zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Skupina VELUX a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně spustily jedinečný projekt ochrany lesů

20.09.2021
Les
Skupina VELUX a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně spustily jedinečný projekt ochrany lesů

První projekt obnovy lesů, který společnost VELUX během svého 21 let trvajícího partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody financuje, byl oficiálně zahájen. Projekt přirozené obnovy lesů pro zvýšenou schopnost ukládat uhlík v Albertinském riftu (FRECAR) povede Světový fond na ochranu přírody v Ugandě ve spolupráci s ugandskou Státní správou lesů. Oficiální memorandum o porozumění bylo podepsáno v březnu 2021 a ugandská vláda tento projekt plně podporuje.

Kodaň, 15. září 2021 - Světový fond na ochranu přírody a skupina VELUX oznámily oficiální zahájení projektu inovativní obnovy lesa, který bude největším přispěním Ugandy k plnění jejích vnitrostátně stanovených příspěvků. Projekt zahrnuje přibližně 34 000 hektarů půdy a očekává se, že ušetří kolem jednoho milionu tun CO2. Veškeré snížení nebo potlačení emisí uhlíku, které se na základě projektu financovaného skupinou VELUX podaří, bude přispěním ugandské vládě a pomůže dosáhnout podmíněných vnitrostátně stanovených příspěvků.

Projekt přirozené obnovy lesů pro zvýšenou schopnost ukládat uhlík (FRECAR) se odehrává v ugandské lokalitě Albertinského riftu, což je oblast s výjimečnou faunou a mírným rostlinným endemismem, která se rozkládá na území pěti států. Projekt s cílem obnovy lesů je prvním z pěti obdobných projektů, které jsou součástí 21letého partnerství mezi Světovým fondem na ochranu přírody a skupinou VELUX uzavřeného v roce 2020.

Oficiální zahájení ugandského projektu přirozené obnovy lesů se kvůli přetrvávajícímu lockdownu v Ugandě uskutečnilo formou videokonference. Úspěšné konference se zúčastnili představitelé řady zainteresovaných stran včetně ugandské lesní správy, místních komunit, konzultantů z oblasti uhlíkové problematiky, zástupců Face the Future i dánské a ugandské pobočky Světového fondu na ochranu přírody.

Projekt, který vede ugandský Světový fond na ochranu přírody ve spolupráci s ugandskou Státní lesní správou, se zaměří na obnovu krajiny v oblasti Murchison-Semuliki (centrální lesní rezervace Kagombe a Bugoma) v Albertinském riftu. Jde o lokalitu, která má bohatou biodiverzitu. V tropických vlhkých lesích tohoto regionu se nachází na 6 568 druhů rostlin a 1 833 druhů suchozemských obratlovců. V oblasti Murchison-Semuliki však jen za posledních dvacet let došlo k úbytku lesních ploch o 66 %, což je jedna z největších měr odlesňování v Ugandě. I když je v této oblasti soustředěna většina ugandského chráněného území, tlak na zemědělské využívání půdy, nelegální těžba dřeva a lidské osídlení vedly ke značnému omezení plochy lesů. Jen samotné neudržitelné zemědělství vedlo v regionu Kagombe ke snížení rozlohy lesů o 88 % a v Bugomě o více než polovinu.

David Duli, ředitel Světového fondu na ochranu přírody v Ugandě, uvedl: ,,Dvacetileté období, po které bude projekt přirozené obnovy lesů pro zvýšenou schopnost ukládat uhlík trvat, je pro přirozenou obnovu lesů naprosto ideální. Řeší současně otázky biodiverzity, klimatu a obživy a bude realizován v regionu, který se potýká s nejhoršími ztrátami lesů za posledních dvacet let."

David Briggs, výkonný ředitel skupiny VELUX poznamenal: ,,Jsem velice potěšen, že se našemu partnerovi pro obnovu lesů Světovému fondu na ochranu přírody podařilo získat souhlas. Nyní mohou plánované aktivity v Ugandě pokročit kupředu a pomoci zvrátit úbytek lesních porostů. Jedná se o první důležitý krok k naplnění našich cílů ohledně zachycování uhlíku. Projekt FRECAR je součástí našeho širšího 21letého partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody, v jehož rámci budeme zachycovat CO2, který jsme v minulosti vytvořili. To nám umožní stát se celoživotně uhlíkově neutrální a překročit náš firemní cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality a snížení emisí v hodnotovém řetězci."

K oficiálnímu schválení a spuštění projektu FRECAR Tom Okello, výkonný ředitel ugandské Státní lesní správy, uvedl, že je z projektu nadšený, protože se podaří v dané oblasti zvrátit úbytek lesních porostů. Ve skutečnosti více než 60 % lesů bylo v této oblasti vykáceno mezi lety 2005 a 2015v.

Po formálním zahajovacím setkání a odborných technických schůzkách, které se konaly v červenci, se očekává, že výsadba stromů začne na podzim roku 2021. Proces vyhodnocování množství uhlíku, které má ugandský lesní projekt vykázat, by měl být dokončený v první polovině roku 2022.

Velkolepý projekt obnovy a ochrany přírody FRECAR bude sloužit jako základní kámen ugandské Vize 2040 a Národního plánu rozvoje III. Vzhledem k tomu, že se zaměřuje na ochranu lesních koridorů, bude hrát významnou roli při podpoře úsilí ugandské vlády o návrat přírodních krajinných celků na úroveň roku 1990.

Projekt FRECAR se bude realizovat v průběhu příštích 20 letech a v současné době je ve fázi zavádění. Budoucí fáze projektu budou zahrnovat plán na výsadbu stromů, který usnadní přirozenou obnovu lesů. Projekt bude realizován souběžně s přístupy REDD - zaměřenými na řešení příčin odlesňování a znehodnocování stávajících přirozených lesů. A to v úzké spolupráci s místními komunitami a dalšími zainteresovanými stranami v krajině. Světový fond na ochranu přírody v Ugandě bude oblast Kagombe-Bugoma deset let monitorovat. Zaměří se především na zjištění dopadů projektu na uhlík, biodiverzitu, komunity a jednotlivé domácnosti žijící v oblasti.

Partnerství Světového fondu na ochranu přírody a skupina VELUX - společně usilujeme o zachycení historických emisí CO2 společnosti VELUX.

Mezinárodní Světový fond na ochranu přírody a skupina VELUX zahájily jednu z nejambicióznějších podnikových akcí na ochranu klimatu a přírody a přijaly odpovědnost za své minulé i budoucí uhlíkové emise. Tento závazek je součástí historického 21letého globálního partnerství mezi mezinárodním Světovým fondem na ochranu přírody a skupinou VELUX a významně přispěje ke splnění cíle společnosti stát se do roku 2041 celoživotně uhlíkově neutrální.

Skupina VELUX se připojila k Iniciativě pro vědecky podložené cíle a zavázala se dosáhnout nejambicióznějšího cíle nárůstu o maximálně 1,5 °C dle Pařížské dohody, a stát se tak do roku 2030 uhlíkově neutrální společností a snížit ve svém hodnotovém řetězci CO2 na polovinu. Tento závazek zahladit svoji historickou uhlíkovou stopu - 5,6 milionu tun CO2, včetně 25% rezervy (kategorie 1 a 2), vytvořených od založení v roce 1941 - splní skupina VELUX pomocí pěti projektů na ochranu lesů, které připravil a řídí Světový fond na ochranu přírody. V rámci tohoto dlouhodobého partnerství budou Světový fond na ochranu přírody a skupina VELUX usilovat o výsledky v oblasti ochrany přírody na základě našeho společného zájmu o ochranu a obnovu lesů po celém světě.

Více informací o celoživotní uhlíkové neutralitě a projektech na ochranu lesů, které jsou základem partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody, najdete na Velux | WWF (panda.org).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
21
10. 2021
21-22.10.2021 - Konference
Hotel U Kata, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí