zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh nařízení vlády k postupu hodnocení nebezpečnosti chemických látek a přípravků, způsob jejich klasifikace a označování.

10.06.2001
Chemické látky
Návrh nařízení vlády k postupu hodnocení nebezpečnosti chemických látek a přípravků, způsob jejich klasifikace a označování.
Promítne změny v legislativě EU
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., stanovujícím postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s plánem práce vlády na I. pololetí roku 2001, který byl schválen usnesením vlády č. 1298 ze dne 18. prosince 2000. Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. bylo vydáno na základě a v mezích zmocnění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a nabylo účinnosti 19. února 1999. Hlavním důvodem pro novelizaci nařízení vlády č. 25/1999 Sb. je skutečnost, že vývoj v oblasti klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků v EU jde rychle kupředu a za poslední tři roky vydala Evropská společenství pět směrnic (97/69/ES, 98/73/ES, 98/98/ES, 2000/32/ES, 1999/45/ES) a jedno rozhodnutí Komise 2000/368/ES, které se týkají přímo problematiky klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jimiž byly zásadním způsobem změněny dosavadní předpisy ES v této oblasti. Výše uvedené změny v legislativě ES se promítnou i do nařízení vlády č. 25/1999 Sb., a to především do příloh k tomuto nařízení, tj. do: ¨ přílohy č. 1, tedy do Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, včetně úvodu k tomuto seznamu, ¨ přílohy č. 3, kde se zavádějí konvenční výpočtové metody pro hodnocení přípravků nebezpečných pro životní prostředí (místo finančně nákladného zkoušení), ¨ přílohy č. 5, kde se doplňují nové R-věty a S- věty, ¨ přílohy č. 2, kde se zejména odrážejí změny z příloh č. 3 a 5. Zákon č. 157/1998 Sb. byl od nabytí účinnosti několikrát novelizován, a to zákonem č. 352/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb. a zákonem č. 458/2000 Sb. Zatímco změny provedené zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb. a zákonem č. 458/2000 Sb. se prováděcího nařízení vlády č. 25/1999 Sb. vůbec nedotkly, zákon č. 352/1999 Sb. naopak rozšířil obsah stávajícího zmocnění pro vydání vládního nařízení o kategorizaci nebezpečných látek a přípravků podle specifických účinků na zdraví člověka. Proto bylo nutné promítnout toto rozšíření do návrhu novelizace tohoto vládního nařízení. Zdroj: MPO
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí