zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zamyšlení pro podnikové vodohospodáře

30.10.2001
Voda
Zamyšlení pro podnikové vodohospodáře
Eva Pokorná-vodohospodář ZEVA Chlístovice Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních složek životního prostředí. Přestože vyhláška MLVH ČSR č. 42/1976 Sb. ukládá organizacím povinnost určit k zajištění odborného hospodaření s vodou a čištění odpadních vod kvalifikované pracovníky, podnikových vodohospodářů je stále méně. Organizace vědomě porušují § 4 zmíněné vyhlášky tzn. oznámit vodohospodářskému orgánu příslušnému k povolení s nakládání s vodami. První oznámení jsou organizace povinny učinit vždy do 15 dnů ode dne určení vodohospodáře. Zmiňuji se o tom proto, že dne 14. 7. 2000 se usnesl parlament na zákoně č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou části šesté § 114 bodu 15, části prvé § 24 odst 1 písmeno h a části prvé §29. Pro podnikové vodohospodáře je mj. velmi důležitá hlava II - péče o životní a zdravotní podmínky, díl 1 § 3, 4 a 5. Jedná se o hygienické požadavky na vodu, studny jako zdroj pitné vody a zdravotní nezávadnost používání pitné vody. Na to bezprostředně navazuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/00 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Ukazatelé pitné vody jsou stanoveny přílohou č. 1 - tabulka pro mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody. Příloha č. 2 určuje minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody. Jakým způsobem chtějí tyto organizace zajistit plnění uvedených zákonů a vyhlášek? Myslím tím i připravovanou novelu vodního zákona. Jako členka Oblastního sdružení vodohospodářů ČR oblast Kutná Hora se velmi přimlouvám za to, aby do programu XVII. setkání vodohospodářů, byla znovu zařazena problematika činnosti podnikových vodohospodářů, včetně odborných přednášek (na př. ing. Perný - chemická analýza a rozbor pitné vody, okresní hygienik MUDr. Stehlík a další). Výbornou pomůckou pro všechny vodohospodáře je sborník \"Právní předpisy - vodní hospodářství\" jehož autorem je pan Lázňovský Jan. Udělejme něco pro to, aby se naše řady rozšířily nejen o další členy, ale především o kvalifikované podnikové vodohospodáře. Tato funkce je velice potřebná, užitečná a hlavně záslužná . Zdroj: www.vodakh.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí