zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

08.11.2001
Příroda
Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Podle příkazu ministra č. 21/2000, o vydání dodatku k organizačnímu řádu MŽP v souvislosti se zabezpečením výkonu státní správy na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zákona č. 153/2000 Sb., byla jmenována České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (zkrácený název “ČK GMO”). V průběhu 2. pololetí roku 2000 bylo požádáno o návrh zástupců resortu v ČK GMO Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství a další správní úřady podle § 13 zákona č. 153/2000 Sb., dále byly osloveny výzkumné ústavy Akademie věd a občanská sdružení. Proběhlo několik dvoustranných jednání a dvě informativní porady se zúčastněnými resorty, institucemi a navrhovanými osobami. Předkládaný návrh členů ČK GMO vychází z návrhů MZd, MZe a dalších oslovených subjektů s tím, že konečný počet členů komise byl v zájmu její operativnosti omezen na 16. Složení ČK GMO zohledňuje současné spektrum používání GMO - nejvíce je rozšířeno využívání geneticky modifikovaných zemědělských plodin, určených pro pěstování v tuzemsku nebo dovážených pro další zpracování na potraviny a krmiva, dále pak následují laboratorní činnosti s geneticky modifikovanými mikroorganismy. V oblasti geneticky modifikovaných rostlin tak ČK GMO naváže na činnost České komise transgenóze rostlin, která působila jako poradní orgán MŽP při posuzování polního pěstování geneticky modifikovaných zemědělských plodin podle zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. ČK GMO bude spolupracovat se skupinou expertů, kteří se budou v případě potřeby vyjadřovat k jednotlivým případům nakládání s GMO, jak to umožňuje statut a jednací řád komise. Tato koncepce usnadní zohlednění různých aspektů nakládání s GMO včetně potenciálních rizik s ním spojených a zajistí výměnu informací s ohledem na návazné právní předpisy podle oblastí využití GMO a výrobků z nich. Hlavní činnosti ČK GMO: - sleduje vědecký a technologický vývoj v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, v případě potřeby informuje ministerstvo a doporučuje příslušná opatření, - navrhuje ministerstvu odborná stanoviska pro mezinárodní výměnu informací, - kontroluje údaje uvedené v žádostech o oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a vydává stanoviska k těmto žádostem, - provádí odbornou kontrolu pracovišť osob, které nakládají s geneticky modifikovanými organismy a produkty nebo které žádají o oprávnění k nakládání (dále jen “uživatel”), a odbornou kontrolu míst, kde dochází k uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, a to v součinnosti s příslušnými správními úřady, - provádí odbornou kontrolu dokumentace vedené uživateli, a to v součinnosti s příslušnými správními úřady, - navrhuje metody pro zkoušky geneticky modifikovaných organismů a produktů a navrhuje vybavenost pracovišť k provádění těchto zkoušek, - spolupracuje se správními úřady, s odborníky ze skupiny expertů, případně s dalšími odborníky.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí