dalších druhů silniční dopravy) je kromě intenzity provozu ovlivněno skladbou vozového parku dle věku a pohonů a technickým stavem vozidel. Počet registrovaných osobních automobilů v ČR roste a koncem roku 2017 dosáhl 5,5 mil., v průměru tak vychází 1 osobní automobil na každé 2 obyvatele. Rekordní je automobilizace v Praze, kde se počet automobilů blíží počtu obyvatel, na 1000 obyvatel v Praze připadá 685 osobních automobilů.

Zcela zásadním aspektem emisní náročnosti je stáří vozidel, s jeho růstem produkce emisí exponenciálně vzrůstá a nejvyšší je u vozidel vyrobených před rokem 1992, které neplní žádný emisní standard. Pro ilustraci - zatímco dieselové osobní automobily splňující emisní normu EURO3, tedy vyrobené po roce 2000, produkují maximálně 500 mg NOx na kilometr, emisní norma EURO6, která vstoupila v platnost 1. 9. 2014, omezuje emise NOx na 80 mg na kilometr. U emisí suspendovaných částic je pokles emisí mezi těmito emisními standardy ještě výraznější, a to na desetinu. I když je možné zpochybnit soulad laboratorně deklarovaných hodnot s reálnými emisemi vozidel v provozu, kvůli čemuž jsou v současné době vyvíjeny a zaváděny přesnější a reálnému provozu lépe odpovídající metody měření emisí, pokles emisní náročnosti vozidel s jejich modernizací je nepochybný.

Obr.1: Produkce emisí dieslovými osobními automobily

Průměrný věk vozového parku registrovaných osobních automobilů v ČR stále stoupá a v roce 2017 dosáhl 14,6 roku, patří tak mezi nejstarší v EU. Vysoký průměrný věk vozidel je ovlivněn pomalým vyřazováním vozidel z registru a dovozem ojetých aut ze zahraničí, kde dlouhodobě tvoří více než 60 % dovezených automobilů vozidla starší než 10 let. Na první pohled vysoké číslo průměrného věku má však pro hodnocení emisí z automobilové dopravy pouze omezenou vypovídací schopnost, neboť značná část starých vozidel (3,4 mil. vozidel v registru je starších než 10 let) se v provozu vyskytuje jen velmi málo, případně vůbec. Dle terénního průzkumu zpracovaného pro ŘSD v roce 2015 byl průměrný věk osobních automobilů na komunikacích 8,5 roku, ještě nižší byl na dálnicích.

Množství produkovaných emisí se liší i dle jednotlivých pohonů. Poněkud více emisí NOx a suspendovaných částic, tedy látek nejvíce poškozujících lidské zdraví, produkují u stejného emisního standardu dieselová vozidla. Benzinový pohon je zase náročnější na emise CO a CO2, a to vzhledem k vyšší spotřebě paliva ve srovnání s naftovým pohonem.

Z celkového počtu registrovaných osobních automobilů v ČR v roce 2017 bylo 37,9 % vozidel na naftový pohon, v roce 2000 to bylo pouze 11 % vozidel. Tento vývoj byl způsoben rostoucí oblibou dieselového pohonu, a to nejen mezi soukromými uživateli, ale i při řešení obnovy firemních vozových flotil. V letech 2010-2016 se dieselové osobní automobily podílely více než 40 % na celkových prodejích osobních vozidel. Tento rozmach dieselů začal postupně klesat v roce 2017, v období leden - srpen 2018 už diesely tvořily jen 30,2 % nově registrovaných vozidel. Příčinou je reakce automobilek i zákazníků na stále přísnější emisní standardy, které se dotýkají nákladů a tím ovlivňují i ceny nových vozidel. Vliv má i zavádění nových nízkoemisních zón ve městech, jejichž podmínky pro vjezd lépe splňují benzinová vozidla.

Ve srovnání s konvenčními pohony mají nižší emise vozidla na zemní plyn (CNG a LNG), a zejména vozidla využívající elektrický pohon. Rozvoj elektromobility je však v ČR pomalý, hybridy zaujímaly v roce 2017 zhruba 1 % registrovaných nových osobních automobilů, elektromobily pouhé 0,1 %.

Obr: Vliv emisí z dopravy na zdraví a ŽP

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí