zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí o podávání informací za rok 2000 podle zákona 123/98 Sb. a podle zákona 106/99 Sb.

11.05.2001
Obecné
Výroční zpráva České inspekce životního prostředí o podávání informací za rok 2000
podle zákona 123/98 Sb. a podle zákona 106/99 Sb.
v oblasti odpadového hospodářství počet žádostí trojnásobně vzrostl.
Výroční zpráva České inspekce životního prostředí o podávání informací za rok 2000 podle zákona 123/98 Sb. a podle zákona 106/99 Sb. Oba zákony stanovují povinnost pro orgány státní správy otevřeně komunikovat s veřejností o záležitostech životního prostředí (zákon 123/1998 Sb.) a o činnosti státní instituce (zákon 106/1999 Sb.) Oba zákony se týkají informací vyžádaných. V roce 2000 evidovala Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) celkem 183 žádosti o informace ve smyslu uvedených zákonů, tedy o 14 žádostí více než v roce 1999. Z toho bylo podáno 140 žádostí ve smyslu zákona 123/98 Sb. a 39 žádostí ve smyslu zákona 106/99 Sb. Pouze 4 žádosti se vztahovaly k oběma zákonům současně. Je možno konstatovat, že od účinnosti zákona 106/99 Sb. (k 1. 1. 2000) nezaznamenala ČIŽP v roce 2000 dramatický nárůst celkového počtu žádostí o informace. Vývojový trend zájmu veřejnosti lze označit za mírně vzestupný. Stále více informací o životním prostředí i práci ČIŽP je dostupných i bez vyžádání. Oproti roku 1999 se změnila struktura četnosti žádostí v jednotlivých oblastech ČR. Zatímco v roce 1999 nejvíce žádostí vyřizoval Oblastní inspektorát (dále jen OI) Praha a nejméně OI Plzeň, v roce 2000 počet žádostí o informace u OI Praha téměř o polovinu poklesl, zatímco v Plzni se téměř trojnásobně zvýšil. V roce 2000 byl největší počet žádostí adresován ředitelství ČIŽP, z OI pak OI v Hradci Králové, kde se téměř dvojnásobně zvýšil počet žádostí, a nejméně OI v Havlíčkově Brodě, kde byla poptávka veřejnosti ve srovnání s předcházejícím rokem stabilizovaná. Četnost žádostí z hlediska sfér působnosti ČIŽP se nezměnila. Stejně jako v roce 1999 bylo nejvíce žádostí o informace v oblasti ochrany ovzduší, nejméně v ochraně lesa. Zatímco v oblasti ochrany vod se počet žádostí o informace v roce 2000 snížil oproti předcházejícímu roku na polovinu, v oblasti odpadového hospodářství trojnásobně vzrostl. Všechny informace byly poskytnuty bezplatně. Pouze ve dvou případech byla ze zákonných důvodů informace odepřena, v obou případech oddělením ochrany ovzduší OI v Hradci Králové. Kromě informací podaných na základě žádostí občanů ve smyslu citovaných zákonů poskytuje ČIŽP informace tisku a ostatním sdělovacím prostředkům (vyžádané i nevyžádané, sepsané z podnětu ČIŽP) a vydává materiály, které jsou určeny k informování širší veřejnosti o výsledcích kontrol životního prostředí i o práci a kompetencích ČIŽP jako orgánu státní správy. Tyto i další informace jsou veřejnosti stále k dispozici na internetové stránce ČIŽP na adrese www.cizp.cz. ČIŽP přistupuje ke zkvalitňování systému podávání informací o životním prostředí i o práci ČIŽP jako státního dozorového orgánu v této oblasti jako k důležitému prvku informačního procesu i procesu přibližování k EU. Iniciovala proto v rámci projektu pomoci zemí EU (Twinning) v roce 2000 dva workshopy, kde se problematikou zkvalitnění systému zabývali pracovníci ČIŽP i MŽP spolu se zahraničními odborníky. Pokračování těchto aktivit vyústí v roce 2001 ve zpracování metodických materiálů ke zdokonalení stávajícího systému podávání informací v souladu se zvyklostmi EU, jež přesahují rámec citovaných zákonů a jejichž cílem je služba státních ekologických institucí široké veřejnosti. Zdroj: Zpravodaj MZP 4/2001, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí