zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznam diplomových prací s tematikou odpadů

21.05.1999
Odpady
Seznam diplomových prací s tematikou odpadů
Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí Českého ekologického ústavu v Praze bylo v roce 1995 pověřeno Ministerstvem životního prostředí - Referenčním informačním střediskem, jako zadavatelem, vytvořením Souborného katalogu diplomových prací s tematikou životního prostředí (dále jen SKDP) vznikajících na vysokých školách v České republice.
PACIOREK, René Odpadové hospodářství Železáren Bohumín. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: odpady ; hospodářství odpadové ; železárny ; O:Železárny Bohumín geografie: Bohumín TATÝREK, Jiří Energetika odpadového hospodářství. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: energetika ; hospodářství odpadové ; odpady ŘEHÁKOVÁ, Tatiana Optimalizace odpadového hospodářství lakoven. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: hospodářství odpadové ; odpady ; laky ; lakovny ; minimalizace odpadů VOKŘÁL, Marek Zpracování odpadů z podniku Brněnské papírny. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: odpady ; průmysl papírenský ; zpracování odpadů geografie: Brno KUČERA, Pavel Porovnání způsobu spalování vybraných druhů odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1993. 1 sv. předm. hesla: odpady ; spalování odpadů ČERNÁ, Monika Vstupy průmyslu odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: odpady ; průmysl odpadů PRAVEC, Pavel Spalování pryžového průmyslového odpadu. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: odpady průmyslové ; odpady pryžové ; spalování odpadů ; spalování pryže MITÁČEK, Jiří Likvidace tekutých odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: odpady tekuté ; zneškodňování odpadů tekutých SRNCOVÁ, Renata Odpady galvanizoven a možnost jejich likvidace. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: galvanizovny ; odpady galvanické ; zneškodňování odpadů ŠŤASTNÍKOVÁ, Petra Vstupy průmyslu odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. 1 sv. předm. hesla: průmysl odpadů ; odpady LEKEŠOVÁ, Dana Odpadové hospodářství provozů TATRA Kopřivnice. Brno, VUT, Fakulta strojní 1994. předm. hesla: odpady ; hospodářství odpadové ; O:Tatra Kopřivnice geografie: Kopřivnice SVOBODA, Libor Odpady z máčírny odlitků. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady průmyslové ; máčírna odlitků POHOŘELICKÁ, Pavlína Tuhý komunální odpad Třebíče. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady tuhé komunální geografie: Třebíč MANÍK, Vítězslav Tuhý komunální odpad města Hodonína. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady tuhé komunální geografie: Hodonín LIPKA, David Recyklace odpadu se zaměřením na odpad stavební. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady stavební ; recyklace odpadů stavebních GRUBER, Petr Termické zneškodňování odpadů ve spalovně Brno. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; spalování odpadů ; spalovny odpadů ; O:spalovna Brno geografie: Brno JANEBA, Pavel Likvidace odpadů hydroizolačních fólií. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; zneškodňování odpadů ; odpady fólií ; fólie hydroizolační BARTONĚK, Pavel Odplyňování skládek tuhých komunálních odpadů. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: skládky ; odpady tuhé komunální ; odplyňování skládek ; plyny skládkové MOZOLA, Karel Odpadové hospodářství okresu Vyškov. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: hospodářství odpadové ; odpady geografie: Vyškov MILERSKI, Janusz Vodní bilance skládky komunálního odpadu v Černovicích. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: skládky ; odpady tuhé komunální ; voda skládková geografie: Černovice JANEBOVÁ, Zuzana Odpadové hospodářství okresu Vyškov. Brno, VUT, Fakulta strojní 1995. 1 sv. předm. hesla: hospodářství odpadové ; odpady geografie: Vyškov VITAMVÁSOVÁ, Eva Materiály pro zvukovou a tepelnou izolaci z textilních odpadů. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: izolace tepelná ; izolace akustická ; odpady textilní ; recyklace odpadů NOVOTNÁ, Erika Materiály z pevných kožedělných odpadů pro prostředky ke snižování hluku a vibrací. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: obuv ; hluk ; vibrace ; odpady kožedělné ŠLEICH, Jan Solidifikace a úprava toxických zrnitých odpadů. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady toxické ; solidifikace odpadů ; odpady zrnité ; zneškodňování odpadů SKOPALOVÁ, Eva Příspěvek k metodice stanovení anaerobního rozkladu kapalných a pevných látek. Zlín, VUT, Fakulta technologická 1995. 1 sv. předm. hesla: rozklad anaerobní ; odpady kapalné ; odpady pevné ; metodika ; látky kapalné ; látky pevné KORDÍKOVÁ, M. Divoké skládky na území města Ústí nad. Labem. Ústí nad Labem, UJEP, Fakulta pedagogická, katedra geografie 1995. 1 sv. předm. hesla: skládky divoké ; města geografie: Ústí nad Labem SITNÁ, Věra Regenerace a recyklace zušlechťovacích lázní. Liberec, TUL, Fakulta textilní 1995. 1 sv. předm. hesla: průmysl textilní ; lázně zušlechťovací ; regenerace lázní ; recyklace lázní METLICKÝ, Pavel Aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans při zpracování odpadních materiálů. Ostrava, VŠB 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; bakterie Thiobacillus ferrooxidans ; zpracování odpadů BALÁN, Pavel Veřejnost a umístění řízených skládek odpadů. Ostrava, VŠB 1995. 1 sv. předm. hesla: odpady ; skládky ; komunikace s veřejností ; mínění veřejné ; stanoviště skládek DURDILOVÁ, Petra Recyklace glykolu z použitých chladírenských směsí. Praha, VŠCHT, Fakulta chemické technologie 1995. 1 sv. předm. hesla: glykol ; směsi chladírenské ; recyklace glykolu LÍDL, Libor Regenerace a recyklace zušlechťování lázní membránovými procesy. Liberec, TUL, Fakulta textilní, kat. textil. zušlechťování 1996. 75 s. 1 sv. 35 obr., 5 tab. předm. hesla: ultrafiltrace membránová ; barviva dispersní ; dispergátor ; elektrolyty ; jímání permeátu frakční ; analýza koncentrace ; lázně zušlechťovací ; průmysl textilní ; regenerace lázní ; recyklace lázní HRDLIČKOVÁ, Pavlína Posouzení systému zabezpečení skládky Spolchemie v Chabařovicích. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 44 s. 8 příl. předm. hesla: skládky ; odpady ; O:Spolchemie geografie: Chabařovice RABIŇÁKOVÁ, Lenka Analýza Programu odpadového hospodářství v okrese Ústí n. Labem. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra přírodovědných aspektů ŽP 1995. 50 s. 6 příl. předm. hesla: hospodářství odpadové ; program OH ; odpady geografie: Ústí nad Labem SEMÍK, Jaroslav Evidence divokých skládek v okrese Litoměřice. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 46 s. obr., příl. předm. hesla: skládky divoké ; evidence skládek geografie: Litoměřice SEMÍK, Jaroslav Evidenční karty skládek /samostatná příloha k diplomové práci/. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 235 s. předm. hesla: skládky divoké ; evidence skládek geografie: Litoměřice STOKLASOVÁ, Eliška Monitoring a provoz skládek nebezpečného a průmyslového odpadu ve Všebořicích /nezávislý posudek/. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, katedra průmyslových technologií a techniky 1995. 46 s. 13 obr., mp., příl. předm. hesla: skládky ; provoz skládek ; monitoring skládek ; odpady nebezpečné ; odpady průmyslové geografie: Všebořice FRELICHOVÁ, Simona Využití geografického informačního systému na OÚ v Pardubicích. Pardubice, UPA, KOŽP 1994. 25 s. předm. hesla: systém informační geografický ; GIS ARC/INFO ; ekologie ; odpady ; práce bakalářská geografie: Pardubice MAŠEK, Petr Ing. Studie skládky odpadů 4. skupiny pro zvláštní odpady z okresu Přerov. Brno, VUT, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny 1996. 70 s. 4 sv. předm. hesla: skládky řízené ; řád provozní ; hospodářství odpadové ; odpady zvláštní geografie: Přerov KOTÁSEK, Jiří Stabilizace pevného odpadu s vysokým obsahem chromu. Zlín, VUT, Fakulta technologická, KŽPCH 1996. předm. hesla: stabilizace odpadů ; odpady pevné ; chrom MILDE, David Stanovení organocíničitých sloučenin metodou GC-MS. Praha, VŠCHT, FCHI, Ústav analytické chemie 1996. 60 s. 1 sv. 22 obr., 15 tab. předm. hesla: sloučeniny organokovové ; sloučeniny organocíničité ; cín ; sedimenty ; odpady ; GC-MS ; množství stopová CEJPKOVÁ, Iveta Vliv odpadu na životní prostředí. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu, katedra obchodně finanční 1996. 78 s. 1 sv. 4 fot. předm. hesla: prostředí životní ; odpady ; zneškodňování odpadů ; recyklace papíru ; recyklace skla ; recyklace hliníku ; skládky ; odpady ; vliv na ŽP geografie: Pozďáky ; Petrůvky SUCHOMEL, Jiří Ekologie ve veřejném sektoru. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu, katedra obchodně finanční 1996. 54 s. 1 sv. předm. hesla: ekologie ; prostředí životní ; hospodářství odpadové ; financování ; legislativa ; práce bakalářská KRUML, Jiří Posouzení vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí s využitím komparace programů odpadového hospodářství a návrh koncepce nakládání s odpady ze zemědělské činnosti. Brno, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1995. 97 s. 1 sv. 38 graf., 35 tab., 66 lit. předm. hesla: činnost zemědělská ; odpady ; analýza odpadů ; hospodářství odpadové ; odpady zemědělské ; původci odpadů ; práce atestační PILAŘ, Jan Fyzicko-geografické a krajinně-ekologické aspekty skládkování odpadu v okrese Beroun s podrobným zhodnocením skládky TKO Žebrák - Rybníčky. Praha, UK, FP, Katedra fyzické geografie a geoekologie 1996. 112 s. 1 sv. 35 příl., 27 fot., 17 obr., 13 mp. předm. hesla: odpady ; skládkování ; skládky geografie: Beroun ; Žebrák-Rybníčky DVOŘÁK, Karel Veterinární asanace a její specifika v podmínkách ekologie velkoměsta. Brno, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1995. 107 s. 1 sv. 2 tab., 8 příl. předm. hesla: asanace veterinární ; výroba živočišná ; odpady živočišné ; odstraňování odpadů ; práce atestační ; odpady zemědělské VOPÁLKA, J. Vliv odpadu na biosféru. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1982. předm. hesla: odpady ; biosféra HAVLÍN, J. Narušování ŽP skládkováním tuhých odpadů a těžbou nerostných surovin. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: prostředí životní ; narušování ŽP ; skládkování ; odpady tuhé ; suroviny nerostné ; těžba HEJZLAROVÁ, J. Populační biologie vybraných invazních druhů rostlin na skládkách Prahy-Jižního města. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: biologie populační ; rostliny invazní ; skládky geografie: Praha-Jižní město ONDŘICHOVÁ, K. Sekundární sukcese na skládkách Prahy 4 - Jižního města. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: sukcese sekundární ; skládky geografie: Praha 4 - Jižní město ZAJÍČEK, V. Těžké kovy v tkáních obratlovců žijících v okolí skládek. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1983. předm. hesla: kovy těžké ; obratlovci ; skládky BRUŠOVÁ, Š. Sledování řádů členovců v různých sukcesních fázích rekultivace skládky Libuš. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: členovci ; skládky ; rekultivace skládek geografie: Praha-Libuš CIMBÁLNÍK, J. Posouzení skládky tuhých komunálních odpadů Beroun-Lištice. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: odpady tuhé komunální ; skládky geografie: Beroun-Lištice KRÁTKÁ, l. Fermentační plyny ze skládek tuhého komunálního odpadu. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: plyny fermentační ; sklády ; odpady tuhé komunální VYDROVÁ, A. Vegetace skládek a rumišť města Č. Budějovice ve vztahu k pylovým alergiím. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1985. předm. hesla: skládky ; vegetace ; alergie pylové geografie: České Budějovice VRŠKOVÁ, K. Sledování sezonní dynamiky roztočů v různých sukcesních fázích rekultivace skládky Libuš. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1986. předm. hesla: roztoči ; dynamika sezonní ; skládky ; rekultivace skládek geografie: Libuš KUNCLOVÁ, V. Analýza kriterií optimality technologie zneškodňování radioaktivních odpadů z jaderných elektráren a kvantifikace vybraných kritérií. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1987. předm. hesla: odpady radioaktivní ; zneškodňování odpadů radioaktivních ; elektrárny jaderné MUMTAZ, Ahmed Ibrahim Srovnání skládky tuhého komunálního odpadu. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1993. předm. hesla: odpady tuhé komunální ; skládky HRADECKÁ, H. Hospodaření s komunálním odpadem v Praze a v Hamburku. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1994. předm. hesla: odpady komunální ; hospodářství odpadové geografie: Praha ; Hamburk HYBŠOVÁ, Z. Zabezpečení skládek proti úniku průsakových vod do podloží a chemismus průsakových vod. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1995. předm. hesla: skládky ; zabezpečení skládek ; podloží skládek ; voda průsaková ; chemismus vody průsakové ; odpady KŘÍTKOVÁ, S. Těžké kovy v průsakových vodách ze skládek tuhých odpadů. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1995. předm. hesla: kovy těžké ; voda průsaková ; skládky ; odpady tuhé ŠVÉDOVÁ, R. Stanovení chemické spotřeby kyslíku průsakových vod ze skládek tuhých komunálních odpadů. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1995. předm. hesla: voda průsaková ; skládky ; odpady tuhé komunální HOUSER, V. Úniky bioplynu na skládce TKO v Praze-Ďáblicích - vliv na životní prostředí. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1996. předm. hesla: bioplyn ; úniky bioplynu ; skládky ; odpady tuhé komunální geografie: Praha-Ďáblice PONCOVÁ, M. Populační dynamika racka chechtavého na skládce TKO Ďáblice. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1996. předm. hesla: racek chechtavý ; dynamika populační ; skládky geografie: Praha-Ďáblice VÍTEK, O. Zhodnocení výsledků rekultivace skládky TKO ve Slivenci a návrh dodatečných opatření. Praha, UK, Fakulta přírodovědecká 1996. předm. hesla: skládky ; rekultivace skládek geografie: Slivenec JANÁČEK, Michal Rozšíření městské skládky odpadů skupiny 3. a 4. Lapíkov - II. etapa. Projektová dokumentace. Praha, ČVUT, FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 1996. 60 s. 1 sv. 25obr., 25tab., 25gr., 25příl., 25mp., fot. předm. hesla: skládky ; zabezpečení skládek ; systém drenážní ; voda odtoková geografie: Lapíkov DVOŘÁČEK, Tomáš Návrh sanace a využití skládky Huťský Dvůr. Praha, ČVUT, FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 1993. 47 s. 1 sv. obr., 13 fot., 11 výkr., 6 příl., 11 lit. předm. hesla: skládky ; sanace skládek geografie: Huťský Dvůr ŠPERLING, Michal Využití plastových hmot, izolačních fólií ve skládkování. Praha, ČVUT, FSv, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 1995. 50 s. 1 sv. 10 obr., 10 tab., 10 příl., 10 gr., 8 fot. předm. hesla: skládky ; hmoty plastické ; izolace HORVÁTHOVÁ, Barbora Hodnocení chemické a radiační stability kompozitních měničů iontů. Praha, ČVUT, FJFI, Katedra jaderné chemie 1996. 68 s. 1 sv. 18 fot., 14 tab. předm. hesla: odpady radioaktivní ; stabilita chemická ; stabilita radiační ; měniče anorganicko-organické kompozitní LOUKOTOVÁ, Iva Návrh systému separovaného sběru tuhého domovního odpadu a odpadu od drobných živnostníků v okrese Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 63 s. příl., obr., tab., fot. předm. hesla: sběr separovaný ; odpady tuhé komunální geografie: Ústí nad Labem MUSILOVÁ, Michaela Elektrárenský popílek jako možná druhotná surovina. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 63 s. předm. hesla: popílek elektrárenský ; využití popílku ; suroviny druhotné ; odpady energetické RICHTEROVÁ, Lenka Využití a zneškodnění odpadního papíru v Setuza a. s. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 57 s. předm. hesla: odpady ; papír odpadní ; využití papíru odpadního ; O:Setuza a.s. geografie: Ústí nad Labem ŘEZNÍČKOVÁ, Monika Možnosti čištění odpadních průsakových vod z uzavřených skládek průmyslových, komunálních a jiných odpadů. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1996. 43 s. tab., mp. předm. hesla: voda průsaková odpadní ; čištění vody průsakové ; skládky ; odpady POHNĚTALOVÁ, Petra Porovnání a zhodnocení sběru separovaného a neseparovaného tuhého komunálního odpadu. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1997. 90 s. fot., gr. předm. hesla: odpady tuhé komunální ; sběr separovaný ; města geografie: Čechy severní SVOBODA, Marek Využití biologických odpadů z papíren Štětí a.s. v zemědělství a lesnictví. Ústí nad Labem, UJEP, FŽP, Katedra průmyslových technologií a techniky 1997. 62 s. tab., fot. předm. hesla: odpady biologické ; využití odpadů ; papírny ; zemědělství ; lesnictví geografie: Štětí KONEČNÝ, Tomáš Státní správa a ochrana životního prostředí. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu 1997. 48 s. 1 sv. předm. hesla: prostředí životní ; předpisy právní ; hospodářství odpadové KOUTNÝ, Antonín Možnosti negativního působení skládek odpadů 5. skupiny na člověka a životní prostředí. Vyškov, VVŠPV, Fakulta ekonomiky obrany státu 1997. 75 s. 1 sv. video předm. hesla: hospodářství odpadové ; člověk ; prostředí životní skládky odpadů ; odpady ŠŤOVÍČEK, Petr Technologie likvidace domácích chladniček a mrazniček. Praha, ČVUT, FSI, Katedra kompresorů, chlad. zař. a hydraulických strojů 1996. 76 s. 1 sv. 13 obr., 5 tab. předm. hesla: chladničky ; recyklace ; mrazničky ; freony TALÁŠEK, Jaroslav Zařízení k likvidaci použitých ocelových sudů. Praha, ČVUT, FSI, Katedra transportních, stavebních a zemědělských strojů 1996. 49 s. 1 sv. 1 příl., 7 výkr. předm. hesla: odpady ; dopravníky ; manipulárory ; sudy ocelové použité Zdroj: SVIS pro ŽP - ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí