zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Investiční prostředky na kompostárny pro města, sdružení obcí a producentů bioodpadů

07.01.2001
Odpady
Investiční prostředky na kompostárny pro města, sdružení obcí a producentů bioodpadů
Z CZ BIOMu
Kvůli přibližování ČR k EU je nutné zvolit zcela nový přístup nakládání s biodegradabilními odpady, a to zejména s odpady komunálními. Směrnice Rady EU 1999/31/EC ukládá členským státům, aby do r. 2010 bylo množství biologicky odbouratelného komunálního odpadu putujícího na skládky sníženo na 25% celkové hmotnosti r. 1995. Z dalších směrnice EU vyplývá, že na skládky nesmí být ukládány nestabilizované čistírenské kaly. Platností nové legislativy odpadů vzniknou městům a obcím problémy s nakládáním s biologicky odbouratelnými odpady. CZ BIOM již druhým rokem vede kampaň pro ekologické nakládání s bioodpady a propaguje kompostování, biozplynování a oddělený sběr komunálních bioodpadů. Tato kampaň již vykázala pozitivní výsledky realizací několika kompostáren na kompostování odpadů z veřejné zeleně. Nedostatek investičních prostředků na vybudování vodohospodářsky zabezpečených kompostáren vybavených technikou na mechanickou úpravu odpadů, překopávání kompostu a prosévání hotového kompostu brání dalšímu rozvoji v této oblasti. Problém absence investičních prostředků se však podařilo vyřešit pro cca 10 - 15 měst nebo sdružení obcí. Kampaň CZ BIOMu tak může v roce 2001 zdárně pokračovat. Řešení nabídla firma A.E.T. Agroekologické technologie Praha, která zajistila pro budování kompostáren investora, vzorové řešení kompostárny a kapacitu pro výstavbu kompostáren a která rovněž zajistí i efektivní kompletní provoz kompostáren tak, aby došlo k požadované návratnosti investičních prostředků. Investice kompostárny může být v rámci nabídky doplněna o sběrný dvůr včetně technického zázemí. Investiční prostředky pro tyto akce jsou omezené jen pro první zájemce, kteří splní potřebné podmínky. Objednavatel kompostárny zajistí pozemek na realizaci kompostárny formou nájmu na 20 let za úměrnou spíše symbolickou cenu a zajistí veškeré inženýrské sítě na hranici pozemku na vlastní náklady. Objednatel zajistí smluvně před vlastní realizací kompostárny takový návoz bioodpadů, aby byl zabezpečen efektivní provoz kompostárny. Předpokládá se, že systém nakládání s biodegradabilními odpady včetně jejich zpracování na kompostárně bude stanoven obecně závaznou vyhláškou příslušné obce. Cena za zpracování odpadů na kompostárně bude stanovena smluvně na dobu 5 let. Tato cena by měla být nižší než na skládkách komunálního odpadu a na spalovnách komunálního odpadu. Za tuto cenu se objednatel kompostárny zbavuje starostí se zneškodňováním biologických odpadů. Navíc bude mít smluvně zajištěné právo odběru 5% vyrobených kompostů a substrátů pro potřeba obce zdarma. Objednavateli kompostárny bude rovněž vypláceno na zvláštní účet 5% realizovaných příjmů z prodeje hotových výrobků. Kompostárna navíc vytvoří stálá pracovní místa pro cca 8 pracovníků a sezónní pracovní místa pro 8 - 10 pracovníků s možností zaměstnání problematicky zaměstnatelných občanů. Podrobnosti o provozu kompostáren s roční kapacitou pro zpracování 15 - 45 tisíc m3 odpadů a popsání dalších výhod plynoucích z této nabídky přesahuje bohužel rozsah tohoto sdělení. S těmito podrobnostmi vážné zájemce o vybudování kompostárny rádi seznámíme. Jaroslav Váňa Zdroj: CZ BIOM,
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí