zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

10.12.2019
IPPC
XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 25. listopadu 2019 jubilejní XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách. Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. Spolupráce všech zúčastněných velmi napomáhá naplňovat proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Také v roce 2019 pokračovaly intenzivní práce na revizích a tvorbě dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT). V současné době je v revizi 6 referenčních dokumentů o BAT a připravuje se jeden nový referenční dokument pro odvětví chemického průmyslu ,,Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu". Ve finiši je revize velmi komplexního dokumentu BREF pro povrchové úpravy používající organická rozpouštědla, který zasahuje do mnoha odvětví průmyslu. V různých fázích jsou revize dokumentů pro textilní průmysl, chemický průmysl, zpracování železa, kovárny a slévárny nebo pro obor výroby keramiky. I v tomto roce proběhly práce na odborné podpoře prostřednictvím překladů již vydaných revidovaných dokumentů BREF, konkrétně dokument BREF pro odvětví neželezných kovů. V současné době se dokončuje rozsáhlý překlad dokumentu BREF pro velká spalovací zařízení a na příští rok je plánován překlad vybraných kapitol dokumentu BREF pro výrobu velkoobjemových organických chemikálií. V poslední době byl zaznamenán posun přístupu Evropské komise k rozsahu požadované regulace. Zásadní jsou zejména požadavky na stanovování limitů i pro nepřímé vypouštění odpadních vod, intenzivnější sledování difuzních emisí a příslušných limitů. Také byla evaluace směrnice o průmyslových emisích s cílem revidovat některé její nedostatky a upřesnit některá ustanovení ve stávající verzi. Kolegové z Ministerstva zemědělství se zmínili o pokračující práci na revizi dokumentu, který se týká potravinářského průmyslu, o činnostech BAT Center. Také byla přednesena prezentace o uplatňování norem ISO 9000, ISO 14000 a EMAS z pohledu ČIŽP a na závěr prezentace o validaci emisí při kontinuálním měření.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí