zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila další etapu Ekoauditu

21.01.2019
Firemní ekologie
Vláda schválila další etapu Ekoauditu

Vláda schválila dne 7. ledna 2019 další etapu Ekoauditu, která řeší snižování administrativní i finanční zátěže podnikatelů úpravou pěti právních předpisů z oblasti životního prostředí...

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 10 zpracovalo MPO ve spolupráci s MŽP materiál ,,Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" (Ekoaudit). Tento materiál je aktualizován a předkládán na jednání vlády každé dva roky již od roku 2005 (usnesení vlády 1401/2005).

Cílem materiálu je snížení administrativní a finanční zátěže průmyslových podniků a provozovatelů služeb. Jedná se zejména o opatření administrativního charakteru, kterými jsou např. urychlení schvalovacích procesů, zjednodušení a sloučení ohlašovacích povinností, zjednodušení nebo zcela zrušení některých povinností, které zatěžují podnikatele bez pozitivního přínosu pro životní prostředí. Realizace navrhovaných opatření přispěje ke snížení administrativní a finanční zátěže zjednodušením a zefektivněním environmentální legislativy a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, aniž by došlo ke snížení kvality ochrany životního prostředí.

Materiál identifikuje problematické oblasti ve vybraných právních předpisech k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře. Jedná se zejména o následující environmentální zákony včetně příslušných prováděcích předpisů:

 • Zákon č 185/2001 Sb., o odpadech,
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
 • Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • Zákon o prevenci závažných havárií,
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo směsmi.

Dne 7. ledna 2019 schválila vláda svým usnesením č. 9 další etapu Ekoauditu, která zahrnuje 13 nových podnětů k úpravě celkem 5 environmentálních zákonů (dokument je uveden v příloze). Součástí materiálu je i vyhodnocení plnění opatření stanovených v předchozích etapách Ekoauditu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí