zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnova lesů se na holinách nedaří, vysazované stromky tam masivně odumírají

25.10.2019
Les
Obnova lesů se na holinách nedaří, vysazované stromky tam masivně odumírají

Zhruba čtvrtina stromků, které Lesy ČR vysadí, odumřou již v prvním roce výsadby [1]. V roce 2018 zalesnil státní podnik 7 249 hektarů plochy, uměle vysazené sazenice se přitom neuchytily a do května 2019 zahynuly na ploše 1 777 hektarů. V následujících letech po výsadbě pak uhyne další část stromků zejména díky okusu přemnožené spárkaté zvěře nebo suchem. V některých místech uhynulo 100 % vysazených stromků.

Hnutí DUHA, stejně jako vědci a mnoho lesníků upozorňuje, že máme-li obnovit odolnější lesy, musíme dodržovat zejména tyto zásady:

- Všude kde to jde, preferovat přirozené zmlazení před zbrklou umělou výsadbou. Počkat, dát přírodě čas. Lesy vzniklé postupně z přirozeného zmlazení budou mnohem odolnější než lesy znovu uměle vysázené. K umělé výsadbě sazenic přistoupit jen tam, kde v okolí chybí dospělé stromy potřebných druhů, které by produkovaly semena.
- Na holinách vždy obnovovat lesy přes tzv. přípravné dřeviny (např. bříza, jeřáb, olše, osika, vrba), které zlepší půdní vlastnosti, vrátí do ní vláhu a vytvoří stín. Teprve později je postupně nahradit cílovými dřevinami, jako jsou buky či jedle a ostatní.
- Zejména stínomilné stromy, jako jsou buky a jedle, nikdy nevysazovat přímo na holiny, ale vždy až do zástinu jiných stromů.
- Cílem by měla být co nejpestřejší dřevinná skladba, věkově i prostorově rozrůzněná.

Vládní Zpráva o stavu lesa za rok 2018 potvrzuje, že při umělé obnově porostů lesníci stále preferují výsadbu rizikového smrku, který vysazují na 36,8 % z celkově zalesněné plochy. Potenciál přirozené obnovy byl využit jen na 16,1 % zalesněného území [2], ačkoliv les, který tímto způsobem vyroste, je mnohem odolnější a pestřejší. Dle údajů státního podniku Lesy ČR jsou zároveň patrné velké regionální rozdíly v přístupu k zalesňování na jednotlivých lesních správách se srovnatelnými klimaticko-geografickými podmínkami. Například Lesní správa Šternberk, která se potýká s masivním hynutím smrkových monokultur již od roku 2015, loni použila při umělé obnově lesa smrk na 17 % plochy, Lesní správa Město Albrechtice na severní Moravě na 11% plochy. Oproti tomu Lesní správa Telč na Českomoravské vrchovině vysadila v loňském roce, kdy se na území v její správě naplno rozjelo plošné hynutí smrkových monokultur, smrky na 60 % všech obnovovaných ploch [1].

Hnutí DUHA vítá iniciativu státního podniku Lesy České republiky, ve které zapojuje veřejnost do obnovy porostů v rámci celorepublikové akce, jež proběhne 19. října na několika místech republiky [3]. Snaha o obnovu rozpadajících se smrkových lesů by měla respektovat stanovištní požadavky jednotlivých druhů stromů a při obnově lesů se musí začít výrazně více využívat přirozeného zmlazení. Alternativou proto může být i výsev či sázení pionýrských dřevin jako jsou břízy, olše nebo jeřáby. Buky, jedle ani smrky na holinu nepatří. Evropský lesnický institut, složený z odborníků z celé Evropy, upozorňuje [4], že větší pozornost je ve Střední Evropě potřeba věnovat tomu, aby rychlá výsadba nebyla na úkor snížené odolnosti budoucích lesů nebo dokonce zmařeným úsilím a vyhozenými penězi.

Letos Hnutí DUHA a Lesy ČR společně zorganizovali dva dobrovolnické týdny na území Lesní správy Hořice a Lesní správy Město Albrechtice [5]. Pod dohledem zkušených lesníků dobrovolníci a dobrovolnice pracovali na zajištění vhodných podmínek pro růst pionýrských a zpevňujících dřevin, které vytvoří příznivý životní prostor pro další druhy stromů a stanou se tak základem budoucího pestrého a odolného lesa. Během Týdnů pro les dobrovolníci a dobrovolnice Hnutí DUHA za 22 let odpracovali již 78 000 hodin věnovaných pomoci lesům a celé přírodě [6].

Z krize se české lesy snažili vyvést poslanci a poslankyně předložením pozměňovacích návrhů ,,Pekarová-Fialová-Holomčík" k novele lesního zákona. Část z těchto důležitých návrhů v půlce září schválila Poslanecká sněmovna [7]. Nyní bude novela projednávána v Senátu, kde mají senátoři a senátorky možnost vylepšit znění novely o další důležité změny. Zejména o prodloužení lhůty k zalesnění, která poskytne lesníkům prostor k širšímu využití přirozené obnovy lesa a nastavení maximálního podílu rizikových dřevin při umělé obnově. Tyto změny žádají stovky vědců a odborných pracovníků sdružených pod stanoviskem Vědci pro les [8] i více jak 62 000 lidí pod výzvou Zachraňme lesy [9].

Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:
,,Jsme rádi za akci Lesů ČR, v rámci které do sázení stromů zapojí veřejnost. Je zapotřebí znatelně rozšířit plochu, na níž dáme prostor ekonomicky i ekologicky výhodné přirozené obnově. Při umělém zalesňování je nezbytné brát zřetel na požadavky jednotlivých druhů dřevin a také reagovat na neúnosně vysoké stavy spárkaté zvěře. Vysazovat v současné situaci buky či jedle na holinu a navíc bez ochrany proti okusu, je vyhazování peněz a plýtvání časem lidí, kteří výsadby provádějí. Správci státních lesů by také měli jít příkladem a urychleně certifikovat veřejné lesy podle standardů šetrného lesnictví FSC, který vede k hospodaření trvale udržitelným způsobem."

Poznámky:
[1] Informace o nezdaru zalesnění v lesích ve správě LČR v letech 2016-2018 a o zalesněných plochách v letech 2016-2018: v příloze
[2] Více ve Zprávě o stavu lesa 2018:
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/10/zpravaostavulesa2018.docx
[3] Více informací o akci: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/
[4] EFI. 2019. Living with bark beetles: impacts, outlook and management options. Dostupné zde: http://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_fstp_8_2019.pdf
[5] Více o spolupráci LČR a Hnutí DUHA:
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/spolecny-lesnicky-projekt-lesu-cr-a-hnuti-duha-zacal/
[6] Více o Týdnech pro les: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/pres-78-tisic-odpracovanych-dobrovolnickych-hodin-pro-rozmanitou-divokou-prirodu
[7] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-dnes-udelali-vyznamny-krok-k-uzdraveni-nasich-lesu
[8] https://vedciproles.webnode.cz/
[9] https://zachranmelesy.cz/cs

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí