zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech

15.10.2001
Chemické látky
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech
Základní informace o přípravě, sjednání a ratifikaci Úmluvy
Základem pro přípravu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech bylo rozhodnutí 19. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) č. 19/13 C ze dne 7. února 1997, které reflektovalo význam a složitost procesu omezování těchto chemických látek. Uvedeným rozhodnutím bylo uloženo výkonnému řediteli UNEP, aby ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi připravil, a na počátku roku 1998 svolal, Mezivládní vyjednávací výbor pro mezinárodní právně závazný nástroj na implementaci mezinárodních opatření pro určité persistentní organické polutanty. Od června 1998 do konce roku 2000 se uskutečnilo pět zasedání tohoto výboru, na všech pěti zasedáních se Česká republika aktivně podílela prostřednictvím delegáta Ministerstva životního prostředí. Výsledkem činnosti výboru byl návrh textu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, který byl přijat na konferenci zplnomocněných zástupců konané ve dnech 22.-23. května 2001 ve Stockholmu. Na této konferenci byla Úmluva vystavena k podpisu a jménem České republiky s výhradou ratifikace dne 23. května 2001 podepsána (na základě usnesení vlády č. 483 ze dne 14. května 2001 a zmocnění prezidentem republiky). V tento den připojilo svůj podpis k Úmluvě rovněž dalších 90 států a Evropská společenství. V souladu s výše uvedeným usnesením vlády ministr životního prostředí dne 19. září 2001 zaslal žádost předsedovi vlády o předložení Úmluvy předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky. Cíl Úmluvy Cílem Úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů, a to s vědomím preventivních přístupů tak, jak jsou stanoveny v principu 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji. Za tímto účelem bude upravena výroba (zamýšlená i nezamýšlená), použití, dovoz a vývoz prozatím dvanácti vybraných persistentních organických polutantů uvedených v přílohách Úmluvy. Pro případ zařazování dalších látek do příloh obsahuje Úmluva podrobný mechanismus, jak v této věci postupovat. Český překlad Úmluvy a seznamu požadavků na specifické výjimky a přijatelné účely naleznete zde: www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí