zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová Společná zemědělská politika

13.11.2020
Zemědělství
Nová Společná zemědělská politika

Evropský parlament odhlasoval svoje připomínky k návrhu podoby Společné zemědělské politiky EU (SZP), která má určit charakter zemědělství v Evropské unii v období 2021-2027. V hlasování nebylo prosazeno sladění SZP s cíli strategií European Green Deal, Biodiversity a Farm to Fork. Návrh bude dále předmětem trialogu EP, Evropské komise a Evropské rady, ve kterém budou vyjednáváno o jeho finální podobě, která se může ještě změnit. Projednání má být zahájeno v průběhu listopadu 2020 a bude trvat do té doby, než se instituce dohodnou. Pokud se nepodaří dojít ke shodě, je možné, že bude návrh SZP stažen a legislativní proces jejího schvalování se bude celý opakovat.

Ačkoliv bývají výsledky hlasování prezentovány jako úspěšné směřování k udržitelnému zemědělství, environmentální ambice byly naopak ve většině případů potlačeny a mnohdy jsou připomínky Parlamentu výrazně méně ambiciózní než původní návrh Komise.

Pozitivní pozměňovací návrhy:

? Povinnost členských států provést analýzu svého sektoru ekologického zemědělství, posoudit situaci a úroveň podpory potřebné pro jeho další růst.

? Rozpočtové alokace - 30% vyhranění pro ekoschémata

>30 % plateb z 1. pilíře SZP (přímé platby zemědělcům) určeno na ekoschémata

o ekoschémata jsou pro zemědělce dobrovolná, ale povinná pro členské státy

>35 % plateb z 2. pilíře SZP (program rozvoje venkova - PRV) určeno na udržitelné hospodaření (jakákoliv opatření plnící environmentální cíle, nikoliv pouze ekologické zemědělství)

? Členské státy by měly poskytovat nezávislé služby v oblasti poradenství pro zemědělce, přičemž 30 % bude věnováno environmentálním cílům.

? Nový článek o sociální podmíněnosti.

? Do definic přidána explicitní podpora agrolesnictví, tedy systému který účelně kombinuje produkci, ekonomickou udržitelnost a posiluje mimoprodukční funkce krajiny.

? Při schvalování strategických plánů, které budou Komisi předkládat členské státy ke schválení, bude zkontrolována kompatibilita s legislativou Green Deal a novou klimatickou legislativou EU.

Negativní pozměňovací návrhy:

? Odmítnutí zahrnout do cílů jakékoli odkazy na strategie Farm to Fork, Biodiverzita a Evropský právní rámec pro klima.

? Odmítnutí povinnosti členských států stanovit národní cíle pro ukazatele dopadu související s cíli strategií Farm to Fork a Biodiversity.

? Odmítnutí povinnosti zvýšit platby na konverzi k ekologickému zemědělství údržbě (ve srovnání s těmi, které byly provedeny před rokem 2021, počítáno jako roční průměr).

? Oslabení článku o ekoschématech, přidání ,,ekonomických kritérií". Otevírá se tak možnost, že ekoschémata mohou být ospravedlňována ekonomikou a ne ekologií.

? Zmínka o Pařížské dohodě, ale odmítnutí ambice SZP snížit emise skleníkových plynů v zemědělství a potravinářství v EU do roku 2027 o 30%.

? 60 % z 1. pilíře určeno na přímé platby, které nejsou vázány na žádná environmentální pravidla.

? Ve 2. pilíři vyhraněno 40 % pro Oblasti s přírodním omezením (jde např. o oblasti ve vyšších nadmořských výškách či na svazích. Tyto dotace jsou navenek vydávány za součást ,,zelených plateb", ve skutečnosti ale můžou být použity na jakoukoliv produkci.

Zastropování a redistribuce dotací

? Degresivita přímých plateb od 60 000 EUR / rok a jejich úplné zastropování od 100 000 EUR - strop ovšem není pro členský stát povinný v případě, pokud je z 1. pilíře vyčleněno 12 % na redistributivní platby prvních hektarů.

? Zároveň byl přijat návrh, který umožní zastropování a shromažďování informací o všech dotacích získaných z 1. a 2. pilíře SZP a jejich skutečném příjemci. Cílem je posílení protikorupčního řízení.

Více informací:

? Přehled přijatých textů pozměňovacích návrhů - oficiální web Evropského parlamentu

? Dokumentace Společné zemědělské politiky - oficiální web Evropského parlamentu

Shrnutí změn také na webu Asociace soukromých zemědělců

Zdroj: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí