zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Organizace podporující fair trade považují spravedlivé obchodování za klíčový prvek klimatické udržitelnosti

08.12.2019
Zemědělství
Organizace podporující fair trade považují spravedlivé obchodování za klíčový prvek klimatické udržitelnosti

V souvislosti s probíhajícím 25. madridským summitem OSN o změnách klimatu, takzvaným COP25, vyzývají světové organizace podporující fair trade (spravedlivý obchod) k uznání principů fair trade jako zásadního nástroje k řešení klimatické krize. Hnutí fair trade zastupuje na summitu drobné pěstitele a zdůrazňuje naléhavou potřebu zásahu vlád a dalších zainteresovaných stran do potravinových dodavatelských řetězců.

Kvůli suchu, záplavám a nepředvídatelným změnám počasí je stále více drobných pěstitelů nuceno opustit svá pole a migrovat. Proto organizace podporující fair trade naléhavě vyzývají k podniknutí konkrétních a zásadních kroků k řešení těchto nepříznivých vlivů klimatické krize. Tyto vlivy ohrožují tu nejzranitelnější část populace, celkové zajišťování potravin na planetě a v konečném důsledku tak ohrožují i dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Organizace prosazující fair trade varují, že aktuální neudržitelné obchodní modely, v nichž je blahobyt lidí i naší planety často obětován ziskům, zůstávají klíčovou příčinou klimatické krize. ,,Klimatická změna se vyvinula v klimatickou krizi. Nyní se musíme zaměřit na to, abychom podpořili adaptaci drobných pěstitelů na krizi, kterou nezpůsobili. Zajištění udržitelnosti zemědělství a podmínek férového obchodu vyžaduje podniknutí skutečných kroků od nás všech - od drobných pěstitelů přes vlády až po firmy a spotřebitele. Vyzýváme lídry COP25 k tomu, aby se zhostili své role a přispěli k vyvolání změny v oblasti klimatu a obchodu," říká Dario Abril Soto, výkonný ředitel Fairtrade International.

Transparentní dodavatelské řetězce, rovnější rozdělování hodnot mezi jednotlivé účastníky tohoto řetězce a sledování dodržování lidských práv jsou klíčové faktory, které drobným pěstitelům pomohou odolat klimatickým změnám. Ti navíc potřebují i lepší odměňování, technickou podporu a lepší přístup k financím, které by jim umožnily realizaci zásadních investic do zmírňování dopadů klimatických změn a do adaptace na tyto změny.

Fairtrade nabízí férovější podmínky obchodování, aby měli pěstitelé větší vliv na svou vlastní budoucnost. Certifikované pěstitelské organizace dostávají při prodeji svých plodin za podmínek Fairtrade garantovanou minimální cenu, a navíc i fairtradový příplatek, který mohou dle svého rozhodnutí využít ve svých podnicích a komunitách. Standardy Fairtrade podporují předfinacování a dlouhodobé smlouvy, na jejichž základě mohou pěstitelé plánovat a investovat. Fairtrade také podporuje drobné pěstitele při vyhodnocování klimatických rizik a přizpůsobování se změnám - například přechod na pěstování odolnějších odrůd rostlin, diverzifikaci plodin a efektivnější využívání vody.

Vzhledem k rozsahu krize ovšem nemůžeme spoléhat jen na to, že k dosažení klimatických změn bude stačit pouze férový obchod a požadavky spotřebitelů na udržitelnost. Stejně tak nemůžou břemeno adaptace vedoucí k ochraně světových dodávek potravin nést jen drobní pěstitelé.

,,Smutnou skutečností klimatické krize je to, že tato krize ničí nejchudší komunity, které jsou za ni nejméně zodpovědné. Právě proto musíme v rámci zvládání klimatické krize zásadně změnit globální obchodní a podnikatelské modely a postavit na první místo zájmy těchto lidí," říká Erinch Sahan, výkonný ředitel World Fair Trade Organization.

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv.

Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade-cesko.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí