zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) - vítejte v Kocourkově

26.02.2001
IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) - vítejte v Kocourkově
Kritické zhodnocení
Nemám ve zvyku kritizovat, myslím že jsem se k tomu za dobu provozování tohoto serveru cítil oprávněn snad jednou nebo dvakrát. Když mi však několik lidí telefonovalo kvůli dopisu, který rozeslalo MŽP spolu s MPO a Svazem průmyslu a dopravy (uveden níže) ohledně přechodného období pro vstup do EU v souvislosti s IPPC, nemohu zůstat mlčet. Tento dopis je totiž bezesporu podrazem na naše velké průmyslové podniky. Samozřejmě uvedu proč. Po statutárních zástupcích je požadováno vyjádření, zda budou jejich podniky požadovat přechodná období pro stávající zařízení k naplnění požadavků směrnice IPPC, jimž nebudou schopny z důvodu vysoké investiční náročnosti dostát do 30. října 2007. Pokud tak neučiní, ztrácejí možnost v budoucnu o toto přechodné období žádat. Pochybuji že se někdo může vyjádřit k tak složité otázce (uvažme že se jedná o milionové investice) během tří týdnů (dopis datován 31.1. 2001, požadována odpověď do 23.2. 2001). Dále, v naší republice neexistuje žádná právní úprava k této problematice, návrh zákona o IPPC je ve stavu rozpracování. Už vůbec neexistují registry nejlepších dostupných technik tzv. BATů, takže není s čím porovnávat stávající stav v podnicích, natož stav v roce 2007! Informace poskytované podnikům o IPPC jsou nedostatečné, vydání jedné obecné příručky, uspořádání jednoho semináře na poslední chvíli (12.2.2001) a provozování internetových stránek o nichž ví jen pár lidí, asi celou záležitost nezachrání. To, že se pod tento dopis podepsalo MŽP se dá vcelku pochopit. Přechodných období v oblasti ŽP požadujeme hned několik (např. pro vypouštění městských odpadních vod (2010) a recyklaci obalů (2005)), takže zbavit se tímto způsobem jednoho z nich (a přenést tak celý problém na podniky) je jistě velmi lákavé (upuštěno již bylo od přechodných období pro vybudování sítě přírodních rezervací Natura 2000, dále ustoupili vyjednavači od požadavků o prodloužení doby pro vyrovnání se se směrnicí o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, přechodné období nebude ČR žádat ani v případě znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami). Proč se však k požadování nesplnitelného připojilo i MPO mi není zcela jasné, v případě Svazu průmyslu a dopravy bych pak vyjádřil pochybnost o funkčnosti této organizace (kdo jiný by už měl hájit zájmy podniků?). Uvědomme si, že uvedení požadavků IPPC do praxe, bude vyžadovat kromě jiného u mnoha velkých podniků obměnu technologií a že půjde v součtu o miliardové částky. Těžko říct, kde je za současného stavu věcí, kdy chybí peníze i na výzkum a vývoj, vezmeme. Radek Janoušek Znění výše zmíněného dopisu: Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy ČR Dne 31. ledna 2001 Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, obracíme se na Vás v souvislosti se současným vývojem procesu vyjednávání České republiky s Evropskou unií ve věci přejímání Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a případných přechodných obdobích pro splnění požadavků této směrnice pro stávající zařízení v České republice. V současné době se připravuje návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (zákon o IPPC a IRZ). Předpokládaná účinnost zákona o IPPC a IRZ je 1.1.2003. České straně byl avizován požadavek ze strany EU, aby byl pro další kolo jednání předložen jmenovitý seznam podniků, které budou požadovat přechodná období pro stávající zařízení k naplnění požadavků směrnice IPPC, jimž nebudou schopny z důvodu vysoké investiční náročnosti dostát do 30. října 2007. K tomuto datu budou mít podniky spadající do režimu směrnice povinnost získat integrované povolení, které obsahuje program zavedení nejlepších dostupných technik. Základním požadavkem je splnění limitů a jiných požadavků předpisů převádějících složkové evropské směrnice (viz dokument). Při vyjednávání o přechodném období budou vzaty v úvahu pouze řádně doložené důvody. V zájmu specifikace pozice pro vyjednávání o případných individuálních přechodných obdobích je nutné tento seznam dokončit do konce února 2001. O přechodném období do roku 2010 - 2012 je možno vyjednávat pouze pro jednotlivé podniky, resp. jejich zařízení. Důvodem k udělení přechodného období mohou být pouze neúměrné investiční nároky ke splnění požadavků směrnice IPPC. Podrobnější vysvětlení celé problematiky IPPC bude spolu s dalšími podklady podáno na konferenci \"IMPLEMENTACE SMĚRNICE 96/61/ES O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC) V ČESKÉ REPUBLICE\", která se koná 12. února 2001 od 13,00 hod. v Kongresovém centru Praha. K problematice IPPC byla rovněž zřízena internetová stránka: www.ceu.cz/IPPC/,obsahující aktuální informace z přípravy legislativní úpravy i z celého procesu implementace a odkazy na české i evropské stránky k této problematice. Prosíme Vás o vyjádření Vašeho stanoviska, na úrovni statutárního zástupce, k nutnosti žádat o přechodné období pro Váš podnik, resp. zařízení. Toto stanovisko nám sdělte vyplněním přiloženého formuláře a předáním na konferenci: \"Implementace směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) v České republice\" 12. února 2001 nebo zasláním na adresu: Ministerstvo životního prostředí Odbor strategií RNDr. Jiří Bendl, CSc. ředitel Vršovická 65 100 10 Praha 10 - Vršovice EU dala ČR na vědomí, že předložený seznam k datu 15. 3. 2001 bude považovat za konečný. Z tohoto důvodu jsme nuceni Vás upozornit na skutečnost, že neobdržíme-li Vaše stanovisko do 23. února 2001, nebude možno pro Váš podnik (provozovnu) na základě případného pozdějšího požadavku uplatnit požadavek o přechodné období. Dále Vás prosíme o označení obálky heslem \"Dotazník IPPC\". S pozdravem Milada Vlasáková náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Ing. Lubomír Petružela, CSc. náměstek ministra životního prostředí Ing. Petr Karas, Csc. prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Příloha: Formulář - Oznámení o připravenosti na požadavky vyplývající ze směrnice 96/61/ES o IPPC do 30. října 2007 Kategorie průmyslových činností (zařízení) - příloha č.1 Směrnice Rady 96/61/ES
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí