zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

24.05.2021
Legislativa
Les
Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
Citace: 202/2021 Sb. Částka: 85/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1706-1710 Rozeslána dne: 21. května 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 17. května 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 289/1995 Sb.

202

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2021

o lesní hospodářské evidenci


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:


§ 1

Předmět vyhlášky

Tato vyhláška upravuje obsah lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu (dále jen "evidence o plnění závazných ustanovení plánu") a obsah lesní hospodářské evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (dále jen "evidence o provedené obnově lesa"), způsob jejich vedení a předávání souhrnných údajů těchto evidencí místně příslušnému orgánu státní správy lesů.


§ 2

Obsah a způsob vedení evidence o plnění závazných ustanovení
plánu a evidence o provedené obnově lesa


(1) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, vede evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa vylišené v lesním hospodářském plánu.

(2) Vlastník lesa, který nehospodaří podle lesního hospodářského plánu, vede evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a to pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa vylišené v lesní hospodářské osnově.

(3) V případě, že pro pozemky určené k plnění funkcí lesa není zpracována lesní hospodářská osnova nebo lesní hospodářský plán, vede vlastník lesa evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, k příslušné parcele katastru nemovitostí.

(4) Vlastník lesa uchovává evidenci vedenou podle odstavců 1 až 3 nejméně po dobu 10 let ode dne vykázání evidované činnosti.


§ 3


Předávání souhrnných údajů evidence o plnění závazných
ustanovení plánu a souhrnných údajů evidence o provedené
obnově lesa

(1) Vzor formuláře, na kterém vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, předává souhrnné údaje evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnné údaje evidence o provedené obnově lesa (dále jen "souhrnné údaje"), je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, předává souhrnné údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází největší část jeho lesního hospodářského celku.

(3) Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje v elektronické podobě, může tak učinit také prostřednictvím elektronické aplikace portálu Ministerstva zemědělství.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 202/2021 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 202/2021 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 202/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí