zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kácení stromů? Však vám do toho nic není, vzkazuje Ministerstvo pro místní rozvoj

26.09.2021
Příroda
Šlendryján
Kácení stromů? Však vám do toho nic není, vzkazuje Ministerstvo pro místní rozvoj

V České republice se na ochraně přírody podílejí občané prostřednictvím svých spolků. Na tom by nemělo být nic překvapivého. Umožňuje to přeci zákon o ochraně přírody a krajiny. Spolky, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny se mohou přihlásit jako účastník řízení a dohlížet na celý jeho průběh. Jak je to ale u správních řízení, která vede stavební úřad? Týkají se často stavebních záměrů, u kterých má dojít ke kácení stromů. Jde také o řízení podle zákona o ochraně přírody krajiny za účasti spolků? To se ví, že rozhodně ANO!

Kámen úrazu ovšem spočívá ve zcela rozdílném přístupu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zatímco orgán ochrany přírody účast spolků v řízeních uznává (1), nová metodika pro stavební úřady nikoliv (2). Jinými slovy, jeden říká "ano" a druhý "ne".

Lze však dodat, že Ministerstvo životního prostředí svou pozici jako hlavní instituce ochrany životního prostředí jednoznačně neustálo. S Arnikou jsme proto ministra životního prostředí Richarda Brabce vyzvali, aby přijal opatření, která vnesou pořádek do tak nepřehledného stavu.

Co chceme? Stačilo by, aby ministerstva vykonávala svou práci systematicky a mezi sebou otevřeně komunikovala.

Zdá se nám totiž, že v posledních letech vedení MŽP uplatňuje vůči spolkům zábavnou strategii ,,chléb a hry". Buduje si skvělé PR propagací jinak jistě záslužné iniciativy Sázíme budoucnost a podporuje spolky, aby sázely stromy a zapomnělo na §70, který jim má umožňovat účastnit se správy věcí veřejných.

(1) Věstník MŽP 4/2021, Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, článek 8.10 konstatující, že "Pokud jsou splněny podmínky podle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, je spolek účastníkem správního řízení vedeného stavebním úřadem."

(2) Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj z 9. září 2021 (Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru a výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v řízeních vedených stavebním úřadem podle stavebního zákona na základě závazných stanovisek orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 6 a § 56 odst. 6. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zajištění informovanosti ekologických spolků o těchto řízeních): ,,S ohledem na platnou právní úpravu a nedávný nález Ústavního soudu je nutné konstatovat, že spolky nemohou být účastníky řízení vedených podle stavebního zákona na základě § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny"

Zdroj: Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
21
10. 2021
21-22.10.2021 - Konference
Hotel U Kata, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí