zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Toxické látky v hračkách. Recyklované plasty v řadě států světa obsahovaly nebezpečné dioxiny

12.05.2019
Recyklace
Šlendryján
Zdraví
Toxické látky v hračkách. Recyklované plasty v řadě států světa obsahovaly nebezpečné dioxiny

Argentina, Brazílie, Kambodža, Indie, Nigérie, ale i Japonsko, Kanada nebo několik států Evropské unie včetně České republiky - tam všude byly ve spotřebním zboží vyrobeném z recyklovaných plastů odhaleny vysoce toxické látky, včetně bromovaných dioxinů a bromovaných zpomalovačů hoření. Obsah dioxinů naměřený v dětských hračkách a kadeřnických potřebách je srovnatelný s jejich úrovní v nebezpečných odpadech, včetně například popela ze spaloven odpadu. V Ženevě v těchto dnech probíhají politická jednání týkající se mezinárodních úmluv a návrhů na zpřísnění globální politiky pro perzistentní organické látky (POPs) a nebezpečné odpady, které by mohly napříště kontaminaci hraček toxickými dioxiny předejít.

Bromované dioxiny a polybromované difenylethery (PBDE) byly objeveny ve všech zkoumaných vzorcích. Polovina z nich zároveň překročila nově navrhovaný limit pro nebezpečné chlorované dioxiny, pokud bychom jej vztáhli i na dioxiny bromované [1]. Více než polovina analyzovaných produktů vyrobených z recyklovaných plastů vykázala úroveň PBDE, která by nepřesáhla nyní používaný limit pro odpady obsahující POPs - 1 000 ppm PBDE. Tyto produkty, pro které platí slabá omezení PBDE, však obsahovaly 730 až 3 800 pg WHO-TEQ/g bromovaných dioxinů (PBDD/Fs).

Dioxiny jsou vysoce toxické už při velmi malém množství, znepokojující úrovně pro dioxinové látky jsou stanoveny v desetinách piktogramů. Takto vysoký nález dioxinů ukazuje, že slabá regulace PBDE může představovat vážné ohrožení nejen polybromovanými difenylethery, ale také právě PBDD/Fs. Ty patří mezi vysoce toxické látky, které prokazatelně ovlivňují vývoj mozku, poškozují imunitní systém a nenarozený plod, zvyšují riziko vzniku rakoviny a narušení funkci štítné žlázy. Vznikají jako nezamýšlený vedlejší produkt při výrobě bromovaných zpomalovačů hoření.

Studie je v angličtině ke stažení zde: Toxic Soup Flooding Through Consumer Products

Ochránci životního prostředí poukazují na nutné kroky, které by mohly tyto toxické látky v nových produktech omezit. Brazílie, Kanada, Kambodža a Japonsko spolu s Evropskou unií obdržely výjimku z globálního zákazu recyklace PBDE. Díky tomuto povolení mohou zpracovávat i plasty kontaminované právě nebezpečnými zpomalovači hoření, které mají vysoký bioakumulační potenciál.

,,Zákonodárci Evropské unie navíc nedávno schválili takový limit pro přítomnost PBDE v recyklovaných výrobcích, který podle našeho soudu výjimku rozšiřuje za hranice Stockholmské úmluvy," vylíčil situaci v EU RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Omezení POPs lze dosáhnout přísnějšími limity pro obsah toxických látek v odpadech, tzv. low POPs content levels (LPCLs). Jejich hodnota určuje, zda bude odpad vytříděn a zničen, uložen na skládce, či odeslán do spalovny, případně recyklován, k čemuž zpravidla dochází v rozvojových zemích. Budou-li však tyto limity i nadále riskantně benevoletní, bude pokračovat nejen kontaminace výrobků ze surovin znečištěných toxickými POPs, ale bude se zvyšovat i riziko přítomnosti dioxinů v takovém zboží.


Jedy dětem a beztrestně

,,Chlorované dioxiny jsou neblaze proslulé kvůli prokázanému dopadu na lidské zdraví, jehož následky přetrvávají dodnes. Příkladem je kontaminace dioxiny v důsledku bojového použití postřiků Agent Orange," uvedl Joe DiGangi, vědecký a technický poradce Mezinárodní sítě pro eliminaci toxických látek (IPEN). ,,Bromované dioxiny jsou přitom stejně toxické jako jejich 'chlorovaní příbuzní' a jednoznačně by neměly být přítomny v žádném spotřebním zboží, zejména ne v hračkách pro děti," dodává.

,,Látky, které patří mezi POPs, jsou toxické navždy. Výrobky, které je obsahují, by měly být jasně rozpoznány a odpady s POPs by měly projít technologií, která dokáže tyto látky rozložit. Nesmějí se vracet zpět do oběhu a páchat další škody," vzkazuje ze ženevských jednání Petrlík, mj. spolupředseda Pracovní skupiny pro dioxiny sítě IPEN.

,,Pokud by někdo přidal úmyslně do dětských hraček jed, byl by obviněn z ohrožení dítěte. Současná praxe, výjimka pro recyklaci PBDE a velmi benevolentní limity pro POPs v odpadech způsobují to samé. Povolujeme, aby se do hraček přidávaly jedy. Přísnější standardy jsou tak jasným morálním imperativem," je přesvědčen Petrlík.

Recyklační výjimky ovlivňují nejen životní prostředí v daných státech, ale dopadají negativně i na lidi žijící v rozvojových zemích, kam je vyvážena značná část odpadů obsahujících POPs ke zpracování.


V rámci nastavení efektivní ochrany před toxickými látkami z odpadů odborníci doporučují:

? prosadit přísnější limit pro definici toxických odpadů (LPCL), ideálně ve výši 50 ppm pro součet všech regulovaných PBDE;

? zrušit recyklační výjimky pro komerční směsi Penta- a OctaBDE, které jsou v současné době uděleny Brazílii, Kambodži, Kanadě, EU, Japonsku, Jižní Koreji a Turecku;

? doplnit PBDD/Fs na seznam Stockholmské úmluvy o globálním snížení a eliminaci POPs;

? zpřísnit definici elektronického odpadu v rámci Basilejské úmluvy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí