zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zachránění raci kamenáči byli vypuštěni do nového domova

10.07.2020
Příroda
Zachránění raci kamenáči byli vypuštěni do nového domova

Na sedmdesát vzácných raků kamenáčů bylo 2.7. vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V nedalekém Stroupinském potoce, kde žili původně, se totiž před dvěma lety objevil račí mor. Část raků se podařilo zachránit, přechodně umístit do umělého chovu a dnes vypustit zpátky do přírody [1]. Záchranná akce byla financována z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí [2].

Rak kamenáč je naším nejvzácnějším druhem raka. Podle odhadů odborníků u nás za posledních pět let vymřela až pětina z jeho celkového počtu [3]. K životu potřebuje potoky s kamenitým dnem, vyhovuje mu, když do vody zasahují kořeny stromů či keřů, které poskytují dostatek úkrytů. Je proto velmi citlivý na napřimování či betonování potoků, vadí mu i nešetrné rybniční hospodaření. V posledních letech jej zásadně ohrožuje zavlečný račí mor, který přenášejí hlavně invazní druhy amerických raků. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravuje pro něj MŽP a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nový záchranný program [4].

,,Jedním z vážných problémů naší krajiny je, že potoky a řeky byly napřímeny, jejich břehy opevněny, zanikly drobné tůně a mokřady. O vhodná místa k životu přišel nejen rak kamenáč, ale i spousta dalších druhů. To se pokoušíme změnit pomocí nejrůznějších dotačních programů, které jsou zaměřeny na obnovu vodního režimu krajiny. Do obnovy krajiny a jejích funcí jsme od roku 2014 investovali více než 5, 5 miliardy korun. Ve Sněmovně máme také novou legislativu, která zamezí dalšímu šíření konkrétních invazních druhů, i to by ochraně našich domácích raků kamenáčů mělo výrazně pomoci" vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

,,Pokud se rak kamenáč nakazí račím morem, má to pro něj fatální důsledky. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků. Ti nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili [5]. Bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit. Jedinou možností je zamezit, aby se račí mor dále šířil. Dnes vypuštění raci byli před dvěma lety zachráněni z potoka, kde se račí mor objevil. Bez přesunu by uhynuli. Doufáme, že se jim v novém působišti bude dařit," konstatuje Lucie Štefanská z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdrojem račího moru jsou nepůvodní druhy amerických raků, které byly v minulosti u nás vysazovány, nebo je lidé vypouštějí z akvarijních chovů do přírody. Tito raci jsou proti nákaze imunní. Jeden z přenašečů račího moru - americký rak mramorovaný - byl pro riziko, které znamená pro naše domácí druhy raků, v roce 2016 zařazen na tzv. unijní seznam invazních druhů. S organismy, které se zde ocitnou, se nesmí obchodovat, jejich chov by měl být pouze na dožití a hlavně - tyto druhy se nesmí vypouštět do volné přírody. To se promítá i do naší legislativy, konkrétně do novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně PČR. AOPK CR vydala doporučení, jak šíření račího moru zamezit [6]. Ve spolupráci se Státní veterinární správou zpracovává také metodiku řešení krizových situací pro případ, kdy se objeví nové ohnisko výskytu račího moru. Výzkumný ústav vodohospodářský připravil i speciální mobilní aplikaci [7].

,,Záchranné přesuny jsou tím posledním řešením. Klíčové je, aby se zamezilo šíření račího moru a zlepšil se stav naší krajiny. Bez toho si brzy budeme raka kamenáče prohlížet jen na fotografiích. Přitom je jako jeden z mála bezobratlých živočichů spjat s kulturně-historickým dědictvím Evropy. Koneckonců, kdo by neznal dětskou říkanku o tom, jak rak leze z díry, nebo název města Rakovník," dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Poznámky:

[1] Raci byli od července 2018 deponováni v umělém chovu společnosti NaturaServis s.r.o., aby mohli být vráceni zpět na jejich původní lokalitu po té, co zde odezní nákaza račího moru. Pokročilé analýzy vzorků odebraných ve Stroupínském potoce však i po roce odhalily přítomnost DNA patogenu račího moru. Proto byla vybrána náhradní lokalita, kde AOPK ČR zajistila podrobné testování, které potvrdilo, že je k vypuštění raků vhodná.

[2] Program péče o krajinu a program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

[3] David Fischer a Pavel Vlach, Ochrana přírody 6/2018, https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/hlavni-priciny-ohrozeni-raka-kamenace-na-uzemi-cr/

[4] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v současné době koordinuje devět záchranných programů pro vzácné druhy živočichů a rostlin. Další se připravují - právě i pro raka kamenáče. Více na https://www.zachranneprogramy.cz/o-zachrannych-programech/

[5] Račí mor vyvolává plísni podobný organismus Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří mají vůči nákaze vyvinutou imunitu. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni k posílení evropských račích populací nebo z umělých chovů, případně se postupně do České republiky rozšířili. Více najdete v přehledné story mapě na https://storymaps.arcgis.com/stories/32f61b6ccf1f4945b3f89dc9b0bf5509

[6] http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/420/069051.pdf?seek=1559125265

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

  • Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků
  • Předměty, které se v místě dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci
  • Nepřevážejte vodu z infikovaného toku do jiných toků. Voda je kontaminovaná sporami této ,,plísně" a můžete ohrozit zdravé raky.
  • Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů a nevylévejte vodu z akvárií do vodních toků
  • Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků

[7] https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jp.raci

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí