zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přípravy na ENVIKONGRES 2002 v plném proudu

21.01.2002
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
Zemědělství
Chemické látky
Havárie
Hluk
Les
Geologie
EIA
EMS
Přípravy na ENVIKONGRES 2002 v plném proudu
Ve dnech 23. - 27. dubna 2002 se v brněnském veletržním areálu uskuteční s podporou tří ministerstev - životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství - ENVIKONGRES 2002. Jde o skutečnou událost nejen pro nejširší odbornou veřejnost v oblasti ekologie, ale také podnikovou sféru. Ochuzeni přitom rozhodně nezůstanou ani výrobci, obchodníci a zájemci o environmentální produkty a technologie, protože součástí kongresu bude doprovodná mezinárodní výstava.
ENVIKONGRES a IPPC ENVIKONGRES představí nové pojetí tradičního největšího středoevropského veletrhu svého druhu ENVIBRNO, ale zejména zde bude prezentována razantní změna celé environmentální politiky České republiky v období posledních příprav na vstup do Evropské unie. Tato změna má podobu včlenění nového zákona IPPC do české legislativy. Detailní výklad a rozbor IPPC (Směrnice rady 96/61 EC o Integrované prevenci a omezování znečištění - Integrated Pollution Prevention and Control) právě v rámci ENVIKONGRESu je logický, vždyť novou státní politikou je nová koncepce ENVIBRNO nejvíce inspirována. Dalšími zdroji pro změnu veletržní koncepce byly zejména praktické připomínky vystavovatelů a poznatky pořadatelů z minulých ročníků akce. Z těchto důvodů přechází veletrh na dvouletou periodicitu, přesouvá svůj termín z podzimu na jaro a nově se začleňuje do komplexu stavebních veletrhů IBF, SHK a URBIS, což přináší vystavovatelům synergické efekty nejen v návštěvnosti, ale zejména díky poslední jmenované akci (v jejímž rámci se mj. uskuteční Kongres starostů a Hejtmanský den) také konkrétní obchodní příležitosti ze strany komunální sféry. Co vlastně IPPC znamená? Jde o nový nástroj povolování výrobních činností, který se bude dotýkat většiny velkých a středních průmyslových a zemědělských provozů – u nás přibližně 1000 podniků a v jejich rámci zhruba 1500 zařízení. Tyto provozy a jejich zařízení budou muset získat tzv. integrované povolení k provozování své činnosti (nahradí všechna ostatní), a to z hlediska uplatnění \"nejlepší dostupné techniky pro optimální ochranu životního prostředí jako celku.\" Přesnější je ovšem říci, že povolení budou muset \"získávat\" - bude vydáno jen na určitou dobu, a přitom bude během platnosti plnění podmínek kontrolováno, revidováno a aktualizováno. ČR bude muset tento zákon tvrdě prosazovat v praxi... Kolik z těch, jichž se týká, dnes vlastně ví, že do cca 7 let již nebudou moci provozovat zastaralé technologie poškozující životní prostředí a nadměrně čerpající přírodní zdroje? K těm, kteří se snad na základě tuzemských zkušeností domnívají, že na IPPC vyzrají, směřuje následující poznámka. Autoři zákona měli sice na paměti zejména zvýšení ochrany životního prostředí - ale také ochranu rovnosti hospodářské soutěže v rámci evropského trhu a zabránění ekodumpingu... Uplatnění zákona budou tím přísněji vynucovat. Z POŘADU ENVIKONGRESU 2002 ENVIKONGRES 2002 znamená zejména vynikající možnost se s IPPC náležitě seznámit a ojedinělou příležitost se téměř na cokoli v rámci jednotlivých sekcí ze svého oboru ptát renomovaných odborníků. 1. den - 23. dubna 10.00 zahájení - ministr životního prostředí Miloš Kužvart a dále dopoledne přednášky o zkušenostech se zaváděním IPPC v EU a v ČR s možností využití SFŽP. Odpoledne - systém výměny informací v ČR, zajištění odborné podpory při procesu získávání povolení podle IPPC a konkrétní zkušenosti s přípravou žádosti o povolení v papírenských a slévárenských podniků. 2. den - 24. dubna Sektorová problematika v ČR, stav v EU a odborná podpora přípravy na režim IPPC: A) v chemickém průmyslu a B) v zemědělství a potravinářském průmyslu - dopoledne. Odpoledne: C) ve výrobě a zpracování kovů a D) v nakládání s odpady. 3. den - 25. dubna Sektorová problematika v ČR, stav v EU a odborná podpora přípravy na režim IPPC: A) ve zpracování nerostů a B) v technice pro čištění a úpravu vod - dopoledne. Odpoledne: C) v energetice a D) v ostatním průmyslu. 4. den - 26. dubna Dopolední program s garancí BVV v přípravě a společné shrnutí výsledků. 5. den - 27. dubna Ukončení a vyhodnocení ENVIKONGRESU 2002. DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA IPPC znamená odklon od řešení složkových problémů (a dílčích povolení) k integrované ochraně životního prostředí. Vlivy působení podniků na životní prostředí budou sledovány komplexně, a ne podle jejich působení na vodu, ovzduší, půdu, odpady apod. Podnik buď vyhoví nebo nevyhoví – a proto nebudou možné žádné výjimky např. na znečištění ovzduší v případě splnění ostatních kritérií. Proto byl také loňský 10. ročník veletrhu ENVIBRNO posledním, jehož oborové členění vycházelo z jednotlivých složek ochrany životního prostředí s řadou podoborů. Nově bude segmentováno již podle základních výrobních sektorů. Protože 11. ročník se uskuteční až v dubnu 2004, představuje ideální příležitost, jak si \"vyzkoušet\" novou koncepci, právě letošní doprovodná mezinárodní výstava. Zdaleka však nejde jen o vyzkoušení, protože akce znamená vynikající obchodní příležitost, mezinárodní setkání environmentální poptávky a nabídky na jednom místě a v jednom čase. Oborové členění doprovodné výstavy zahrnuje podle nových principů environmentální techniky a technologie pro těchto osm kategorií: • energetika • výroba a zpracování kovů • zpracování nerostů • chemický průmysl • nakládání s odpady • čištění a úprava vod • zemědělský průmysl • ostatní zařízení Potenciální vystavovatelé - jejichž účast bude letos navíc znamenat příležitost zapojit se do ENVIKONGRESu - mají dosud možnost se výstavy za výhodných podmínek zúčastnit. Ceny za pronajatou plochy se liší podle toho, zda se zájemce přihlásí do uzávěrky (tj. do 1. 2. 2002) nebo po ní, kolik si pronajme plochy a zda jde o plochu v pavilonech či venkovní. Pokud jde o krytou plochu, 9 - 20 m2 přijde zájemce do 1. 2. 2002 na 2700 Kč/m2 (od února na 2900 Kč), 21 - 40m2 na 2550 Kč/m2 (2750 Kč) a 41m2 a více na 2400 kč/m2 (2600 Kč). Za volnou plochu zaplatí zájemci méně: do 50m2 1600Kč/m2 (od února 1800 Kč) a nad tuto hranici jen 1400 Kč/m2 (1600 Kč). POZOR - účastníci posledního ročníku veletrhu ENVIBRNO mají 50 % slevu ze všech uvedených cen! Bližší informace: Veletrhy Brno, a.s. Obchodní skupina 1 Výstaviště l, 647 00 Brno tel.: 05/4115 3227, fax: 05/4115 3054 e-mail:envikongres@bvv.cz Aktuální informace, rozhovory a veletržní zpravodajství najdete na www.bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí