zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Týká se ISPA odpadářů?

15.03.2001
Odpady
Týká se ISPA odpadářů?
Určitě ano
Ve Věstníku MŽP ČR v čísle 2/2001 vyšla SMĚRNICE Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí o podporu z programu Evropského společenství ISPA. Jedná se o mnohastránkový dokument, který nemá cenu na tomto místě celý uvádět. Zajímavé však je to, na jaké projekty je možno získat finance z ISPA v oblasti odpadů: "Z posouzení vývoje a současného stavu životního prostředí a přetrvávajících problémových oblastí vyplývají následující prioritní oblasti Programu ISPA (pořadí odpovídá důležitosti). 3. Nakládání s odpady 1. Budování systému recyklace obalových materiálů (Směrnice 94/62/EC); 2. Podpora využití komunálních odpadů jako druhotných surovin (Směrnice 75/442/EC); 3. Podpora sběru a využití vybraných komodit odpadů, zejména upotřebených minerálních olejů a baterií (Směrnice 75/439/EEC doplněná Směrnicí 91/157/EEC); 4. Výstavba spaloven nebezpečných a komunálních odpadů, včetně kogeneračních jednotek (Směrnice 94/67/EC, Směrnice 89/369/EEC); 5. Podpora vybavení spaloven zařízením k odstraňování dioxinů + 3. stupeň čištění spalin (Směrnice 99/31/EC); 6. Podpora využívání čistírenských kalů (Směrnice 86/278/EEC); 7. Podpora omezení biodegradabilních odpadů (Směrnice 99/31/EC); 8. Zneškodnění PCB/PCT (Směrnice 96/59/EC). Všeobecně bude vyšší priorita vždy přisouzena projektům, které zahrnou komplexní řešení implementace vybrané směrnice ES /vybraných směrnic ES v určité oblasti (mikroregionu, části povodí apod.) za předpokladu, že budou vyřešeny otázky zodpovědnosti za projekt a jeho jednotlivé části, vlastnické otázky, funkce investora a vztahů mezi příjemci pomoci. Slučováním podprojektů v jednotném schematu lze docílit podpory prioritním projektům menšího rozsahu, jejichž implementace z programu ISPA by byla jinak nerealizovatelná." R.J.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí