zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odborníci chtějí důslednější ochranu lužních lesů u Dyje

09.06.2020
Příroda
Les
Odborníci chtějí důslednější ochranu lužních lesů u Dyje

Odborné společnosti chtějí lužní lesy podél dolních toků řek Moravy a Dyje důsledněji chránit, osm jich ohledně toho podepsalo společné prohlášení. Lokalitě se přezdívá Moravská Amazonie, podle odborných společností, které zastupují 6000 členů, ji stát spravuje především jako zdroj dřeva. Výzvu k důslednější ochraně lokality odborné společnosti poslaly předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), uvedly dnes v tiskové zprávě.

Společné prohlášení přijali ornitologové, botanici, entomologové, limnologové, ekologové, arachnologové i ochránci netopýrů a motýlů.

"Situace v Moravské Amazonii je skutečně tristní. Státní podnik Lesy ČR tu na státní půdě dlouhodobě a systematicky likviduje přírodní hodnoty, které zákony stejného státu výslovně chrání," uvedl předseda České společnosti entomologické David Král.

Lesy ČR kritiku odmítly. "Lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje jsou výsledkem třistaletého cíleného lesnického hospodaření. I dnes hospodaříme s velkým respektem k přírodě v souladu s platnou legislativou a lesním hospodářským plánem. Na soutoku se vždycky střetávaly různé zájmové skupiny. Diskusi a spolupráci vítáme," řekla dnes ČTK mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

O zásazích a způsobu hospodaření na soutoku podle ní podnik pravidelně jedná s orgány ochrany přírody. "Stovky hektarů starých porostů jsou v bezzásahovém režimu. Zalesňujeme téměř výhradně dubem letním. Na loukách vysazujeme solitérní stromy, které do budoucna nahradí odumírající. Utlumili jsme intenzivní technologie, na obnovovaných plochách likvidujeme invazivní dřeviny," uvedla mluvčí. Sečení trávy podnik podle ní přizpůsobuje ve vybraných lokalitách hnízdícím ptákům a chráněnému hmyzu, v porostech nechává doupné stromy. "Nejdůležitějším fenoménem pro lužní lesy je ale voda, takže lesy několikrát do roka zaplavujeme," řekla.

Společnosti uvedly, že Moravská Amazonie je nositelem mnoha národních i mezinárodních ochranářských titulů jako biosférická rezervace UNESCO, mokřad mezinárodního významu, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodní park a lesy zvláštního určení z důvodu zachování biodiverzity. Žádný z nich ale podle nich potřebnou ochranu nepřinesl.

"Proti rychlé těžbě dřeva, která je hlavním, byť zdaleka ne jediným problémem, jsou účinné jen přírodní rezervace a památky. Ty ale chrání sotva dvě procenta zdejších lesů. Přitom v Praze je takto chráněno 4,6 procenta území města," uvedl předseda České botanické společnosti Karel Prach.

Předseda České společnosti pro ekologii Robert Tropek uvedl, že o ochraně lužních lesů se jedná už od minulého století. "Napřed tu měla vzniknout chráněná krajinná oblast. V roce 2011 vláda rozhodla, že zde mají být vyhlášena menší chráněná území. Návrh jejich soustavy existuje od roku 2014. Dodnes ale nevzniklo ani jediné," uvedl Tropek.

Společnosti uvedly, že ministerstvo životního prostředí by mělo zastavit devastaci nejcennějších lesů a začít naplňovat usnesení vlády tím, že vyhlásí připravenou soustavu maloplošných zvláště chráněných území podle návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Prohlášení přijala Česká společnost ornitologická, Česká botanická společnost, Česká limnologická společnost, Česká společnost entomologická, Česká společnost pro ekologii, Česká společnost na ochranu netopýrů, Společnost pro ochranu motýlů a Česká společnost arachnologická.

Moravská Amazonie se říká lokalitě nad soutokem Moravy a Dyje, jde o největší zachovalý lužní komplex v České republice. Mimo jiné se vyznačuje i mohutnými starými duby, kterých ale podle vědců rychle ubývá. Podle vědců mezi lety 1990 až 2009 zmizela z této lokality více než polovina starých porostů.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí