zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finále celostátní soutěže diplomových prací z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

05.05.1999
Obecné
Finále celostátní soutěže diplomových prací z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Pátý ročník studentské soutěže
Finále celostátní soutěže diplomových prací z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, pořádané jako doprovodný program při Mezinárodním veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO 98 POŘADATELÉ SOUTĚŽE: EKOLOGICKÁ NADACE ENVIOPTIMUM BRNO, Ministerstvo životního prostředí a vedení Brněnských veletrhů a výstav a. s. FINALISTÉ SOUTĚŽE: Technická universita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra národní školy ZUZANA ČERNOHORSKÁ ? Využití ekologických her a projektů Universita Karlova Praha, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí PETRA JUŠTOVÁ ? Právní úprava deliktní odpovědnosti právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti na úseku ochrany životního prostředí PAVEL KUBINA ? Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie JAKUB HOFMAN ? Biochemická specifikace půdní organické hmoty v extraktech 0,5M K 2SO 4 ve vztahu k obsahu mikrobiální biomasy Jihočeská universita České Budějovice, Pedagogická fakulta, Katedra biologie ZDE?KA BĚLOHOUBKOVÁ ? Využití naučné stezky U Irů lípy pro výuku prvouky na 1. stupni VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí JIŘÍ ČERMÁK ? Aplikace head-space metody v kvantitativní analýze těkavých kontaminantů v zeminách Universita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav ochrany životního prostředí JIŘÍ JEŽ ? Zhodnocení chemického složení povrchových vod v souvislosti s ukončením těžby uranu na ložisku Olší VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav procesního a ekologického inženýrství TOMÁŠ URBAN ? Segment protihlukové clony s pryžovou výplní JINDŘICH VOLEK ? Materiálová dekompozice s recyklací Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců MONIKA BAČOVÁ ? Využití odpadních slévárenských písků k výrobě betonu Ústav vodního hospodářství krajiny MILOŠ ROZKOŠNÝ ? Studie revitalizace Moutnického potoka Vysoká škola báňská ? Technická universita Ostrava, hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství MARKÉTA SCHEJBALOVÁ ? Desulfatace důlních vod z hnědo-uhelných lomů alkalickými hlinitany TOMÁŠ KOVAL ? Analýza rizik zásobníku čpavku v BIOCELU, a.s., Paskov MARCELA TUHOVČÁKOVÁ ? Hodnocení mokřadních typů společenstev rostlin v hornické krajině VÝSLEDKY SOUTĚŽE, AUTOŘI: Nejlepší práce, cena GŘ BVV, a. s. Ing. Miloš ROZKOŠNÝ Nejlepší práce společenskovědní, cena FACTOR.E, s. r. o.: Mgr. Zdeňka BĚLOHOUBKOVÁ Nejlepší práce přírodovědní: Ing. Jiří JEŽ Nejlepší práce technická, cena ORAS, s. r. o.: Ing. Jindřich VOLEK Cena INVESTCONZULT, s. r. o. Brno za práci v bezpečnosti práce a prostředí: Ing. Tomáš KOVAL Návrh firmě FONTANA, s. r. o., na udělení ceny Ing. Lubomíra MAZLA: Ing. Marcela TUHOVČÁKOVÁ Diplomové práce na CD-ROM Stejně jako loni i tentokrát budou vyhodnocené diplomové práce vydány na CD-ROMu. Nedávno vydaný CD-ROM z loňského ročníku obsahuje plný text 38 diplomových prací, anotace všech 74 prací, téměř 350 stran environmentálního výkladového slovníku, informace o trvale udržitelném rozvoji životního prostředí od B. Moldana a řadu dalších materiálů včetně firemních informací. Distribuci provádí nadace ENVIOPTIMUM Brno. Plný titul CD-ROMu zní Čtvrtý ročník soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí