zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 13. lednu 2021

15.01.2021
Voda
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 13. lednu 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem nepatrně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně stagnovala, až mírně rostla. Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav (v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce silně podnormální stav). Na ostatním území Čech převládá normální stav. Zatímco na Moravě převažuje stav nadnormální a v povodích Moravy a Svratky a Svitavy dokonce mimořádně nadnormální. Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu poklesl a tvoří 26 % všech objektů.

V období od 6. 1. do 13. 1. 2021 se na území České republiky vyskytovaly srážky s úhrny do 20 mm, na většině území se vzhledem k teplotám pod bodem mrazu jednalo o srážky sněhové či smíšené. Průtoky ve vodních tocích jsou převážně setrvalé nebo na mírném poklesu. Vzhledem k předpovědi počasí na nejbližší dny, lze očekávat navyšování zásoby vody ve sněhu v důsledku sněhových srážek. Nadprůměrné průtoky ve srovnání s dlouhodobým průměrem se vyskytují zejména na východě České republiky (území ve správě Povodí Moravy a Povodí Odry) částečně také v jižních Čechách. Naopak podprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem se vyskytují hlavně v západních Čechách (území ve správě Povodí Ohře).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží došlo k přechodu na zimní hladinu a s tím spojeným změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí