zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Granty - Ekologické zemědělství - propagace a osvěta

19.01.2002
Zemědělství
Granty - Ekologické zemědělství - propagace a osvěta
Nadace Partnerství Brno ve spolupráci s obecně prospěšnou společností KEZ (Kontrola ekologického zemědělství) se sídlem v Chrudimi a svazem ekologických zemědělců PRO-BIO vyhlašuje druhý ročník grantového programu ,,EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - PROPAGACE A OSVĚTA\'\' se zaměřením na propagaci, podporu prodeje biopotravin a osvětu tohoto způsobu hospodaření.
uzávěrka 15.2.2002 1. Cíle grantového programu: Zvýšit povědomí odborné, laické a hlavně spotřebitelské veřejnosti o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Propagovat celostátně jednotné značení biopotravin. Povzbudit u ekologických zemědělců a jejich sdružení aktivní přístup k marketingu. Podpořit vznik nových (místních) zpracovatelských a prodejních struktur pro bioprodukty a biopotraviny. 2. Oblasti grantového programu: A/ Obecná osvěta a propagace EZ A.1.Propagace celostátně jednotného označování biopotravin v souladu se zákonem a vyhláškou o EZ. - Soutěž o nejlepší obal biopotravin s využitím společného značení uplatněný na trhu v roce 2002 Vítězný výrobce biopotraviny s nejlepším obalem roku bude oceněn finanční cenou ve výši 20.000.- Kč. Uzávěrka pro zaslání přihlášek do soutěže je 11.10. 2002. Pozn.: V tomto titulu A.1. není pro rok 2002 z důvodu omezeného množství finančních prostředků možno žádat o grant. Je vyhlášena pouze výše uvedená soutěž do které se mohou přihlásit fyzické i právnické osoby (bez omezení, které je uvedeno pro žadatele o grant - viz. bod 4). A.2. Podpora pravidelného informování zainteresované veřejnosti v souladu s cíli tohoto grantového programu A.3. Podpora informování veřejnosti v klíčových médiích v souladu s cíli tohoto programu B/ Propagační a reklamní aktivity ekozemědělců a jejich sdružení: B.1. Podpora propagačních a reklamních aktivit v souvislosti se vznikem a rozvojem místních zpracovatelských a prodejních struktur ekozemědělců a jejich svazů s důrazem na nové výrobky a komodity B.2. Podpora označování certifikovaných ekofarem, bioproduktů a biopotravin ve vazbě na regionální, svazové značky či zvýraznění místních tradic a specifik s důrazem na širší dopad a obecnou propagaci ideí EZ 3. Žadatel: Nositelem grantu musí být nevládní neziskové organizace - NNO (viz. podmínky ostatních grantových programů Nadace Partnerství) nebo odbytová družstva ekologických zemědělců. 4. Poradní sbor: je složen ze zástupců Nadace Partnerství, Kontroly ekologického zemědělství o.p.s., zástupců svazu ekologických zemědělců Pro-Bio a odborníků na reklamu, public relations a marketing. 5. Žádosti o grant: se podávají na speciálních formulářích žádosti o grant Nadace Partnerství, stejně tak zprávy o plnění, vyhodnocení a zúčtování projektů. Na žádosti žadatel uvede oblast grantového programu, v které žádá o nadační příspěvek. 6. Uzávěrky podání přihlášek: Každoročně jsou vyhlašována zpravidla dvě kola pro výběr projektů. Přihlášky budou zaslány na adresu Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno, nejpozději v den uzávěrky (rozhoduje razítko pošty). 2002 uzávěrka 15. února 2002 uzávěrka 11. října (jen obal roku 2002 - A1) 7. Doba realizace grantu: max. 12 měsíců od data podpisu grantové smlouvy 8. Výše grantu: max. do 200.000.- Kč 11. Celková suma programu pro rok 2002: 600.000.- Kč 12. Spolufinancování: Opatření A : 10 % Opatření B : 30% 13. Vyhlášení grantového programu: Obdobně jako ostatní programy Nadace Partnerství, navíc internetové stránky KEZ, svazu PRO-BIO a Bioměsíčník.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí