zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentální účetnictví

13.10.2001
Obecné
Příroda
Zemědělství
Environmentální účetnictví
Environmentální účetnictví a tvorba environmentálně orientovaného účetního systému je problematikou, kterou se zabývá řada národních a mezinárodních organizací a institucí. Předmětem široké diskuse jak na mezinárodní tak i na národní úrovni jsou možnosti integrace jednotlivých přístupů k environmentálnímu účetnictví do společného účetního rámce, jejich koncepce, používané účetní a oceňovací metody apod. Česká republika se začíná do těchto diskusí stále aktivněji zapojovat. V České republice je problematika environmentálního účetnictví řezena na makroekonomické a podnikové úrovni. V rámci environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni lze konstatovat, že mnohé aktivity a jejich výstupy jsou srovnatelné s výstupy v zemích EU. V návaznosti na řečenou problematiku vznikly tyto pracovní podskupiny: - EPEA a NAMEA - Hessenská metoda oceňování ekologických funkcí přírody - Environmentální reporting na makroekonomické úrovni - Účetnictví užití půdy - Konstrukce nákladových křivek - Metodologické otázky úprav národních účtů a dalších relevantních dat - Modelová podpora Česká republika se v této oblasti aktivně zúčastňuje zasedáních EUROSTATu, pracovní skupiny “Národohospodářské celkové účty životního prostředí”. V oblasti environmentálního účetnictví na podnikové úrovni je nutno zajistit postupné zavádění sledování environmentálních ukazatelů u stále většího počtu podniků v návaznosti na systém EMS/EMAS. V návaznosti na řešenou problematiku vznikly pracovní podskupiny: - Metodika sledování dopadu legislativních změn na podnikové úrovni a tvorba terminologie ve shodě se světovými standardy - Manažerské environmentální účetnictví (identifikace environmentálních nákladů) - Environmentální reporting na podnikové úrovni Česká republika se v této oblasti aktivně zúčastňuje zasedání UNSTADu, zaměstnanci Ministerstva životního prostředí byli proškoleni na semináři “©kolení školitelů environmentálního účetnictví” a v září se zúčastní 18-tého zasedání pracovní skupiny ISAR. V oblasti podnikového účetnictví se v poslední době rozvíjí též spolupráce s expertní pracovní skupinou zaměřenou na zlepšování role vlád v podpoře environmentálního podnikového účetnictví (Environmental Managerial Accounting –“EMA”), která vznikla na základě iniciativy OSN. Přehled pracovních jednání a seminářů: 3. května 2000 pracovní jednání k problematice environmentálního účetnictví na makroekonomické a podnikové úrovni. Toto jednání ukázalo na jaké úrovni jsou jednotlivé problémy zpracovávány a zároveň byl vytyčen cíl sjednotit zadávání studií k problémovým okruhům. Byly zde ustanoveny pracovní skupiny – pracovní skupina environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni a pracovní skupina environmentálního účetnictví na podnikové úrovni. 12. září 2000 první společné zasedání pracovních skupin pro oblast environmentálního účetnictví. Zde bylo rozhodnuto o vzniku podskupin, jejichž jednání nyní probíhají samostatně. 31. listopadu 2000 pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jednání bylo zakončeno zasedáním tří pracovních podskupin pro oblast podnikového environmentálního účetnictví. 27. dubna 2001 zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví. 28. května 2001 pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí, ze kterých vyplývají požadavky na informační systémy v podniku a které ovlivňují finanční situaci podniků. Připravovaná pracovní jednání a semináře: září 2001 zasedání pracovní podskupiny EPEA a NAMEA v rámci skupiny makroekonomického environmentálního účetnictví. 29.-31. října 2001 mezinárodní regionální seminář k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jednací jazyk bude angličtina a čeština. Náklady si hradí účastníci sami. Součástí semináře bude účast na zahájení veletrhu EnviBrno. Jednotlivé země regionu – Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika by měly prezentovat dosavadní zkuąenosti se zavedením podnikového environmentálního účetnictví do praxe. Zároveň zveme i ostatní zkušené mezinárodní odborníky na tuto problematiku s nimiľ bychom rádi navázali vzájemnou spolupráci. prosinec 2001 pracovní jednání k problematice makroekonomického environmentálního účetnictví. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí