zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SBĚRNÉ DVORY aneb Kam s ním?

09.04.2020
Odpady
Recyklace
SBĚRNÉ DVORY aneb Kam s ním?

Předtím než se vydáte s odpadem do sběrného dvora, je dobré vědět pár věcí o jeho fungování. Jaký druh odpadu přijímá? Zdarma? V jakém množství? Odpovědi se různí mezi obcemi i mezi jednotlivými sběrnými dvory. Platí proto jedno univerzální pravidlo: Předem se informujte. Nejlépe telefonicky, na stránkách obce či na obecním úřadě. Vyhnete se tím situaci, kdy přivezete do sběrného dvora dodávku plnou odpadu, jen aby Vás s ní poslali zpátky.


Do sběrného dvora nemůžete přijet o půlnoci ani ve státní svátek. Mají otevírací dobu podobnou obchodům a je proto také dobré předem zjistit, kdy má dvůr otevřeno. Adresu a telefonní kontakty sběrných dvorů najdete nejjednodušeji na mapě aplikace Kam s ním?.

Sběrné dvory, sběrná místa a střediska

Různé názvy sběrných dvorů mohou být matoucí, ale jedná se spíše o administrativní rozdíly, které se návštěvníků příliš nedotknou. Sběrný dvůr je místo, které stanovila obec pro shromažďování vybraných druhů odpadů. Nachází se v něm různé typy kontejnerů a sběrných boxů. Sběrným dvorům se v některých obcích (hlavně v Jihomoravském kraji) říká sběrná střediska odpadů. Můžete se setkat i s názvem sběrné místo, které většinou sbírá méně druhů odpadu než sběrný dvůr.

Pozor, neplést si sběrné dvory se sběrnými surovinami! To jsou soukromé firmy vykupující suroviny, nejčastěji různé druhy kovů, autobaterií, či papír. Pokud máte nějaké sběrné suroviny poblíž, můžete si odevzdáním odpadu i vydělat.

V menších obcích sběrné dvory nenajdete. Někdy se domluví více obcí na zřízení společného dvora. Většinou však tyto obce pořádají dvakrát ročně mobilní svoz nebezpečného a stavebního odpadu, jak jim ukládá zákon. Nemusíte se proto bát, že byste o možnost zbavit se odpadu řádným způsobem přišli.

Je to zdarma, ale...

Sběrný dvůr poskytuje své služby bezplatně. Ve většině případů... Abyste mohli zdarma odevzdat odpad ve sběrném dvoře, musíte mít trvalé bydliště v dané obci, být fyzická osoba a chtít se zbavit odpadu, který dvůr přijímá. Složité? Ano, ale jednotlivé požadavky mají svůj důvod. Vše v následujících řádcích osvětlíme.

Sběrné dvory slouží jako odkladiště odpadu, který by se nevešel nebo nepatří do běžných popelnic a kontejnerů. Jejich provoz (z části) platí občané s trvalým bydlištěm v obci, kde odvádějí poplatky za komunální odpady. Naopak živnostníci a firmy musí jako právnické osoby zaplatit za odevzdání odpadu poplatek.

Co tedy, když chci něco odvézt do sběrného dvora v obci, kde nemám trvalé bydliště? Určitě se předem informujte. Sběrný dvůr od Vás pravděpodobně odpad přijme za poplatek, pokud bude mít dostatek místa v kontejnerech.

Co (ne)patří na sběrný dvůr

Druhy odpadu, které sběrné dvory přijímají se liší obec od obce a dvůr od dvora. I tady platí, raději do sběrného dvora předem zavolejte či si informace vyhledejte na stránkách obce (má-li je tam uvedené). Zpravidla sběrné dvory přijímají veškerý odpad, který je příliš velký, aby se vešel do kontejnerů, nebo je nebezpečný a nepatří do nich.

Odpad, který povezete na sběrný dvůr, by měl být pokud možno vytříděný. Také by ho mělo být snadné uskladnit. To znamená nábytek rozebrat na části a větve ze zahrady nařezat na kusy. Ušetříte tím čas nejen sobě, ale i pracovníkům sběrného dvora.

Nejčastěji sběrné dvory přijímají:

  • Elektroodpad - Sběrné dvory obvykle bývají místem zpětného odběru elektroodpadu.
  • Kovový odpad - Železný šrot i další kovy. Například v Pardubickém kraji je sběrný dvůr jediným veřejným místem, kde se zbavit hliníkového odpadu.
  • Jedlé oleje - V obcích, kde nejsou kontejnery na olej, jsou sběrné dvory jediným místem, kam jedlé oleje a tuky odvézt. Ty musí být vždy v plastovém obalu.
  • Bioodpad - Pokud nemáte kompost, můžete na sběrný dvůr odvézt shrabané listí, či ořezané větve.
  • Velkoobjemový odpad - Starý nábytek a koberce patří pouze na sběrný dvůr.
  • Nebezpečný odpad - Obec musí určit místo, kam mají lidé odkládat nebezpečný odpad, protože ten nikdy nepatří do popelnice. Ve většině případů k tomuto účelu určí sběrné dvory, které jsou zajištěny, aby škodlivé látky neunikly do životního prostředí. Pozor na azbest, ten musí likvidovat autorizovaná firma.
  • Stavební odpad - Odpad ze stavby a suť můžete na sběrném dvoře obvykle odevzdat zdarma jen do určitého objemu. Například v Praze je to 1 m3 za měsíc.
  • Sklo, plast, papír, nápojové kartony - Kontejnery na běžně tříděný odpad se nacházejí zhruba ve dvou třetinách sběrných dvorů.
  • Pneumatiky - Pneumatiky jsou nyní součástí zpětného odběru. Sběrné dvory za ně proto většinou chtějí manipulační poplatek. Přečtěte si, jak se bezplatně zbavit pneumatik v článku Kam s nimi? - Pneumatiky.

Obývák u popelnic nemá co dělat

Asi každý z nás šel někdy kolem kontejnerů, u kterých si někdo "odložil" celý obývák. Lidé se často mylně domnívají, že starý nábytek, ledničky či televizory stačí postavit vedle kontejneru a oni zázračně zmizí. Tak tomu bohužel není a všechno rozměrné a elektronické vybavení bytu mělo být odvezeno na sběrný dvůr.

Obec je sice nucena s takovým odpadem naložit, znamená to pro ni ovšem zbytečné náklady. Navíc běžná popelářská auta tyto odpady odvézt nedokážou a musí proto být vypraven speciální vůz. Ten odpad odveze bez recyklace rovnou na skládku či do spalovny. Člověk, který u popelnic nepořádek nechal, se přitom dopustil založení černé skládky. Lidé za takové chování mohou dostat pokutu do deseti tisíc, firmy až milion korun. A to se přece nevyplatí...

Co se děje s odpadem

Ve sběrném dvoře jsou proškolení zaměstnanci, kteří vědí, jak odpady správně roztřídit podle jejich druhu. Většina z běžných odpadů, jako jsou plasty, papír, kovy, sklo, následně putuje k recyklaci. Bioodpad je kompostován nebo poslán k výrobě bioplynu. Nebezpečný odpad je odeslán k bezpečnému zpracování, obvykle spálením za vysokých teplot. Odpady, se kterými nejde nebo se nevyplatí jinak naložit, jsou odevzdány ke spálení nebo končí na skládce.

I věci ze sběrného dvora mohou získat druhý život. Například v Brně jsou některá sběrná střediska spojena s tzv. Re-Use Centry. Do nich lidé přinášejí ještě použitelné věci a jiní je mohou za symbolickou cenu odkoupit. Výtěžek jde poté na údržbu květinových záhonů ve městě. Podobná centra fungují i v Chrudimi či Českých Budějovicích.

Více informací:

Počet sběrných dvorů a sbírané komodity v ČR

Postihy za nepořádek u kontejnerů


Autorka: Kristýna Pavlíčková
Zdroj: www.KAMsNIM.cz

Už vím, kam s ním!
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí