zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o kompatibilitě Státní politiky životního prostředí s 6. Akčním programem EU pro životní prostředí (pro sektor průmyslu)

02.08.2001
EMS
Informace o kompatibilitě Státní politiky životního prostředí s 6. Akčním programem EU pro životní prostředí (pro sektor průmyslu)
Sektorová politika
Soustřeďme se na implementaci environmentálních aspektů do sektorových politik. Tento problém je společnou prioritou jak pro 6. AP EU pro životní prostředí, tak i pro SPŽP ČR. Už dnes lze konstatovat, že máme v této oblasti společné cíle. Dále jsou uvedeny společné priority v pěti základních sektorech, tak jak je definuje 6. AP EU pro životní prostředí a SPŽP ČR, tj. v sektoru průmyslu, v energetice, zemědělství, dopravě a cestovním ruchu. 1. Sektor průmyslu: - zpracovat a realizovat průmyslové strategie, které přihlížejí k bezpečnostním a preventivním zásadám s ohledem na možné dopady těchto provozů a výrobků na životní prostředí, - definovat a zavést řídící principy pro průmyslové sektory, vedoucí k dosažení kontinuální kontroly znečišťování z průmyslových provozů (např. EMAS), - zpracovat integrovanou výrobkovou politiku ? IPP (v současnosti se na základních principech IPP pracuje na MŽP (zástupce MŽP se zúčastnil diskuse k IPP spolu s členskými zeměmi EU v březnu 2001), - zpracovat a realizovat chemické strategie, strategie bezpečnosti výrobků a výrobních provozů a procesů, - těsněji spolupracovat s průmyslovou sférou na všech úrovních. V ČR je vytvořen dobrý předpoklad podepsanou ?Dohodou o spolupráci mezi MŽP, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj? a jeho ?Akčním plánem pro roky 2000 ? 2002?. Ze strany EU je očekávaná podpora rozvoje tzv. zelených služeb ? řetězců např. hotelů, velkoobchodů i maloobchodních sítí, které budou přednostně nabízet, kupovat a užívat environmentálně šetrnější výrobky a služby. V této oblasti je dobrým příkladem na straně České republiky vládou schválené usnesení vlády ČR č. 720 z 19. 7. 2000 ?Podpora rozvoje prodeje a užívání environmentálně šetrných výrobků?. Usnesení doporučilo všem ministerstvům a organizacím jim podřízeným přednostně nakupovat a užívat výrobky označené logem ?Ekologicky šetrný výrobek?. Pro plnění uvedeného usnesení Ministerstvo životního prostředí zabezpečilo, aby všechna ministerstva měla k dispozici aktuální seznamy všech ekologicky šetrných výrobků, včetně kontaktních adres na firmy, které uvedené výrobky vyrábějí a samo MŽP má Příkaz ministra č. 13 z roku 1998, kterým se ukládá MŽP a organizacím pracujícím pod ním přednostně nakupovat a užívat takto označené výrobky. Vláda současně ministrovi životního prostředí uložila úkol - jednou ročně k 31. 3. po-čínaje rokem 2001 hodnotit přínosy tohoto usnesení a předložit informaci vládě, - soustředit se na podporu malých a středních podniků s důrazem na pomoc zavedení EMS/EMAS. V tomto ČR má dobré výsledky: v rámci Směrnice o financování ze Státního fondu životního prostředí od 1. 6. 2000 byla schválena kapitola, na jejímž základě je poskytována dotace pro podniky k implementaci ISO 14001 nebo EMAS. V prosinci 2000 skončil dvouletý projekt, financovaný z EU k zavedení EMAS v malých a středních podnicích v ČR. Environmentální systém řízení dle EMAS byl v tomto projektu zaveden u 13 podniků, validace bude ukončena do konce června 2001. Dalším úspěchem je, že v ČR byli akreditováni dva čeští ověřovatelé EMAS plně ve shodě s postupy v EU (CERT ACO Kladno a ITC Zlín). Vstřícný přístup MPO k implementaci nových systémů řízení v podnicích lze vidět na podpoře financování zavedených environmentálních systémů řízení dle ISO 14000 nebo EMAS v rámci programu TRH, ze kterého se malým a středním podnikům poskytuje dotace ve výši nákladů na zavedení ISO 14001 nebo EMAS maximálně do výše 200 000 Kč v kalendářním roce. Dále uvádíme, že k 20. 3. 2001 bylo v ČR 117 podniků s certifikovaným environmentálním systémem řízení dle ISO 14000 a jsou registrované 4 podniky s EMAS, - postupně zavést indikátory životního prostředí, na jejichž základě by byly monitorovány srovnatelné údaje a hodnocena kvalita životního prostředí. K jejich postupnému uplatnění pro hodnocení životního prostředí je v současné době řešeno několik výzkumných úkolů. Zdroj: Zpravodaj MŽP č. 7/2001
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí