zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstava o perzistentních organických polutantech

18.04.2001
Odpady
Výstava o perzistentních organických polutantech
Bohužel až v Popradu
POPs ? zákerné jedy, ktoré nás ohrozujú Poprad, Podtatranské múzeum Ak sa chcete o perzistentných organických polutantoch dozvedieť viac, ako aj o alternatívnych riešeniach tohto problému a vašich občianskych možnostiach, navštívte výstavu Spoločnosti priateľov Zeme a Občianskeho združenia TATRY. Výstavu môžete navštíviť v pracovných dňoch. Perzistentné organické polutanty sú znečisťujúce (t.z. polutanty) umelé chemikálie, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu a pretrvávajú v prostredí (t.z. perzistentné). Sú biokumulatívne ? hromadia sa v tkanivách (hlavne tukových) väčšiny živých organizmov vrátane ľudí. Dvanástka perzistentných organických polutantov s najhoršími známymi zdravotnými dopadmi: dioxíny, furány, polychlórované bifenyly (PCB), hexachlórbenzén, pesticídy - mirex, chlordan, dichlordifenyl trichloretán (DDT), aldrin, dieldrin, endrin, toxaphene, heptachlór. Mnohé perzistentné organické polutanty patria medzi najtoxickejšie látky aké veda pozná. Poškodzujú imunitný a hormonálny systém (spôsobujú zníženie plodnosti, poruchy mužských pohlavných orgánov), vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita), môžu spôsobovať ochorenia kože, pečene, krvného obehu, poškodenie nervovej sústavy, zníženie inteligencie, zvyšujú počet prípadov rakoviny. Perzistentné organické polutanty prijímame hlavne potravou (dioxíny a PCB z vyše 90 %) v rámci obehu týchto látok v potravinovom reťazci. Najviac sa vyskytujú kontaminácie mäsa, rýb a mliečných výrobkov. Produkcia pesticídov a PCB je už síce v SR zakázaná, ale pre ich trvácnosť je stále zaznamenávaný vysoký výskyt niektorých z nich. Merania hexachlórbenzénu v ľudskom tukovom tkanive preukázali jeho 12 ? 220 vyššie hladiny u ľudí v SR oproti ostatným krajinám. PCB sa vyrábali do roku 1984 v Chemku Strážske. V sedimentoch rieky Laborec a v Zemplinskej Šírave (do ktorých ústi odpadový kanál z Chemka) sa zistil 100 ? 2000 krát vyšší obsah PCB než v sedimente z porovnávanej oblasti (Ondava a Domaša). Ryby ulovené v kontaminovaných vodách Zemplínskej Šíravy a Laborca obsahujú v porovnaní s rybami Domaše a Ondavy v priemere 100 násobne vyššie hladiny PCB. Hladiny PCB v týchto okresoch sú podstatne vyššie než v západoeurópskych a severoamerických štátoch a opdborné štúdie preukázali súvislosť medzi zvýšenými hladinami PCB a počtom chorobných zmien štítnej žľazy. Najaktuálnejším problémom v SR je však vysoká koncentrácia dioxínov. Najväčším producentom emisií dioxínov do ovzdušia sú spaľovne odpadov (odhad ÚPKM pre rok 1993 ? 60 %), výroba a spracovanie kovov (odhad 20 %) a palivo ? energetický sektor (17 %). V SR drvivá väčšina spaľovní nemá technológie na zachytávanie emisií dioxínov. Merania zistili 20 až 610 násobne väčšie emisie než je limit, ktorý je vyžadovaný v rade krajín EÚ. V SR nemáme prijaté dostatočné opatrenia pre elimináciu dioxínov. Emisný limit pre dioxíny je stanovený iba pre spaľovne odpadov, pričom pre už jestvujúce platí až od roku 2007. Aj keď poznáme rad vedeckých dôkazov, že hlavným zdrojom tvorby dioxínov je chlórová chémia (najviac chlóru sa používa na výrobu PVC), nie sú tieto výroby v SR nijako obmedzené. Problémom je aj likvidácia starých zásob PCB, ktoré sa likvidujú a plánujú likvidovať v spaľovniach a cementárňach, pričom vyššiu účinnosť ich likvidácie by sme dosiahli inými technológiami napr. chemickou redukciou v plynnej fáze. Občianske združenie Tatry Kemi 627/5 Tel: 0849-5531027 Fax: 0849-5531027 wolf@mail.viapvt.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí